Отворени тендери

Наручилац Назив набавке Рок за достављање понуда Преузмите документа Обавештења
Наручилац Назив набавке Рок за достављање понуда Преузмите документа Обавештења
Матица Л_Машинско монтажни радове за потребе Блока Прерада у 2015. години 22.12.2014
Матица Л_Defoaming agent CA-AFL 19.12.2014
Матица Л_Wire Line Unit 24.12.2014
Матица Л_Cementing Heads 24.12.2014
Матица Л_Набавка грађевинског цемента 17.12.2014
Матица Л_Реконструкција осам резервоара 18.12.2014
Матица Л_Набавка вибро плоча 17.12.2014
Матица Л_Доградња линије водоника и убадање у линију ФГ-9600-11-А2АБ по систему \"кључ у руке\" 30.12.2014
Блок Промет Oдржавањe локомотива и локотрактора Блока Промет 19.12.2014
Блок Промет Израда брендираних рекламних кеса за 2015. годину 19.12.2014
Блок Прерада Одвајачи кондензата 29.12.2014
Блок Сервиси Л_Црна и обојена металургија и заптивачи 17.12.2014
Блок Прерада Динамичко уравнотежење ротационе опреме у 2015 29.12.2014
Блок Прерада Поправка потапајућих пумпи у 2015 29.12.2014
Блок Промет Л_Набавка канти од 240Л са поклопцем 18.12.2014
Блок Прерада Испитивање и репарација цевне арматуре и регулационих вентила у 2015, у НИС а.д, Блок \"Прерада\" - Рафинерија нафте 29.12.2014
Матица Л_Антикорозивна заштита за потребе Нафтагас-Техничких сервиса и Нафтагас-Нафтних сервиса у 2015. години 17.12.2014
Матица Л_Набавка цеви и вентила 19.12.2014
Матица Годишњи уговор за објављивање гређевинских радова на текућем одржавању објеката, инсталација и површина у кругу и на пристаништу РНП и РНС за 2015 годину 26.12.2014
Матица Procurement of Drilling of Development Wells Based on Turnkey Basis 05.01.2015
Матица Превоз сирове нафте аутоцистернама 26.12.2014
Матица Реконструкција простора за складиштење архивског материјала 09.01.2015
Блок Енергетика Л_Набавка клипа 19.12.2014
Матица Извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушаћа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња по БП за 2015 годину 25.12.2014
Матица Л_Набавка пумпи 19.12.2014
Матица Л_Термоизолациони радови 18.12.2014
Матица Л_Cased Hole Logging Tools 18.12.2014
Матица Procurement of Explosive materials and Hardware 05.01.2015
Матица Л_Набавка вентила 18.12.2014
Матица Л_Набавка сонди 18.12.2014
Матица Л_Набавка нивоказног стакла 18.12.2014
Матица L_Набавка напојних јединица, конвертера, процесора, картица и модула 18.12.2014
Блок Промет L_Набавка екстрата за пену за потребе Складишта ТНГ и НД Зрењанин, у Елемиру зa 2015. годину 26.12.2014
Матица Hydraulic Fracturing of Wells during the Year 2015 25.12.2014
Матица Л_Набавка кварцног брашна од 70 и 150 микрона 12.12.2014
Блок Промет Л_Пумпе за истакање адитива 16.12.2014
Блок Промет Л_Услуге oдржавања возила у радионицама и на терену марке Волво 15.12.2014
Блок Промет Набавка пропан бутан боца у 2015.години 25.12.2014
Матица Л_Мерење емисија загађујућих материја у ваздух на објектима Блока Промет 17.12.2014
Блок Промет Набавка и испорука корита носила / једноделна 17.12.2014
Матица Л_DC-2401 reactor catalyst dense loading 18.12.2014
Матица Л_Набавка вијчаних компресора 16.12.2014
Матица L_Procurement of Hydraulic stage tool and centralizer 18.12.2014
Матица Л_Термоизолациони радови на опреми у РНП у 2015. години 17.12.2014
Матица Л_Израда пројектно-техничке документације изведеног стања 17.12.2014
Матица Л_Извођење претходних радова, израда базног пројекта, израда идејног пројекта са студијом оправданости, израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину и исходовање управне документације за извођење радова на уградњи додатног степена десалтера на постројењу за атмосферску дестилацију нафте у Рафинерији нафте Панчево 09.01.2015
Блок Прерада Резервни делови за анализаторе 24.12.2014
Блок Прерада Ремонт и баждарење дишних и сигурносних вентила у 2015 (Партије 1 и 2) 24.12.2014
Матица Downhole equipment 23.12.2014
Блок Промет Л_Набавка и уградња резервоара за пенило на Складишту НД и ТНГ Ниш 15.12.2014
Блок Промет Л_Набавка, уградња и испорука рачунара протока MFX-4 12.12.2014
Блок Промет Чишћење сепаратора са збрињавањем опасног отпада (третман опасног отпада) на објектима Блока Промет 22.12.2014
Блок Промет Л_Набавка мешалице за намешавање уља 12.12.2014
Матица Л_Carbon steel black pipes and coiled tubing 12.12.2014
Матица Л_Набавка гума 16.12.2014
Матица Л_Грађевински цемент 15.12.2014
Блок Промет Л_Одржавање возила у радионицама и на терену марке МАН Блока Промет 16.12.2014
Матица Л_Течни азот 11.12.2014
Матица Л_Набавка два тегљача специјалне намене и камиона 6x6 12.12.2014
Матица Л_Tungsten Carbid Bits 12.12.2014
Блок Промет Набавка бочних вентила за вагон цистерне за потребе Блока Промет у 2014. години 15.12.2014
Блок Прерада Модул профибус 22.12.2014
Матица Л_Inquiry for Procurement for Aditives for cement and aditives for chemical treatment of wells 22.12.2014
Матица L_Услуга превоза пакованих роба у унутрашњем друмском саобраћају 12.12.2014
Блок Промет Л_Набавка пумпи за претакање адитива 10.12.2014
Матица Л_Услуга брзог превоза пакованих роба у унутрашњем саобраћају 11.12.2014
Матица Л_Санација термоизолације на цевоводима паре и котловске напојне воде у Енергани Панчево у 2014 години 10.12.2014
Блок Сервиси L_Радиографско контролисање заварених спојева 11.12.2014
Блок Прерада Alarm Management System implementation 12.01.2015
Матица Л_Procurement of Cement mixing tank 12.12.2014
Блок Прерада Преглед и анализа воде за пиће 19.12.2014
Матица Збрињавање опасног отпада у Рафинерији нафте Нови Сад и збрињавање опасног отпада у Рафинерији нафте Панчево 19.12.2014
Матица Л_Набавка мобилног дизел електричног агрегата 15.12.2014
Блок Промет Л_Лабораторијска опрема 10.12.2014
Матица Л_Набавка индиректног грејача флуида 15.12.2014
Блок Промет Л_Набавка вакуум крана 12.12.2014
Матица Л_Набавка бентонита 12.12.2014
Блок Промет Л_Набавка аутоматских брзоподизних врата 10.12.2014
Матица Л_Набавка АПИ Цемента 12.12.2014
Блок Промет Л_Набавка полица за уље и техничке течности 10.12.2014
Блок Промет Л_Набавка топловодних калорифера 10.12.2014
Блок Промет Л_Испорука, инсталација и пуштање у рад индустријских штампача за велике карактере 09.12.2014
Блок Промет Л_Набавка алата 09.12.2014
Матица Л_Wellhead & X-mas tree assembly 08.12.2014
Блок Промет Л_Испорука, инсталација и пуштање у рад ваздушних завеса са електро грејачем 09.12.2014
Матица Л_Извођење радова на изради нових платформи и санација постојећих платформи и газишта у РНП 11.12.2014
Блок Енергетика Л_Услуге трећих лица за потребе Санације ватросталних озида димоводних канала пећи и шамотерских радов аса материјалом на текућем одржавању у Енергани Панчево, Енергани Нови Сад за 2015. Годину 12.12.2014
Матица Л_Downhole equipment for additional projects in 2014 22.12.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Набавка авиокарата, хотелског смештаја и трансфера на службеним путовањима и MICE 18.12.2014
Блок Сервиси Л_Одношење комуналног отпада 10.12.2014
Блок Сервиси Л_Equipment for cement laboratory 10.12.2014
Блок Сервиси Резервни делови за пумпе 17.12.2014
Блок Енергетика L_Израда и санација полиетиленских цеви за потребе Енергане Нови Сад и Панчево (за 2015. годину) 09.12.2014
Матица Л_Набавка цеви 09.12.2014
Матица Л_Услуге трећих лица за потребе машинског пројектовања и стручног надзора у 2015. години 11.12.2014
Матица Л_Набавка цистерне за киселинске растворе 09.12.2014
Матица L_Nabavka glava kompresora CLARK 250-480-001 05.12.2014
Матица Л_Набавка глава компресора CLARK 250-480-001 05.12.2014
Матица Л_Трајно збрињавање опасног отпада – Мешавина отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода 130508* (База Кикинда, Башаидски друм бб, Кикинда) 08.12.2014
Матица Л_Набавка формалина 09.12.2014
Блок Промет Л_Одржавање возила у радионицама и на терену марке Волво Блока Промет за 2015. годину 10.12.2014
Блок Прерада Испитивање услова радне околине у РНП и РНС - годишњи уговор за 2015 г. 16.12.2014
Матица Л_Квантитативна и квалитативна контрола сирове нафте и деривата нафте у земљи и иностранству и контроле условности превозних средстава 08.12.2014
Матица Л_Набавка вентила 08.12.2014
Блок Енергетика Л_Испитивањe громобранске инсталације и мерење и испитивање изједначења потенцијала (еквипотенцијал) (ЛОТ 1), испитивање услова радне околине (ЛОТ 2), преглед и испитивање опреме за рад (ЛОТ 3) 10.12.2014
Блок Сервиси Л_Spare parts for cementing 08.12.2014
Матица Л_Набавка каблова 08.12.2014
Блок Промет Продукција промо материјала и опреме за 2015. годину 10.12.2014
Блок Промет Услуга испитивања и периодичног оверавања мерних средстава на теретним возилима и ванредног испитивања и ванредног оверавања мерних средстава на Складиштима нафтних деривата и ТНГ-а у Блоку Промет 15.12.2014
Блок Промет Израда техничке документације за изградњу са рушењем / реконструкцију станица 6 (шест) за снабдевање горивом у Београду 08.12.2014
Блок Промет Eлектромашинско одржавањe складишта и стоваришта за нафтне деривате, сирову нафту и ТНГ на годишњем нивоу 15.12.2014
Блок Промет Л_Одржавање возила у радионицама и на терену марке MERCEDES (старија возила) Блока Промет за 2015. годину. 09.12.2014
Блок Прерада Израда пројектно техничке документације и исходовање дозвола за HSE тренинг центар у РНП 23.12.2014
Блок Прерада Сервис и преглед вага у 2015 г. 09.12.2014
Блок Прерада Набавка делова компресора GB301A/B, 302A/B, 401 09.12.2014
Матица Л_Хлороводонична киселина 05.12.2014
Матица Л_Повезивање аутоматских мерних уређаја (АМУ) на СС-4 Кп 03.12.2014
Матица Превоз моторних бензина и средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају 12.12.2014
Матица Превоз мазута и битумена у унутрашњем друмском саобраћају 12.12.2014
Матица Л_Набавка машине за премотавање каблова 04.12.2014
Матица Л_Набавка машине за прање подова 04.12.2014
Матица Л_Набавка шпедитерских услуга и услуга царинског посредовања за 2015. годину 04.12.2014
Блок Промет Nабавкa и испорукa дрвених палета за потребе Дирекције за мазива 05.12.2014
Блок Промет Набавка и испорука термоскупљајуће и стреч фолије за потребе Дирекције за мазива 05.12.2014
Блок Промет Продукција и монтажа рефлектујућих фолија за најавне табле за 2014. и 2015. годину 05.12.2014
Матица L_Антипенушавац и антикорозив 05.12.2014
Матица L_Набавка глава компресора CLARK 250-480-001 01.12.2014
Матица L_Набавка комплексне логистичке услуге превоза природног гаса и деривата природног гаса ТНГ-а (пропан, бутан, пропан-бутан смеша и аутогас) 01.12.2014
Матица L_Набавка генератор сета и мотор контролног центра 02.12.2014
Матица Л_Барит (BaSO4) 04.12.2014
Матица Л_Мерна опрема за контролу квалитета 01.12.2014
Матица Л_Технички гасови 04.12.2014
Матица Л_Кварцно брашно од 70 и 150 микрона 03.12.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Light fuels 05.12.2014
Блок Промет Набавка и испорука металних бачви за период 1+2 године за потребе Дирекције за мазива 17.12.2014
Блок Промет Набавка и испорука Картонске амбалаже за период 1+2 године за потребе Дирекције за мазива 17.12.2014
Матица L_Антикорозивна заштита за потребе одржавања постројења НАФТАГАС - Технички сервиси 02.12.2014
Блок Промет Л_Сервисирање приколица и полуприколица за 2015. годину 03.12.2014
Матица Л_Путничка возила 03.12.2014
Матица Л_Cementing unit 03.12.2014
Матица Л_Cased Hole Logging Tools 03.12.2014
Матица Л_Cased Hole Logging Unit Truck with Warrior Data Acquisition System 05.12.2014
Блок Прерада Ревизија акта о процени ризика у 2015 у НИС а.д. Блок Прерада 09.12.2014
Матица Л_Набавка комплексне логистичке услуге превоза природног гаса и деривата природног гаса ТНГ-а (пропан, бутан, пропан-бутан смеша и аутогас) 27.11.2014
Блок Прерада Мерење отпора уземљења и еквипотенцијализације 09.12.2014
Блок Енергетика Л_Лекарски прегледи 2015. годину у Новом Саду и Панчеву 04.12.2014
Матица Л_Термоизолација надземних делова цевовода за повезивање АМУ на пољима Тус и Кп 27.11.2014
Блок Промет Саобраћајна контрола маневарског рада на индустријском колосеку 08.12.2014
Блок Промет Дистрибуција рекламног материјала (кукрирске услуге) за 2015. годину 08.12.2014
Блок Промет Набавка канцеларијског материјала за 2015. годину 15.12.2014
Матица Л_Реконструкција мерног места на НП Кп 05.12.2014
Блок Енергетика L_ЛОТ 1: Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојаву пожара у Когенеративним модулима за 2015 годину ЛОТ 2: Сервисирање и одржавање система за детекцију гаса у Когенеративним модулима за 2015 годину 01.12.2014
Блок Прерада Сервис и поправка бродских и ванбродских мотора 08.12.2014
Блок Прерада Сервис и поправка агрегата 08.12.2014
Блок Прерада Електроника за радар РТГ 3930 28.11.2014
Блок Прерада Картица профибус за Роторк вентиле 08.12.2014
Матица L_Набавка пумпе за истакање горива 25.11.2014
Матица Л_Набавка вибро плоча 26.11.2014
Матица Л_Уређаји за мерење дужине кабла 26.11.2014
Матица Л_Трајно збрињавање опасног отпада - Мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода (13 05 08*) 25.11.2014
Матица Л_Израда упрошћеног рударског пројекта – Уградња мерног резервоара на СОС КГ 05.12.2014
Блок Истраживање и производња Ревизија, сервис и поправке трафо станица 17.12.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Прерада Ангажовање MAYEKAWA сервисера 11.12.2014
Блок Енергетика Л_Набавка трофазног анализатора са теоријском и практичном обуком 27.11.2014
Матица Л_Технички гасови 28.11.2014
Матица Л_Бешавне цеви 26.11.2014
Матица Л_Цемент у џаковима 27.11.2014
Матица Л_Санација резервоара ФБ-1802 24.11.2014
Блок Промет Одржавање биолошких уређаја на објектима Блока Промет 02.12.2014
Блок Промет Пружање вулканизерских услуга за теретна возила Блока „Промет“ у 2015. години 17.12.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Промет Сервисирање возила Блока Промет марке Ивеко и Застава у радионицама сервисера и на терену у 2015. години 02.12.2014
Блок Прерада Извођење радова на пасивној ПП заштити челичне конструкције Блока 6 03.12.2014
Матица Л_Триетилен гликол 28.11.2014
Блок Прерада Хидрограђевински радови у 2015 г. 03.12.2014
Блок Прерада Радови на санацији и изради челичних конструкција у 2015 г. 03.12.2014
Блок Прерада Геодетски радови у 2015 г. 03.12.2014
Блок Прерада Карактеризација отпада у РНП и РНС у 2015 г. (Партије 1 и 2) 03.12.2014
Блок Промет Контрола и преглед стабилне инсталације за гашење и хлађење резервоара водом, ваздушном пеном и СО2 и контрола исправности хидрантске мреже на складиштима НД и ТНГ Блока Промет у 2015 години 02.12.2014
Блок Прерада Набавка седишта вентила 19.12.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Прерада Специјалистички лекарски прегледи запослених у Рафинерији нафте Нови Сад - годишњи уговор за 2015 г 02.12.2014
Блок Прерада Специјалистички лекарски прегледи запослених у Рафинерији нафте Панчево - годишњи уговор за 2015 г. 02.12.2014
Блок Прерада Хемијско прање радне одеће - годишњи уговор за 2015 г. 02.12.2014
Матица Л_Подбушивање „HDD“ методом испод Бељански баре 24.11.2014
Блок Промет Л_Сервисирање теретних возила марке Iveco и Застава до краја 2014. године 25.11.2014
Матица Л_Набавка туцаника ископ, насипање и сабијање (ваљком) површина за кретање механизације (леге) 21.11.2014
Блок Енергетика Л_Набавка електро мотора 25.11.2014
Матица Услуга превоза ТНГ-а аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају 01.12.2014
Блок Промет Л_Услуге баждарења и сервиса тахографа за теретна возила Блока „Промет“ у 2015. Години 25.11.2014
Блок Прерада Сертификовани референтни материјали 01.12.2014
Блок Прерада Набавка лимова 01.12.2014
Блок Прерада ЛОТ 1 - Уље турбинско турбо OIL T46; ЛОТ 2 - Уље хидраулично OMV 24.11.2014
Блок Прерада ЛОТ 1 - Фитинзи; ЛОТ 2 - Прикључци ХОКЕ; ЛОТ 3 - Прирубнице; ЛОТ 4 - Засуни; ЛОТ 5 - Спојнице 01.12.2014
Блок Прерада Набавка резервних делова за аутоматику 01.12.2014
Блок Прерада Годишњи уговор за инструменталне радове на одржавању регулационих вентила произвођача Масонеилан у РНП у току 2015. г. 01.12.2014
Блок Прерада Набавка електро материјала 01.12.2014
Блок Прерада Набавка потрошног материјала за узимање узорака 01.12.2014
Блок Прерада Мерење емисија у 2015 г. 28.11.2014
Матица Л_Down-hole equipment 21.11.2014
Матица Л_Набавка цеви за ТХС за 2015 18.11.2014
Блок Енергетика Л_Набавка фреквентног регулатора 21.11.2014
Блок Енергетика Л_Набавка компресора 24.11.2014
Блок Прерада Сервис механичких заптивача Eagle Burgmann 28.11.2014
Блок Прерада Вакуумирање дуплих подова резервоара 28.11.2014
Блок Прерада Сервис и поправка специјалног теретног возила IVECO TRAKKER AC410T41 28.11.2014
Блок Прерада Израда делова ливењем 28.11.2014
Матица Л_Превоз моторних бензина и средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају за потребе купца „ПЕТРОЛ“ д.о.о. за Србију 20.11.2014
Блок Прерада Годишњи уговор за одржавање капацитивног контролера HydroCOM произвођача Hoerbiger инсталираног на GB4302 А/Б/Ц у РНП у току 2015 г. 28.11.2014
Блок Промет Набавка застава 28.11.2014
Матица Л_Набавка услуга машинско-монтажних радова за потребе Нафтагас-Тахничких сервиса 19.11.2014
Матица Л_Набавка индустријског усисивача 18.11.2014
Блок Прерада Набавка делова млина 16.12.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_C3 Splitter - Feasibility Study 18.12.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Истраживање и производња Л_Изнајмљивање дизел електричних агрегата 19.11.2014
Матица Л_Mechanical Cleaners for Drilling Rigs 14.11.2014
Матица Л_Бентонит 17.11.2014
Блок Сервиси Л_Radioactive Gamma source Cs-137 19.11.2014
Матица Л_Набавка и монтажа ограде на складишту ТНГ у Нишу 19.11.2014
Матица Л_Обављање техничке контроле главног пројекта, стручног надзора, координатора за пројектовање и координатора за извођење радова на инвестицији \"Изградња КПГ станице на бензинској станици Нови Сад 10 са прикључком на гасовод са мерно регулационом станицом и прикључним кабловским водом и трафостаницом 18.11.2014
Матица Л_Пројектовање реконструкције петнаест резервоара 17.11.2014
Блок Сервиси Изнајмљивање грађевинске механизације, радних машина, теретног програма и транспортних услуга 03.12.2014
Блок Прерада Одржавање зелених и парковских површина у кругу РНП - годишњи уговор за 2015 г. 26.11.2014
Блок Прерада Израда Ex делова за потребе енергетске опреме у 2015 г. 26.11.2014
Матица Л_Антискалант за РО мембране 24.11.2014
Матица Л_Ammonium bifluoride 21.11.2014
Блок Прерада Набавка меморија за рачунар Yokogawa и Foxboro 26.11.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Лична заститна опрема (ЛЗО) у брендовима „ГАЗПРОМ“ и „НИС ТРИКОЛОР“ кроз форму косигнационе продавнице на територији Босне и Херцеговине 10.12.2014
Блок Промет Л_Позив за понуду за набавку услуге ревитализацијe капацитативних аутоматских мерила нивоа, типа Ultra Star, произвођача AVTEX Словенија, на вертикланим цилиндричним резервоарима Складиштa Блока Промет у Нишу и Смедереву 14.11.2014
Матица Л_Пумпе за претакање горива 14.11.2014
Матица Л_Сензори и мерачи протока 5 14.11.2014
Матица Л_Услуга лабораторије за испитивање материјала са и без разарања 18.11.2014
Блок Промет Л_Израда ИД картица за запослене на БС за 2015.годину 19.11.2014
Матица Л_Израда генералног пројекта за Изградњу резервоара за деми воду 1000м3 19.11.2014
Блок Прерада Механички заптивач GA2601 25.11.2014
Блок Прерада Механички заптивачи Eagle Burgmann 25.11.2014
Блок Прерада Набавка механичких заптивача 25.11.2014
Блок Прерада Квартално мерење квалитета подземних вода из пијезометара РНП (Партија I) и РНС (Партија II) 24.11.2014
Блок Прерада Сервис централних клима система - годишњи уговор за 2015 г. 24.11.2014
Матица L_PROCUREMENT OF THE SERVICE OF „Petroleum system modeling software“ 18.11.2014 Bid submission deadline extended
Блок Прерада Механички заптивач (Mixing Solution) 24.11.2014
Блок Прерада Делови пумпе (Milton Roy) 24.11.2014
Блок Прерада Средство заптивно ВИТОН за санацију акцидента 24.11.2014
Блок Промет Услуга сервисирања и баждарења мерно регулационе опреме на складиштима и стовариштима НД у 2015 год. 21.11.2014
Блок Промет Услуга анализе отпадних вода из сепаратора и биолошких уређаја и анализа подземене воде из пијазометара на објектима Блок Промет за 2015. годину 14.11.2014
Матица Л_Услуга превоза паковане робе у међународном и унутрашњем друмском саобраћају 17.11.2014
Матица Л_Procurement of Packers 11.11.2014
Блок Промет Набавка пломби за боце пропан бутан називног пуњења 5, 10 и 35 кг. зa 2015. годину 21.11.2014
Блок Енергетика Л_Набавка мерне и електро опреме 14.11.2014
Блок Промет Набавка неискрећег алата 21.11.2014
Блок Промет Набавка ареометара 21.11.2014
Матица L_Превоз моторних бензина и средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају за потребе купца „ПЕТРОЛ“ д.о.о. за Србију 14.11.2014
Матица Л_Израда Студије изводљивости – Коришћење ложивог гаса уместо лифт паре ка рајзерима 25.11.2014
Матица Л_Санација резервоара ФБ-1802 12.11.2014
Блок Промет Набавка рукавица за једнократну употребу зa 2015. годину 12.11.2014
Блок Промет Л_Блоковска роба 14.11.2014
Матица Л_Диетанол амин технички 12.11.2014
Матица Л_Набавка резервоара технолошке канализације 10.11.2014
Матица Wellhead and X-mas Tree Assemblies 04.12.2014 Bid submission deadline extended
Матица Л_Грађевински радови за потребе Нафтагас технички сервиси у 2014. години 17.11.2014
Блок Прерада Годишњи уговор за одржавање система Winguard у РНП у току 2015 г. 02.12.2014 Продужен рок за достављање понуда
Блок Прерада Периодични преглед и испитивање опреме за рад - дизалични уређаји, са издавањем стручног налаза (атест) 20.11.2014
Блок Прерада Сервис, поправка и шестомесечни преглед дизаличних уређаја 20.11.2014
Блок Промет Л_Услуге техничких прегледа теретних возила Блока „Промет“ 12.11.2014
Блок Прерада Изнајмљивање високопритисних уређаја за прање водом измењивача топлоте, ваздушних хладњака и друге опреме 19.11.2014
Блок Истраживање и производња Набавка потрошног лабораторијског материјала за НТЦ - (Кровни уговор за 2015 годину) 25.11.2014
Блок Прерада Израда пројеката изведених објеката за инструментацију у Блоку Прерада 19.11.2014
Блок Истраживање и производња Набавка хемикалија за испитивање нафте и нафтних деривата - (кровни уговор за 2015 годину) 25.11.2014
Матица Л_Пумпни агрегати 25.11.2014
Блок Промет Л_Чишћење и прање резервоара на БС 06.11.2014
Блок Сервиси Набавка ланаца, семеринга, клинастог ремења, лежајева, пнеуматских и хидрауличних вентила, вијчане робе и ужади 24.11.2014
Матица Л_Tubing pipes 14.11.2014
Блок Сервиси Набавка грађевинског материјала за потребе ЗД НАФТАГАС Нафтни Сервиси доо 24.11.2014
Матица Л_Procurement of Catalyst in DC 2401 17.11.2014
Матица L_Термоизолација опреме, цевовода и арматуре за 2014. годину погон Бачка 07.11.2014
Блок Промет Набавка услуга железничког особља 14.11.2014
Блок Промет Контролa и сервисирање ватрогасних апарата и контрола исправности хидрантске мреже на објектима НИС а.д. Блок Промет за период до краја 2014 године и за 2015. годину 07.11.2014
Матица Л_Додатне услуге организације превоза ТНГ-а (пропан, бутан, попан-бутан смеша, аутогас) – увоз у међународном железничком транспорту 04.11.2014
Матица Услуга аутобуског превоза запослених за 2015 годину 17.11.2014
Блок Промет Израда брендираних рекламних кеса за 2015. годину 14.11.2014
Матица Л_Procurement of TUBING PIPES 10.11.2014
Блок Прерада Израда пројектно-техничке документације и изградња система за одводњавање атмосферских вода са дела блокова 1, 2 и 3 у ретензионе базене постројења MHC/DHT на авенији Ф по принципу \"кључ у руке\" 18.11.2014
Блок Сервиси Набавка резервних делова за моторе JAMZ, приколице, виљушкаре и аутоелектрике за потребе зависног друштва НАФТАГАС Технички сервиси доо Зрењанин 21.11.2014
Матица Геодетски радови за потребе управљања имовином за 2015 годину 10.12.2014 Рок за достављање понуда је продужен
Матица Л_Набавка каблова 05.11.2014
Матица Л_Underground equipment 06.11.2014
Блок Прерада Извођење радова у Аутоматици у 2015 г. (Партије 1 и 2) у НИС а.д, Блок Прерада - Рафинерија нафте 14.11.2014
Блок Прерада Реатестација \"Ех\" опреме у Аутоматици у 2015 г. (Партије 1 и 2) у НИС а.д, Блок Прерада - Рафинерија нафте 14.11.2014
Блок Енергетика Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију гаса, детекцију и дојаву пожара и гашење пожара 06.11.2014
Матица Л_Зелена боја са маркером 07.11.2014
Блок Промет Грађевинско занатски радови на складиштима НД и ТНГ Блока Промет у циљу превентивног, текућег и хаваријског одржавања 2015 год 19.11.2014
Блок Промет Припрема, сервисирање и периодично оверавање вага на Складиштима нафтних деривата и ТНГ-а у Блоку Промет за 2015. годину 12.11.2014
Блок Прерада Годишњи уговор за еталонирање CEMS система за 2015. годину у Рафинерији нафте Панчево 14.11.2014
Блок Прерада Одржавање и преглед система за дојаву пожара у Рафинерији Нови Сад за 2015 г. 25.11.2014 Продужен рок за достављање понуда
