HSE

2016. је у нашој компанији проглашена годином HSE-а. На овај начин желимо да покажемо да су брига о здрављу и безбедности, као и посвећеност заштити животне средине за нас приоритети.

nis_or_hse

Развој HSE пракси повратно утиче на развој HSE свести, како појединаца, тако и читаве заједнице.

Ако би се пред пословањем морао поставити један надређени појам, то би свакако била одговорност. Здравље запослених и трећих лица увек су на првом месту, што из године у годину потврђујемо смањивањем негативног утицаја на живот људи унапређивањем HSE културе. „Политика заштите животне средине, индустријске безбедности и безбедности и здравља на раду НИС-а“ и ”Изјава о HSE политици” представљају својеврсне интерне „законике“ о принципима одрживог развоја у нашој компанији, а њихово спровођење у праксу одређено је смањивањем негативних утицаја и сталним унапређивањем здравља људи и заштите животне средине.

Појам ”зеленијег” пословања говори о потенцијалу да увек можемо бити бољи и усавршавати начине на које улажемо у еколошке пројекте, примењујемо најбоље доступне технологије (BAT – best available technology) и иновативна „eco-friendly“ решења за ефикасније пословање. Брига је мотив, а резултат је здравије и безбедније окружење.

Када је животна средина у питању, одговорност се огледа у нашим максималним напорима да је заштитимо што чинимо кроз одрживо управљање – рационалним коришћењем природних ресурса, смањењем загађења ваздуха, земљишта и водотока, а брзом и адекватном санацијом у случају када до загађења дође; санацијом историјског загађења и враћањем земљишта у првобитно стање; вишеструким коришћењем захваћене воде; минимизацијом настака отпада и трајним збрињавањем насталог отпада у складу са његовим карактером; повећањем енергетске ефикасности и употребом обновљивих извора; бригом о биодиверзитету и заштићеним подручјима.

Повећање безбедности на раду је, такође, саставни део развоја компаније. У континуитету радимо на примени високих стандарда у области индустријске безбедности, заштите здравља, у складу са светским трендовима и прописима. Повећање безбедности не подразумева само смањење ризика, већ и обезбеђивање максималне ефикасности кроз стриктну производну дисциплину.

Да бисмо напредовали, морамо бити здравији и безбеднији у целини. Свакоме ко је и на тренутак део нашег система, морамо обезбедити максималну заштиту и минималну изложеност ризику. „Циљ 0“ – нула повреда на раду за запослене и трећа лица, нула НЅЕ догађаја, максимална брига о окружењу, највиши су приоритети које постављамо пред наше пословање.

 

У овој секцији:

 •  

  Енергија спорта

  Подршка професионалном и дечјем спорту, промоција здравог начина живота

 •  

  Енергија знања

 •  

  Култура без граница

  Подршка културним манифестацијама и пројектима

 •  

  Заједници заједно

  Јавни конкурс у регионима у којима НИС послује

 •  

  Филантропија и волонтеризам

 •  

  Мапа социјалних инвестиција