Skladištenje

Складиштење

Основу логистичког ланца НИС-а представљају складишта нафте у свим регионима Србије.

Укупан резервоарски капацитет НИС-а износи 160.000 m³. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и изградњи резервоара укупног капацитета од 100.000 m³. Централна складишта деривата нафте НИС-а налазе се у Београду, Нишу, Прахову, Смедереву и Новом Саду, као и стоваришта у Јакову, Чачку и Шапцу. и Елемиру. Осим наведених складишта, НИС по основу закупа користи и складиште Пожега.

За складиштење ТНГ-а НИС располаже складишним простором 31.500 м3 на локацијама Београд, Чачак, Нови Сад, Ниш, Шабац, Зрењанин и Суботица.

Поред складишних капацитета НИС у свом саставу има и пунионице боца у Београду, Чачку, Нишу, Новом Саду и Суботици, капацитета 17.500 тона на годишњем нивоу.

НИС ПЕТРОЛ
потрошачки сајт