Lider u inovacijama

Biti lider u poslovanju znači biti lider u inovacijama, investicijama i brizi o ljudima i životnoj sredini. Kao jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa u Srbiji, svesni smo odgovornosti koja je na nama. Zato neprestano ulažemo u nove tehnologije I NOVE proizvodne kapacitete, koji omogućavaju kontinuirani rast naše kompanije, i kvalitetniju zaštitu životne sredine i ljudi. U tome uspevamo zahvaljujući projektima koje smo realizovali i koji nam omogućavaju  da ostanemo lider u inovacijama i investicijama.

Duboka prerada

Duboka prerada – ključni projekat druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu

Izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja ključni je projekat druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu. To je ujedno i jedna od najvećih investicija u Srbiji u narednom periodu jer će ukupan obim ulaganja iznositi više od 300 miliona evra. Nova postrojenja počeće da rade u trećem kvartalu 2019. godine kada će u NIS-ovoj rafineriji biti proizvedene veće količine najkvalitetnijih goriva, kao i koks, proizvod koji je do sada uvožen u Srbiju.

Realizacijom projekta “Duboka prerada” Rafinerija nafte u Pančevu biće jedna od najmodernijih rafinerija u Istočnoj Evropi. Takođe, nakon izgradnje i puštanja u rad novih postrojenja očekuje se optimalno iskorišćenje kapaciteta rafinerije i povećanje efikasnosti prerade nafte u NIS-u koja će u 2019. godini biti povećana na 99,2 odsto sa sadašnjih 86 odsto.

Realizacijom projekta “Duboka prerada” Rafinerija nafte u Pančevu biće jedna od najmodernijih rafinerija u Istočnoj Evropi.

Osnovu čitavog procesa čine dva reaktora, u kojima ostatak nakon zagrevanja prolazi proces koksovanja, pri čemu dolazi do dodatnog izdvajanja belih derivata. Nakon procesa koksovanja, sprovodi se postupak  hidrauličkog sečenja, bušenja i istovara koksa u sistem transporta i utovara. Osim standardnih aparata koji se koriste u preradi nafte, projektom se predviđa i izgradnja i montaža opreme za sečenje i bušenje koksa, transportnih traka, posebnih sistema za skladištenje koksa.

Modernizacijom svoje rafinerije u Pančevu i primenom savremenih tehnologija, NIS će dodatno unaprediti zaštitu životne sredine. Osnovni ekološki aspekt ovog projekta je činjenica da ćemo završiti sa proizvodnjom mazuta sa visokim sadržajem sumpora, što znači da na  srpskom tržištu neće biti goriva koje pri sagorevanju uzrokuje emisiju značajnih količina sumpornih jedinjenja u atmosferu. Time će se, zahvaljujući projektu duboke prerade, poboljšati ekološka situacija u celom regionu. Što se tiče same tehnologije proizvodnje koksa, biće korišćena najsavremenija tehnološka rešenja i tehnologije kojima će se obezbediti brižljiv odnos prema životnoj sredini i minimalna upotreba energetskih resursa.

Kontinuiranom modernizacijom Rafinerije nafte u Pančevu, NIS je omogućio proizvodnju goriva evropskog kvaliteta u Srbiji, čime doprinosi energetskoj stabilnosti države. Realizacija projekta Duboka prerada doprinosi da NIS zadrži poziciju regionalnog lidera na tržištu naftnih derivata i svojim potrošačima ponudi veće količine najkvalitetnijeg goriva.

Kogeneracija

Kogeneracija – mini elektrane za veću efikasnost kompanije

Svoju ekološku odgovornost, ali i povećanje efikasnosti na delu, NIS pokazuje pokretanjem mini elektrana na naftno-gasnim poljima širom Srbije, koje konverzijom gasa slabijeg kvaliteta proizvode električnu energiju koja se prodaje na tržištu Srbije i zemljama regiona.

Na našim naftnim poljima u Srbiji do sada smo izgradili 14 mini elektrana, čiji je ukupan kapacitet 14 MW, što je primera radi, dovoljno za snabdevanje strujom 20.000 prosečnih domaćinstava.

Na našim naftnim poljima u Srbiji do sada smo izgradili 14 mini elektrana, čiji je ukupan kapacitet 14 MW, što je primera radi, dovoljno za snabdevanje strujom 20.000 prosečnih domaćinstava.

Kogeneracija počiva na proizvodnji električne i toplotne energije iz gasa koji ranije nije bio korišćen, jer sadrži visok stepen ugljen-dioksida i azota. Proces pretvaranja ovog gasa u električnu energiju ima izrazito ekološku dimenziju, jer se time smanjuje emisija štetnih gasova u atmosferu, budući da se ovaj gas ranije spaljivao na bakljama. To je potpuno u skladu sa energetskim i ekološkim tendencijama današnjice, u pogledu racionalizacije potrošnje energije i smanjenja zagađenja.

