Набавка

У циљу постизања оптималног нивоа конкуренције међу учесницима у процедурама набавки, Функција за материјално-техничку и сервисну подршку и капиталну изградњу (ФМТСП и КИ) се, као једним од својих приоритета, бави развојем сарадње са добављачима.

Поверење између учесника у процесу набавке је кључно за одржавање дугорочних и здравих односа.

Искрено верујемо да нас отвореност и конкуренција чине бољим, зато је наш циљ да сви заинтересовани учесници добију једнаку шансу у процесу квалификације за статус потенцијалних добављача НИС а.д. Нови Сад.

Сматрамо да је поверење између учесника у процесу набавке кључно за одржавање дугорочних и здравих односа, због чега инсистирамо на транспарентности наших процедура и давању отворене и директне повратне везе без обзира на време, место или вредност набавке.