Заједници заједно

Са циљем да се унапреди квалитет живота у локалним заједницама у којима послујемо, а у духу корпоративне друштвене одговорности и препознавања потребе за повезивањем локалне заједнице и значајних привредних субјеката, НИС сваке године организује Јавни конкурс ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО.

zajednici-zajedno

Програм је осмишљен са циљем да учврсти партнерске односе са локалним заједницама у којима Компанија послује. У оквиру програма се већ четврту годину спроводи Јавни конкурс који се реализује у сарадњи са 11 локалних самоуправа: Београд, Нови Сад, Ниш, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Житиште, Кањижа, Србобран и Чачак.

У оквиру јавног конкурса Заједници заједно НИС у 2015. години подржава 152 најбољa пројекта из области спорта, културе, заштите животне средине, науке и социјалне заштите, чијом реализацијом се доприноси развоју локалних заједница, олакшава функционисање бројних установа и унапређује рад културних, образовних и спортских институција.

Компанија је ове године издвојила 110,5 милиона динара за реализацију пројеката, које ће реализовати институције, удружења грађана, спортска и струковна удружења која су се пријавила на јавни конкурс НИС-а.

Комисију за одабир чине представници компаније, локалних самоуправа, као и угледне личности из локалних заједница, а ове године је, по први пут, у избору пројеката учествовало и становништво. Критеријуми за избор су: значај решавања проблема за локалну заједницу, укљученост локалне заједнице у све фазе пројекта, оправданост буџета у односу на предложене активности, релевантност проблема којима се пројекат бави у односу на потребе локалне заједнице и усклађеност постављених циљева, предложених активности и очекиваних резултата.

У овој секцији:

 •  

  Енергија спорта

  Подршка професионалном и дечјем спорту, промоција здравог начина живота

 •  

  Енергија знања

 •  

  Култура без граница

  Подршка културним манифестацијама и пројектима

 •  

  Заједници заједно

  Јавни конкурс у регионима у којима НИС послује

 •  

  Филантропија и волонтеризам

 •  

  Мапа социјалних инвестиција