Сарадња са образовним институцијама

У оквиру програма „Енергија знања“, компанија НИС је потписала споразуме о сарадњи са Универзитетима у Београду и Новом Саду, као и са 25 појединачних факултета два највећа универзитета у земљи. Поред тога, НИС сарађује са 12 школа у Србији.

saradnja-sa-obrazovnim-institucijama

Сарадња са образовним институцијама подразумева:

 • идентификацију и креирање базе најбољих ђака;
 • рефирмацију и популаризацију природних и техничких наука;
 • промоцију инжењерских струка и факултета од интереса за НИС;
 • презентацију факултета од интереса у Србији и Русији;
 • стипендирање најуспешнијих студената и средњошколаца;
 • организацију такмичења и Олимпијада знања из математике, хемије, физике и руског језика, програм стручне праксе;
 • реализацију заједничких научно-истраживачких пројеката;

У оквиру стратешке сарадње са универзитетима у Новом Саду и Београду реализују се узајамно корисна гостујућа предавања, као и стручне обуке, семинари и едукативне радионице из области нафтне индустрије, а које су организоване од стране факултета за запослене НИС-а.

Кључни партнери

http://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/rudarsko-geoloski-fakultet.jpg
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду један је од кључних факултета са којим НИС сарађује у оквиру програма „Енергија знања“, јер школује кадрове у областима које су основ за бизнис компаније и свих њених производних целина.

Циљ сарадње НИС-а и РГФ-а јесте усавршавање и напредовање високо образованих кадрова из области геолошких и рударских истраживања и да се младим стручњацима савремено образовање учини доступним како би на најбољи начин били припремљени за рад у овим областима.

Са циљем да се унапреде и осавремене услови за рад и учење, НИС је издвојио средства за опремање учионице на РГФ-у. Опрема се састоји од 21 рачунара који, поред пројектно-инжењерских активности, омогућавају студентима и учење на даљину.

У 2014. години НИС је стипендирао и 16 студената основних и мастер студија Рударско-геолошког факултета у Београду.

Кроз реализацију сарадње, НИС и Рударско-геолошки факултет заједно су учествовали у конкурсима и реализовали пројекте одобрене од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у Програму истраживања у области технолошког развоја у периоду 2011-2014. године.

http://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/12/tehnicki-fakultet.jpg
Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину

Меморандум о сарадњи НИС-а и Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину предвиђа нове студијске програме у складу са потребама НИС-а, организовање студентске праксе, размену знања кроз организовање узајамних гостујућих предавања, као и донирање средстава за опремање учионица на факултету.

У школској 2014/2015. години на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину први студенти су уписани на новоакредитовани студијски програм „Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса“. На нови смер је уписано укупно 50 студената, 20 буџетских и 30 самофинансирајућих. Овај, интердисциплинарни студијски програм, је инициран од стране НИС-а у циљу успостављања основе за квалитетније и потпуније образовање инжењера, а како би НИС обезбедио кључни кадровски потенцијал у Србији за дугорочни развој компаније. Програм је реализован у сарадњи са Ухтинским државним техничким универзитетом (УДТУ) из Руске Федерације (Република Коми). Новоакредитовани студијски програм је први интердисциплинарни студијски програм у Србији, који ће студентима пружити могућност да постану врхунски стручњаци за експлоатацију нафте и гаса, да се усаврашавају на факултетима у Русији и да након студија имају извеснију будућност за рад у струци.

На Факултету НИС је у 2013. години опремио и информатички кабинет како би унапредио и осавременио услове за рад и учење.

Сарадња са овим Факултетом предвиђа значајну подршку и активно учешће НИС-а у реализацији студијског програма кроз опремање Лабораторија за физику и хемију, али и коришћења лабораторија које поседује НИС, размене студената и наставног особља, летње праксе за студенте у Руској Федерацији, предавања професора са Ухтинског државног техничког универзитета на новом програму и предавања запослених из НИС-а у. На Факултету НИС је у 2013. години опремио и информатички кабинет како би унапредио и осавременио услове за рад и учење.

У овој секцији:

 •  

  Вести

 •  

  Сарадња са образовним институцијама

 •  

  Олимпијаде знања

 •  

  Руски језик

 •  

  Предавања НИС-ових стручњака

 •  

  Стипендирање

 •  

  Учионице и лабораторије

 •  

  Партнерства