Kako je NIS, uz Elektroprivredu Srbije, jedini proizvođač koji u našoj zemlji električnu energiju plasira na slobodnom tržištu, povećanje kapaciteta u proizvodnji struje predstavlja veliki korak za sve potrošače u Srbiji.

TE-TO Pančevo

U drugom kvartalu 2018. godine započinje izgradnja termoelektrane-toplane u Pančevu, ukupne snage 1400 GWh, što je dovoljno za godišnje snabdevanje čak 230.000 domaćinstava. Postrojenje će raditi na bazi gasno-parnog ciklusa, dakle takođe po principu kogeneracije, što je energetski i ekološki najbolje rešenje u proizvodnji električne energije iz prirodnog gasa.

Realizacijom projekta TE-TO Pančevo, Srbija dobija još jedan garant energetske stabilnosti i sigurnosti u snabdevanju električnom energijom.

TE-TO će primarno proizvoditi električnu energiju za zadovoljenje potreba Rafinerije nafte Pančevo za tehnološkom parom i električnom energijom, dok će značajan višak struje biti distribuiran u elektroenergetski sistem Srbije.

U oktobru 2017. godine potpisan je ugovor o izgradnji termoelektrane sa kineskom kompanijom „Shanghai Electric Group“. TE-TO Pančevo će početi sa radom u četvrtom kvartalu 2019. godine, a ulaganje u ovaj objekat iznosiće više od 195 miliona dolara.

Izgradnju TE-TO pančevo zajednički realizuju kompanije „Gasprom energoholding“, specijalizovana kompanija (100 % firma-ćerka PAO «Gasprom») za upravljanje kompanijama Grupe «Gasprom» u elektroenergetici i NIS.

Realizacijom projekta TE-TO Pančevo, Srbija dobija još jedan garant energetske stabilnosti i sigurnosti u snabdevanju električnom energijom.

 

Aminsko postrojenje

Aminsko postrojenje – jedinstveno u Evropi, za čistiji i kvalitetniji gas

Kao kompanija koja prati najnovije trendove u oblasti zelene energetike i korišćenja obnovljivih izvora energije, u 2016. godini smo pustili u rad Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa, koje gas slabijeg kvaliteta koristi za proizvodnju kvalitetnog energenta namenjenog upotrebi u industriji i domaćinstvima.

Ekološki značaj Aminskog postrojenja je u sprečavanju dospevanja ugljen-dioksida iz prirodnog gasa u atmosferu.

Aminsko postrojenje je namenjeno povećanju kvaliteta domaćeg prirodnog gasa, koje se postiže uklanjanjem ugljen dioksida i drugih gasnih primesa, ali istovremeno utiče i na povećanje obima proizvodnje.

Investicija u izgradnju ovog savremenog postrojenja iznosi više od 30 miliona evra.

Tehnologija koja se primenjuje u Aminskom postrojenju je HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), jedna od najefikasnijih među postojećim metodama u procesu prerade gasa. Korišćenje ove tehnologije omogućava uštedu toplotne i električne energije, kao i potrošnih materijala do 25% u poređenju sa tehnologijama koje su se ranije primenjivale, čime je kompanija dodatno povećala efikasnost u poslovanju.

Postrojenje radi na principu tretiranja prirodnog gasa aminom, hemijskim jedinjenjem koje se efikasno vezuje i uklanja primese, poput ugljen-dioksida i vodonik-sulfida iz prirodnog gasa. Time se iz domaćeg prirodnog gasa izdvajaju ugljen dioksida i druge gasne primesa. Proces izdvajanja ugljen-dioksida obavlja se u dve faze: kroz aminsko pranje, koje podrazumeva uklanjanje kiselog gasa, i sušenje tokom koga se iz prirodnog gasa uklanja voda.

Korišćenje HiPACT tehnologije omogućava uštedu toplotne i električne energije, kao i potrošnih materijala do 25%.

Pored povećanja kvaliteta i obima proizvodnje prirodnog gasa, Aminsko postrojenje ima i izrazit ekološki značaj. Način prerade u ovom postrojenju je takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen-dioksida u atmosferu. To se postiže tako što se višak ugljen-dioksida iz prečišćenog gasa ne ispušta u atmosferu, već se osušeni ugljen-dioksid utiskuje u unapred pripremljene bušotine koje pripadaju kompaniji. Time se ujedno doprinosi i smanjenju efekta „staklene bašte“, koji je česta pojava u procesima prerade gasa.
Postrojenje u Elemiru je prvo i jedino HiPACT postrojenje u Evropi, dok se u svetu ova tehnologija još primenjuje jedino u Japanu, pa se NIS na ovaj način još jednom potvrdio kao pionir u primeni najsavremenijih tehnologija kako u Srbiji, tako i u Evropi.

U ovoj sekciji: