Лидер у иновацијама

Бити лидер у пословању значи бити лидер у иновацијама, инвестицијама и бризи о људима и животној средини. Као једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса у Србији, свесни смо одговорности која је на нама. Зато непрестано улажемо у нове технологије И НОВЕ производне капацитете, који омогућавају континуирани раст наше компаније, и квалитетнију заштиту животне средине и људи. У томе успевамо захваљујући пројектима које смо реализовали и који нам омогућавају  да останемо лидер у иновацијама и инвестицијама.

Аминско постројење

Аминско постројење – јединствено у Европи, за чистији и квалитетнији гас

Као компанија која прати најновије трендове у области зелене енергетике и коришћења обновљивих извора енергије, у 2016. години смо пустили у рад Аминско постројење за пречишћавање природног гаса, које гас слабијег квалитета користи за производњу квалитетног енергента намењеног употреби у индустрији и домаћинствима.

Еколошки значај Аминског постројења је у спречавању доспевања угљен-диоксида из природног гаса у атмосферу.

Аминско постројење је намењено повећању квалитета домаћег природног гаса, које се постиже уклањањем угљен диоксида и других гасних примеса, али истовремено утиче и на повећање обима производње.

Инвестиција у изградњу овог савременог постројења износи више од 30 милиона евра.

Технологија која се примењује у Аминском постројењу је HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), једна од најефикаснијих међу постојећим методама у процесу прераде гаса. Коришћење ове технологије омогућава уштеду топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала до 25% у поређењу са технологијама које су се раније примењивале, чиме је компанија додатно повећала ефикасност у пословању.

Постројење ради на принципу третирања природног гаса амином, хемијским једињењем које се ефикасно везује и уклања примесе, попут угљен-диоксида и водоник-сулфида из природног гаса. Тиме се из домаћег природног гаса издвајају угљен диоксида и друге гасне примеса. Процес издвајања угљен-диоксида обавља се у две фазе: кроз аминско прање, које подразумева уклањање киселог гаса, и сушење током кога се из природног гаса уклања вода.

Коришћење HiPACT технологије омогућава уштеду топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала до 25%.

Поред повећања квалитета и обима производње природног гаса, Аминско постројење има и изразит еколошки значај. Начин прераде у овом постројењу је такав да у потпуности спречава доспевање угљен-диоксида у атмосферу. То се постиже тако што се вишак угљен-диоксида из пречишћеног гаса не испушта у атмосферу, већ се осушени угљен-диоксид утискује у унапред припремљене бушотине које припадају компанији. Тиме се уједно доприноси и смањењу ефекта „стаклене баште“, који је честа појава у процесима прераде гаса.

Постројење у Елемиру je прво и једино HiPACT постројење у Европи, док се у свету ова технологија још примењује једино у Јапану, па се НИС на овај начин још једном потврдио као пионир у примени најсавременијих технологија како у Србији, тако и у Европи.

Когенерација

Когенерација – мини електране за већу ефикасност компаније

Своју еколошку одговорност, али и повећање ефикасности на делу, НИС показује покретањем мини електрана на нафтно-гасним пољима широм Србије, које конверзијом гаса слабијег квалитета производе електричну енергију која се продаје на тржишту Србије и земљама региона.

Као део процеса преображаја из нафтно-гасне у енергетску компанију, НИС је у производњу електричне енергије инвестирао више од 15 милиона евра и саградио 13 малих електрана. Велико достигнуће компаније у 2016. је и почетак трговине електричном енергијом у земљама Европске Уније – Румунији, Словенији и Мађарској.

Когенерација почива на производњи електричне и топлотне енергије из гаса који раније није био коришћен, јер садржи висок степен угљен-диоксида и азота. Процес претварања овог гаса у електричну енергију има изразито еколошку димензију, јер се тиме смањује емисија штетних гасова у атмосферу, будући да се овај гас раније спаљивао на бакљама. То је потпуно у складу са енергетским и еколошким тенденцијама данашњице, у погледу рационализације потрошње енергије и смањења загађења.

Како је НИС, уз Електропривреду Србије, једини произвођач који у нашој земљи електричну енергију пласира на слободном тржишту, повећање капацитета у производњи струје представља велики корак за све потрошаче у Србији. Тако је НИС у 2016. склопио уговор о снабдевању електричном енергијом са Народним позориштем из Београда, чија годишња потрошња износи око 2 GWh.

Велико достигнуће компаније у 2016. је и почетак трговине електричном енергијом у земљама Европске Уније – Румунији, Словенији и Мађарској. НИС је тренутно присутан на тржишту шест земаља у региону и две берзе електричне енергије, а план је да у наредним годинама буде покривен цео простор Балкана.

 

 

HSE

HSE – бринемо о људима о околини

Безбедност на раду, здравље запослених, наших сарадника и партнера, као и брига о животној средини, увек су били приоритет нашег пословања, а посебно су афирмисани кроз HSE компанијску културу НИС-а.

Да би свест о значају заштите радне и животне средине постала и трајно остала део свакодневних пословних активности, 2016. је била проглашена за годину HSE (Health, Safety, Environment). Тиме смо усвојили иницијативу наше матичне компаније „Гаспром њефт“ и угледали се на међународне компаније које имају најбоље праксе у овој области.

Свест о значају заштите радне и животне средине је део свакодневних пословних активности НИС-а.

У потпуности су имплементирана интерна правила о принципима одрживог развоја у нашој компанији, кроз документе „Политика заштите животне средине, индустријске безбедности и безбедности и здравља на раду НИС-а“ и ”Изјава о HSE политици”. Њиховим спровођењем у пракси тежимо да достигнемо „Циљ 0“ – нула повреда на раду за запослене и трећа лица, нула НЅЕ догађаја.

Капитални пројекти које НИС реализује као једна од водећих нафтних компанија у региону, подразумевају примену савремених метода у раду и производњи и огледају се у смањењу загађења ваздуха, воде и земљишта и рационалном коришћењу природних ресурса. Такође, континуирано радимо на примени високих стандарда у области индустријске безбедности и заштите здравља, у складу са светским трендовима и прописима.

Безбедност на раду као приоритет намеће сама природа пословања у нафтној индустрији. Осим интерног програма обуке и HSE мотивације за запослене, опредељење НИС-а је да и добављачи морају да поштују све безбедносне и еколошке стандарде, што се спроводи кроз процес HSE претквалификације добављача.

Примењујемо високе стандарде у области индустријске безбедности и заштите здравља.

Еколошка одговорност НИС-а исказана је кроз максималну заштиту животне средине: смањење емисије штетних гасова у атмосферу, одговоран однос према водним ресурсима, пречишћавање отпадних вода, безбедно управљање свим врстама отпада, санацији земљишта после радова, производња горива Евро-5 стандарда, ефикасно санирање еколошких акцидената и брига о заштићених подручјима.

Свесни смо чињенице да само ако смо одговорни према људима и околини можемо да градимо успех и одржимо лидерску позицију. Зато своје HSE стандарде и циљеве подижемо на виши ниво и дајемо рок у коме морамо да постигнемо најбоље резултате, јер само тако можемо да оправдамо поверење наших потрошача, партнера и акционара.

 

У овој секцији: