НИС у бројкама

  • 53 нафтних и гасних поља у Србији
  • 650 нафтних бушотина је у експлоатацији
  • 95 гасних бушотина је у експлоатацији
  • 1,2 млн. тона  је обим производње нафте*
  • 551 млн. м³ је обим производње природног гаса*
  • Више од 46 млн. тона нафте произведено је од оснивања предузећа и до краја 2013. године
  • Више од 30 млрд. м³ природног гаса произведено је од оснивања предузећа и до краја 2013. године
  • 2 производна погона у Панчеву и Новом Саду
  • 1 Погон за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру
  • 18 система за производњу геотермалних вода
  • 3 млн. тона обим продаје нафтних деривата*
  • 83,79% дубина прераде нафте
  • 75% производња светлих деривата
  • 78% укупног тржишта нафтних деривата у РС*
  • 328 бензинских станица у Србији
  • 80 бензинских станица у региону
  • 48,3 млрд. РСД износи нето добит НИС-а*
  • 75,3 млрд. РСД износи OCF*
  • 68,8 млрд. РСД износи EBITDA*
  • 200 млрд. РСД износ је планираних инвестиција у периоду 2012-2014.
  • 10 земаља пословања

*Подаци су за 2013. годину