Квалитет производа

Како би оправдао улогу лидера на тржишту, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета својих производа.

nis_or_kvalitet_proizvoda

Како би оправдао улогу лидера на тржишту, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета својих производа.

У саставу Научно-технолошког центра послују лабораторије, које пружају услуге испитивања квалитета током целог процеса производње нафте и рафинеријске прераде.

Подизање задовољства купаца на највиши могући ниво представља један од приоритета НИС-а. Како би се анализирало и пратило задовољство потрошача, у Компанији се спроводе различите врсте истраживања задовољства потрошача.

Процес контроле квалитета започиње испитивањима квалитета сирове нафте на пољима у погонским лабораторијама, затим испитивањима сирове нафте припремљене за рафинеријску прераду, преко испитивања квалитета процесних токова и полупроизвода битних за праћење и контролу рада рафинеријских погона, па све до контроле квалитета финалних рафинеријских производа и издавања Извештаја о испитивању. Извештајем о испитивању се потврђује да је квалитет произведених горива у складу са прописаним квалитетом према захтевима националне регулативе.

Лабораторијска испитивања при финалној контроли квалитета, пре коначне испоруке горива крајњим потрошачима, спроводе се у циљу обезбеђења квалитета горива приликом транспорта од рафинерије до бензинских пумпи и спречавања евентуалне деградације горива при транспорту. Овим поступцима је загарантован квалитет горива произведених у Компанији.

Комуникација од снабдевача ка потрошачима захтева да произвођачи и увозници пружају обавештења о томе како се њихове супстанце или смеше могу користити безбедно по здравље људи и животну средину, при чему је главни инструмент ове комуникације безбедносни лист. Безбедносни лист је законом прописан документ у обавезној примени од 2013. године.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation i Chemicals) је предуслов за извоз производа Компаније у Европску унију. Обзиром да значајан део својих производа Компанија извози на тржиште Европске уније, у НИС-у су извршена обимна испитивања и активности у циљу испуњења REACH обавеза. Према REACH регистровано је 14 производа Компаније. На овај начин омогућен је несметан пласман и продаја производа НИС-а на тржишту Европске уније. Сазнајте више

Мањи негативни утицај производа

НИС посебно штити своје потрошаче и брига о њима увек је на првом месту. На свим бензинским станицама континуирано се обављају провере и неопходне контроле производа и услуга како би се обезбедило снабдевање потрошача у складу са законским регулативама.

Ради смањења утицаја на животну средину НИС производи и продаје AdBlue, који је 32.5% раствор урее у води и користи се као агенс за редукцију издувних гасова возила, прецизније оксида азота тако што их преводи у нешкодљиви гас N2. AdBlue се складишти у посебном резервоару возила одакле се дозира у уређај за третман издувних гасова тзв. SCR (Selectiv Catalityc Reduction).

Биоразградива мазива су мазива која ће у контакту са околином проузроковати минимум штетног деловања. Поред тога биоразградива мазива се производе из обновљивих ресурса (биљна уља).Стога Дирекција Мазива од оснивања ради на развоју палете „ECO-FRENDLY“ – еколошки прихватљивих мазива. У 2015. години је завршен развој биоразградивог производа НИСОТЕК Биотестерол који је намењен за подмазивање ланаца моторних тестера. Након завршеног лабораторијског испитивања спроведено је и експлоатационо применско испитивање у непосредној сарадњи са корисником, чиме је потврђена формулација. Завршена је израда техничке документације и покренута је производња. Производ ће бити дистибуиран и расположив купцима на НИС бензинским станицама.

У секцији ПРОИЗВОДИ:

 •  

  Моторно гориво

 •  

  Уље за ложење

  Енергетска горива за примену у индустрији

 •  

  Компримовани гас

  Ново еколошко гориво

 •  

  Гас у боцама

  ТНГ боце за домаћинство и индустрију

 •  

  Битумен

  Евро и полимер модификовани битумен за путеве

 •  

  Авио горива

  Снабдевање ваздухоплова висококвалитетним горивом

 •  

  Бродско гориво

  Снабдевање пловила евро дизелом врхунског квалитета

 •  

  Уља и мазива

  Уља, мазива и допунскe течности NISOTEC и G-Energy