Lider u inovacijama

Biti lider u poslovanju znači biti lider u inovacijama, investicijama i brizi o ljudima i životnoj sredini. Kao jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa u Srbiji, svesni smo odgovornosti koja je na nama. Zato neprestano ulažemo u nove tehnologije I NOVE proizvodne kapacitete, koji omogućavaju kontinuirani rast naše kompanije, i kvalitetniju zaštitu životne sredine i ljudi. U tome uspevamo zahvaljujući projektima koje smo realizovali i koji nam omogućavaju  da ostanemo lider u inovacijama i investicijama.

Aminsko postrojenje

Aminsko postrojenje – jedinstveno u Evropi, za čistiji i kvalitetniji gas

Kao kompanija koja prati najnovije trendove u oblasti zelene energetike i korišćenja obnovljivih izvora energije, u 2016. godini smo pustili u rad Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa, koje gas slabijeg kvaliteta koristi za proizvodnju kvalitetnog energenta namenjenog upotrebi u industriji i domaćinstvima.

Ekološki značaj Aminskog postrojenja je u sprečavanju dospevanja ugljen-dioksida iz prirodnog gasa u atmosferu.

Aminsko postrojenje je namenjeno povećanju kvaliteta domaćeg prirodnog gasa, koje se postiže uklanjanjem ugljen dioksida i drugih gasnih primesa, ali istovremeno utiče i na povećanje obima proizvodnje.

Investicija u izgradnju ovog savremenog postrojenja iznosi više od 30 miliona evra.

Tehnologija koja se primenjuje u Aminskom postrojenju je HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), jedna od najefikasnijih među postojećim metodama u procesu prerade gasa. Korišćenje ove tehnologije omogućava uštedu toplotne i električne energije, kao i potrošnih materijala do 25% u poređenju sa tehnologijama koje su se ranije primenjivale, čime je kompanija dodatno povećala efikasnost u poslovanju.

Postrojenje radi na principu tretiranja prirodnog gasa aminom, hemijskim jedinjenjem koje se efikasno vezuje i uklanja primese, poput ugljen-dioksida i vodonik-sulfida iz prirodnog gasa. Time se iz domaćeg prirodnog gasa izdvajaju ugljen dioksida i druge gasne primesa. Proces izdvajanja ugljen-dioksida obavlja se u dve faze: kroz aminsko pranje, koje podrazumeva uklanjanje kiselog gasa, i sušenje tokom koga se iz prirodnog gasa uklanja voda.

Korišćenje HiPACT tehnologije omogućava uštedu toplotne i električne energije, kao i potrošnih materijala do 25%.

Pored povećanja kvaliteta i obima proizvodnje prirodnog gasa, Aminsko postrojenje ima i izrazit ekološki značaj. Način prerade u ovom postrojenju je takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen-dioksida u atmosferu. To se postiže tako što se višak ugljen-dioksida iz prečišćenog gasa ne ispušta u atmosferu, već se osušeni ugljen-dioksid utiskuje u unapred pripremljene bušotine koje pripadaju kompaniji. Time se ujedno doprinosi i smanjenju efekta „staklene bašte“, koji je česta pojava u procesima prerade gasa.
Postrojenje u Elemiru je prvo i jedino HiPACT postrojenje u Evropi, dok se u svetu ova tehnologija još primenjuje jedino u Japanu, pa se NIS na ovaj način još jednom potvrdio kao pionir u primeni najsavremenijih tehnologija kako u Srbiji, tako i u Evropi.
Glose:

Kogeneracija

Kogeneracija – mini elektrane za veću efikasnost kompanije

Svoju ekološku odgovornost, ali i povećanje efikasnosti na delu, NIS pokazuje pokretanjem mini elektrana na naftno-gasnim poljima širom Srbije, koje konverzijom gasa slabijeg kvaliteta proizvode električnu energiju koja se prodaje na tržištu Srbije i zemljama regiona.

Kao deo procesa preobražaja iz naftno-gasne u energetsku kompaniju, NIS je u proizvodnju električne energije investirao više od 15 miliona evra i sagradio 13 malih elektrana. Veliko dostignuće kompanije u 2016. je i početak trgovine električnom energijom u zemljama Evropske Unije – Rumuniji, Sloveniji i Mađarskoj.

Kao deo procesa preobražaja iz naftno-gasne u energetsku kompaniju, NIS je u proizvodnju električne energije investirao više od 15 miliona evra i sagradio 14 malih elektrana.

Kogeneracija počiva na proizvodnji električne i toplotne energije iz gasa koji ranije nije bio korišćen, jer sadrži visok stepen ugljen-dioksida i azota. Proces pretvaranja ovog gasa u električnu energiju ima izrazito ekološku dimenziju, jer se time smanjuje emisija štetnih gasova u atmosferu, budući da se ovaj gas ranije spaljivao na bakljama. To je potpuno u skladu sa energetskim i ekološkim tendencijama današnjice, u pogledu racionalizacije potrošnje energije i smanjenja zagađenja.

Kako je NIS, uz Elektroprivredu Srbije, jedini proizvođač koji u našoj zemlji električnu energiju plasira na slobodnom tržištu, povećanje kapaciteta u proizvodnji struje predstavlja veliki korak za sve potrošače u Srbiji. Tako je NIS u 2016. sklopio ugovor o snabdevanju električnom energijom sa Narodnim pozorištem iz Beograda, čija godišnja potrošnja iznosi oko 2 GWh.

Veliko dostignuće kompanije u 2016. je i početak trgovine električnom energijom u zemljama Evropske Unije – Rumuniji, Sloveniji i Mađarskoj. NIS je trenutno prisutan na tržištu šest zemalja u regionu i dve berze električne energije, a plan je da u narednim godinama bude pokriven ceo prostor Balkana.

HSE

HSE – brinemo o ljudima o okolini

Bezbednost na radu, zdravlje zaposlenih, naših saradnika i partnera, kao i briga o životnoj sredini, uvek su bili prioritet našeg poslovanja, a posebno su afirmisani kroz HSE kompanijsku kulturu NIS-a.

Da bi svest o značaju zaštite radne i životne sredine postala i trajno ostala deo svakodnevnih poslovnih aktivnosti, 2016. je bila proglašena za godinu HSE (Health, Safety, Environment). Time smo usvojili inicijativu naše matične kompanije „Gasprom njeft“ i ugledali se na međunarodne kompanije koje imaju najbolje prakse u ovoj oblasti.

Svest o značaju zaštite radne i životne sredine je deo svakodnevnih poslovnih aktivnosti NIS-a.

U potpunosti su implementirana interna pravila o principima održivog razvoja u našoj kompaniji, kroz dokumente „Politika zaštite životne sredine, industrijske bezbednosti i bezbednosti i zdravlja na radu NIS-a“ i ”Izjava o HSE politici”. Njihovim sprovođenjem u praksi težimo da dostignemo „Cilj 0“ – nula povreda na radu za zaposlene i treća lica, nula NЅE događaja.

Kapitalni projekti koje NIS realizuje kao jedna od vodećih naftnih kompanija u regionu, podrazumevaju primenu savremenih metoda u radu i proizvodnji i ogledaju se u smanjenju zagađenja vazduha, vode i zemljišta i racionalnom korišćenju prirodnih resursa. Takođe, kontinuirano radimo na primeni visokih standarda u oblasti industrijske bezbednosti i zaštite zdravlja, u skladu sa svetskim trendovima i propisima.

Bezbednost na radu kao prioritet nameće sama priroda poslovanja u naftnoj industriji. Osim internog programa obuke i HSE motivacije za zaposlene, opredeljenje NIS-a je da i dobavljači moraju da poštuju sve bezbednosne i ekološke standarde, što se sprovodi kroz proces HSE pretkvalifikacije dobavljača.

Primenjujemo visoke standarde u oblasti industrijske bezbednosti i zaštite zdravlja.

Ekološka odgovornost NIS-a iskazana je kroz maksimalnu zaštitu životne sredine: smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferu, odgovoran odnos prema vodnim resursima, prečišćavanje otpadnih voda, bezbedno upravljanje svim vrstama otpada, sanaciji zemljišta posle radova, proizvodnja goriva Evro-5 standarda, efikasno saniranje ekoloških akcidenata i briga o zaštićenih područjima.

Svesni smo činjenice da samo ako smo odgovorni prema ljudima i okolini možemo da gradimo uspeh i održimo lidersku poziciju. Zato svoje HSE standarde i ciljeve podižemo na viši nivo i dajemo rok u kome moramo da postignemo najbolje rezultate, jer samo tako možemo da opravdamo poverenje naših potrošača, partnera i akcionara.

U ovoj sekciji: