Zemlje poslovanja

Sedište Kompanije i njeni glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji: naftna i gasna nalazišta, Rafinerija nafte sa pogonima u Pančevu i Novom Sadu, mreža skladišta nafte, gasa i naftnih derivata, kao i maloprodajna mreža. U skladu sa strategijom dugoročnog razvoja, NIS u 2010. i 2011. započinje širenje delatnosti Kompanije van Srbije. Formirana su zavisna preduzeća u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj,  Mađarskoj i Rumuniji, a kao podrška evropskim integracijama Srbije, otvoreno je  predstavništvo Kompanije u Briselu. NIS ima predstavništva i u Rusiji, Hrvatskoj i Angoli.

Evropska unija

NIS je prva kompanija iz Srbije koja je otvorila predstavništvo u Briselu. Otvaranje briselske kancelarije 2011. godine deo je poslovne strategije NIS-a da se dostigne vodeća pozicija u naftno-gasnoj privredi regiona i da se primene evropski standardi i vrhunske nove tehnologije u poslovanju. Predstavnici NIS-a u Briselu prate odgovarajuće direktive i regulativu Evropske unije u oblasti energetike, smanjenja emisije štetnih gasova i zaštite životne sredine uz nastojanje da pruže punu podršku pregovorima i procesu pristupanja Republike Srbije EU.

Angola

NIS posluje u ovoj zemlji još od 1980. godine, a 1985. godine je počela eksploatacija nafte. Od trenutka osnivanja, pa do kraja 2010. godine, NIS je proizveo oko četiri miliona tona nafte na koncesionim nalazištima Angole. U ovoj zemlji, NIS trenutno radi u dva proizvodna bloka, na šest bušotina i u jednom istražnom bloku u konzorcijumu sa firmom „Sonangol“.

Bosna i
Hercegovina

Krajem 2010. godine, NIS i „Njeftegazinkor“, ćerka ruske kompanije „Zarubežnjeft“, osnovali su zajedničko preduzeće „Jadran-Naftagas“ koje se bavi istraživanjem ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske. Već u drugoj polovini 2011. godini „Jadran-Naftagasu” je dodeljena koncesija za istraživanje i korišćenje ugljovodonika na celoj teritoriji Republike Srpske. Trenutno su u toku istražni radovi. Rezultati bušenja opredeliće dinamiku istraživanja i proizvodnje u ovom regionu.

Operativne aktivnosti u domenu prometa i razvoja maloprodajne mreže u Bosni i Hercegovini NIS obavlja preko preduzeća «NIS Petrol d.o.o. Banja Luka» i «G Petrol Sarajevo». U 2012. počele su s radom prve benzinske stanice u Republici Srpskoj. Maloprodajna mreža funkcioniše pod dva NIS-ova brenda: premijum GAZPROM i masovni NIS Petrol.

Bugarska

Bugarsko tržište je jedno od prioritetnih tržišta za razvoj maloprodajne mreže NIS-a u regionu. U ovoj zemlji je registrovano zavisno preduzeće „NIS Petrol EOOD“ . Sredinom 2013. godine u Bugarskoj je otvorena prva benzinska stanica pod brendom GAZPROM, a sada maloprodajna mreža u ovoj zemlji broji 35 objekata. NIS Petrol je kupio i skladišni kapacitet u Kostinbrodu kod Sofije, čime je otvorio mogućnost za razvoj distribucije goriva iz Srbije na sopstvene maloprodajne objekte, kao i za početak veleprodajnih aktivnosti.

Mađarska

Jedna od glavnih zemalja za izvođenje geološko-istražnih radova u Panonskom basenu. Partner NIS-a u ovoj državi je kompanijа RAG (Austrija), sa kojima se radi u dva istražna bloka u blizini srpske granice.

Rumunija

NIS-ovo predstavništvo u Rumuniji „NIS Petrol“ bavi se istraživanjem i proizvodnjom, kao i razvojem maloprodajne mreže na teritoriji cele zemlje. U ovoj zemlji, koja geološki pripada Panonskom basenu, NIS je započeo geološko-istražne delatnosti na šest blokova u visokoproduktivnom regionu na zapadu zemlje. U Rumuniji, NIS sarađuje s tri kompanije – kanadskom „East West Petroleum”, irskom „Moesia oil and gas” i engleskom „Zeta Petroleum“.

Mreža benzinskih stanica GAZPROM u Rumuniji ima 18 objekata.

Ruska
Federacija

Predstavništvo NIS-a u Ruskoj Federaciji bavi se protokolarnom, administrativnom i logističkom podrškom kompaniji NIS, kao i saradnjom s kompanijom Gasprom njeft.

Turkmenistan

Više od deset godina, NIS-ovi servisi su prisutni na tržištu Turkmenistana. Tokom protekle decenije, realizovani su projekti u kojima je angažovana NIS-ova oprema za bušenje, remont bušotina, geološko praćenje bušenja, kao i NIS-ove usluge održavanja opreme za istraživanje i proizvodnju nafte drugih kompanija. Trenutno, NIS-ovo najveće postrojenje za bušenje „Nacional-1” angažovano je za kompaniju ,,Dragon oil’’. Takođe, završena su seizmička ispitivanja

drugih kompanija prisutnih u Turkmenistanu (RWE, Itera), te se očekuje raspisivanje novih tendera i početak aktivnosti istražnog bušenja.

Hrvatska

Predstavništvo NIS-a u Hrvatskoj bavi se podrškom kompanije NIS, uspostavljanjem poslovne saradnje sa potencijalnim partnerima i prate regulativu i projekte u oblasti energetike u ovoj zemlji.

U ovoj sekciji: