Кирил Кравченко

  • Рођен је 13. маја 1976. године у Москви. С највећим успехом дипломирао је социологију на Московском државном универзитету М.В. Ломоносов. Од 2002. до 2003. године студирао је на Отвореном британском универзитету (менаџмент финансија), а од 2003. до 2004. године на школи бизниса ИМД. Доктор је економских наука и професор. До 2000. године радио је у области консалтинга, а од 2000. до 2004. године у компанији „ЈУКОС“, у Москви и Западном Сибиру, обављао је различите дужности. Од 2001. до 2002. године радио је у Европи и Латинској Америци у компанији „Шлумбергер“ (партнерски програм са НК «ЈУКОС»). Од 2004. до 2007. године је административни директор «МХК «ЕвроХим» а.д. Више пута је биран за члана управних одбора у већим компанијама. У априлу 2007. године именован је за потпредседника „Гаспром њефт“а.д. Од јануара 2008. године је заменик председника Извршног одбора „Гаспром њефт“а.д., заменик генералног директора за организациона питања. Од фебруара 2009. године је генерални директор НИС-а и члан Одбора директора НИС-а. Од марта 2009. године је заменик генералног директора за управљање иностраним активима „Гаспром њефт“ а.д.