Bezbednost na radu

Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije.

nis_or_bezbednost

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu standardi Kompanije i postojeća praksa prevazilaze postojeće zakonske obaveze kako bi se obezbedilo efikasno upravljanje rizicima. Radi osiguranja bezbednosti angažovanih izvođača od njih se zahteva strogo poštovanje standarda Kompanije.

NIS nastoji da uvođenjem novih tehnoloških unapređenja smanji već prepoznate rizike

Analizom podataka i ključnih pokazatelja, na polju HSE-a za petogodišnji period, između 2010. i 2015. godine, utvrđeno je da su preduzete mere i aktivnosti doprinele povećanju bezbednosti u Kompaniji. Tako se broj saobraćajnih nezgoda (iz kategorije RAR) smanjio za 48%, broj ekoloških akcidenata za 18%, broj povreda na radu sa izgubljenim danima za 50%, dok se broj požara smanjio za 44% uprkos uslovima stalnog povećanja transparentnosti izveštavanja o negativnim pojavama.

NIS nastoji da uvođenjem novih tehnoloških unapređenja smanji već prepoznate rizike. Pitanja bezbednosti i zdravlja na radu su obuhvaćena formalnim sporazumom sa sindikatom i definisana su Kolektivnim ugovorom. Menadžment Kompanije i zaposleni ličnim primerom i postupcima unapređuju HЅE performanse i demonstriraju posvećenost HSE principima.

Opredeljenje Kompanije je da posluje poštujući principe društveno odgovornog poslovanja i samo dobavljači (i njihovi podizvođači) koji ispunjavaju zakonsku regulativu Republike Srbije imaju mogućnost da učestvuju na tenderima i u nabavkama koje Kompanija sprovodi.

NIS vrši proces HSE pretkvalifikacije dobavljača u cilju poboljšanja prakse iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP-a. Ovakva praksa je doprinela činjenici, da su mnogi dobavljači zbog toga podigli nivo bezbednosti u svojim kompanijama na viši nivo.

Bezbedni uslovi rada za sve zaposlene i poslovne partnere su jedan od strateških ciljeva Kompanije i ova oblast predstavlja jedan od prioriteta za NIS

U toku 2015. godine nastavilo se s aktivnostima koje imaju za cilj podizanje znanja, svesti i kompetencija zaposlenih na svim nivoima. Na korporativnom nivou su organizovane i realizovane kako interne, tako i eksterne obuke koje su imale za cilj unapređenje znanja i svesti zaposlenih iz oblasti HЅE. U toku 2015. godine tri glavna pravca unapređenja su se odnosila na: poboljšanje kvaliteta istraga događaja, povećanje učešća rukovodilaca u obilascima lokacija i komunikacije sa zaposlenima o bezbednim i nebezbednim aktivnostima, kao i povećanje svesti i znanja zaposlenih o osnovnim rizicima koji ih okružuju u svakodnevnom radu, kako bi mogli lakše da ih uočavaju i prepoznaju.

U ovoj sekciji:

 •  

  Energija sporta

  Podrška profesionalnom i dečjem sportu, promocija zdravog načina života

 •  

  Energija znanja

 •  

  Kultura bez granica

  Podrška kulturnim manifestacijama i projektima

 •  

  Zajednici zajedno

  Javni konkurs u regionima u kojima NIS posluje

 •  

  Filantropija i volonterizam

 •  

  Mapa socijalnih investicija