Aktivni konkursi

Regrutacija i selekcija kandidata u NIS-u transparentan je proces koji putem različitih kanala privlačenja, pomoću testiranja i intervjuisanja, vodi ka većoj objektivnosti izbora.

nis_karijera_aktivni_konkursi

Konstantan razvoj naše kompanije otvara brojne mogućnosti za kandidate koji žele da postanu deo uigranog tima.

Na ovaj način, Kompanija nastoji da izabere kandidate koji u najvećoj meri odgovaraju zahtevima pozicije i, takođe, teži da bude prepoznata kao najpoželjniji poslodavac. Jedan od imperativa je vođenje principom jednakih mogućnosti prilikom zapošljavanja, što kandidatima garantuje da će biti izabrani zbog profesionalizma, iskustva i znanja. Ovakvom praksom isključen je svaki vid diskriminacije na osnovu bilo kog kriterijuma (bračnog statusa, starosti, vere, rase, etničkog porekla itd).

Ljudi, kao najvažniji činilac uspeha, osiguravaju Kompaniji lidersku poziciju u regionu i omogućavaju da se takav trend nastavi i u budućnosti. Konstantan razvoj naše kompanije otvara brojne mogućnosti za kandidate koji žele da postanu deo uigranog tima.

Naziv pozicije Broj izvršilaca Mesto rada Datum isteka oglasa
Poslovni asistent 1 Beograd 27. May 2018
Saradnik za HSE 1 Beograd, Zrenjanin 27. May 2018
Poslovni asistent 1 Pančevo 27. May 2018
Ekspert za dokumentacionu podršku projektu 1 Pančevo 27. May 2018
Ekspert koordinator za tenderske postupke 1 Novi Sad 30. May 2018
Specijalista logističkih usluga 1 Novi Sad 30. May 2018
Specijalista za uređenje prostora 1 Beograd 30. May 2018
Dispečer za transport 1 Zrenjanin 31. May 2018
Tehničar laboratorije 1 Novi Sad 31. May 2018
Ekspert za razvoj sistema upravljačkog izveštavanja i analizu novčanih tokova 1 Novi Sad 03. Jun 2018
Ekspert za korporativno planiranje i analizu novčanih tokova 1 Novi Sad 03. Jun 2018
Inženjer elektrotehnike za karotažne radove 1 Novi Sad 03. Jun 2018
Glavni specijalista za infrastrukturne sisteme 1 Novi Sad 05. Jun 2018
Glavni specijalista za projektovanje i nadzor geodetskih radova 1 Novi Sad 08. Jun 2018
Posao na benzinskoj stanici Više izvršilaca Više gradova

U ovoj sekciji:

 •  

  Aktivni konkursi

  Pogledajte ponudu slobodnih radnih mesta

 •  

  Prijava za bazu kandidata

  Pošaljite nam svoju biografiju

 •  

  Trening i razvoj

  Neprestano razvijamo profesionalne veštine zaposlenih

 •  

  Sistem beneficija

  Razvoj i motivacija zaposlenih

 •  

  NIS šansa

  Program zapo[ljavanja za kandidate bez radnog iskustva

 •  

  Studentska praksa

  Pružamo studentima da steknu svoja prva praktična iskustva

 •  

  Naši ljudi

  Saznajte šta naši zaposleni kažu o radu u kompaniji

 •  

  Odgovornost prema zaposlenima

  Zaposlenima u NIS-u je obezbeđen je visok nivo socijalne zaštite

 •  

  Ja imam ideju