Активни конкурси

Регрутација и селекција кандидата у НИС-у транспарентан је процес који путем различитих канала привлачења, помоћу тестирања и интервјуисања, води ка већој објективности избора.

nis_karijera_aktivni_konkursi

Константан развој наше компаније отвара бројне могућности за кандидате који желе да постану део уиграног тима.

На овај начин, Компанија настоји да изабере кандидате који у највећој мери одговарају захтевима позиције и, такође, тежи да буде препозната као најпожељнији послодавац. Један од императива је вођење принципом једнаких могућности приликом запошљавања, што кандидатима гарантује да ће бити изабрани због професионализма, искуства и знања. Оваквом праксом искључен је сваки вид дискриминације на основу било ког критеријума (брачног статуса, старости, вере, расе, етничког порекла итд).

Људи, као најважнији чинилац успеха, осигуравају Компанији лидерску позицију у региону и омогућавају да се такав тренд настави и у будућности. Константан развој наше компаније отвара бројне могућности за кандидате који желе да постану део уиграног тима.

Назив позиције Број извршилаца Место рада Датум истека огласа
Пословни асистент 1 Београд 27. May 2018
Сарадник за ХСЕ 1 Београд, Зрењанин 27. May 2018
Пословни асистент 1 Панчево 27. May 2018
Експерт за документациону подршку пројекту 1 Панчево 27. May 2018
Експерт координатор за тендерске поступке 1 Нови Сад 30. May 2018
Специјалиста логистичких услуга 1 Нови Сад 30. May 2018
Специјалиста за уређење простора 1 Београд 30. May 2018
Диспечер за транспорт 1 Зрењанин 31. May 2018
Техничар лабораторије 1 Нови Сад 31. May 2018
Експерт за развој система управљачког извештавања и анализу новчаних токова 1 Нови Сад 03. Jun 2018
Експерт за корпоративно планирање и анализу новчаних токова 1 Нови Сад 03. Jun 2018
Инжењер електротехнике за каротажне радове 1 Нови Сад 03. Jun 2018
Главни специјалиста за инфраструктурне системе 1 Нови Сад 05. Jun 2018
Главни специјалиста за пројектовање и надзор геодетских радова 1 Нови Сад 08. Jun 2018
Посао на бензинској станици Више извршилаца Више градова

У овој секцији:

 •  

  Активни конкурси

  Погледајте понуду слободних радних места

 •  

  Пријава за базу кандидата

  Пошаљите нам своју биографију

 •  

  Тренинг и развој

  Непрестано развијамо професионалне вештине запослених

 •  

  Систем бенефиција

  Развој и мотивација запослених

 •  

  НИС шанса

  Програм запошљавања за кандидате без радног искуства

 •  

  Студентска пракса

  Пружамо студентима да стекну своја прва практична искуства

 •  

  Наши људи

  Сазнајте шта наши запослени кажу о раду у компанији

 •  

  Одговорност према запосленима

  Запосленима у НИС-у је обезбеђен је висок ниво социјалне заштите

 •  

  Ја имам идеју