Блок Прерада Замена и оптимизација индустријских телефона у постројењима РНП - КУР 28.11.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Procurement of Two Container-Type Pumping Systems for Injecting Formation Water at the Production Facility OS KP 21.11.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Услуга друмског превоза аутоцистернама у међународном и унутрашњем друмском саобраћају (Превоз расуте робе - индустријска уља) 31.10.2014
Блок Промет Л_Израда облога за палете за техничке течности 04.11.2014
Блок Промет Л_Израда техничке документације за 7 ССГ 31.10.2014
Матица Л_Адитиви за стабилизацију PMB 29.10.2014
Блок Прерада Механичко, водено и хемијско прање процесне опреме 10.11.2014
Блок Прерада Чишћење, одмашћивање и прање бетонских и металних површина, резервоара, таложника, базена и сл. и чишћење канализационих система уљне, фекалне и атмосферске канализације за потребе НИС а.д.-Блок Прерада-Рафинерија нафте Панчево 10.11.2014
Матица Л_Реконструкција и модернизација резервоара на производним погонима Блока Истраживања и производње 03.11.2014
Блок Промет Набавка екстрата за пену за потребе Складишта ТНГа, Елемир у Зрењанину зa 2015. годину 07.11.2014
Матица Л_Tubing pipes 28.10.2014
Блок Сервиси Набавка материјала за заваривање 21.11.2014
Матица Л_Израда главног пројекта, техничка контрола пројекта, пројекта изведеног објекта, пројектантски надзор за пројекат уградње засуна са даљинским управљањем на систему паре 31.10.2014
Блок Сервиси Л_Mud pump 29.10.2014
Матица Л_Набавка и испорука вијчаних пумпи 30.10.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица L_Радови на санацији антиабразивних, термоизолационих и ватросталних облога у РНП у 2015. години 31.10.2014
Блок Промет Сервисирање моторних косачица за 2015. годину 06.11.2014
Блок Промет Одржавање кафе апарата за 2015. годину 06.11.2014
Блок Промет Санација резервоарског простора - Кључ у руке - В резервоари 19.11.2014 Продужен је рок за достављање понуда.
Матица Л_Мeasurement while drilling system 07.11.2014 Bid submission deadline is extended
Блок Енергетика Л_Услуга повезивања Ресторана „Термалац“ у Бечеју на постојећи вод 30.10.2014
Матица Л_Лабараторијско испитивање методама без разарања (ИБР) 03.11.2014
Блок Сервиси L_Inspection TDS11SA according to API RP. OEM, Drawworks Inspection according to OEM, API RP and Inspection of SCR \" REV 29.10.2014
Матица Л_Термоизолациони радови у Погону Средњи Банат 27.10.2014
Блок Промет Табле упозорења за означавање истакања горива 03.11.2014
Блок Промет Средства за прање бетонских површина БС за 2015. годину 03.11.2014
Блок Промет Набавка пасти за резеорваре за 2015. годину 03.11.2014
Блок Промет Израда техничке документације за изградњу са рушењем / реконструкцију шест станица за снабдевање горивом у Београду 03.11.2014
Матица Л_Ангажовање III лица за потребе пројектовања и стручног надзора у РНП у 2015. Години 29.10.2014
Матица Л_Санација резервоарског простора за базу и киселину у Рафинерији нафте Нови Сад по принципу „кључ у руке“ 27.10.2014
Блок Прерада Имплементација поврата стриповане воде са колоне ДА-4901 у циљу снижења прераде отпадне воде у РНП 03.11.2014
Блок Промет Л_Услуге АДР Сетификације теретних возила Блока Промет 24.10.2014
Матица Л_Годишњи Уговор за израду пројеката у РНП и РНС у 2015. години 28.10.2014
Блок Промет Л_Услуге чишћења и прања резервоара на БС 28.10.2014
Матица Л_Набавкa електричне тестере 22.10.2014
Матица L_Набавка Kаблова 23.10.2014
Блок Промет Л_Израда и испорука униформи за запослене 24.10.2014
Блок Сервиси Rental of BOP STACK 13 5/8\\\\\\\'\\\\\\\' and Accumulator Unit - location Turkmenistan 08.12.2014 Bid submission deadline is changed.
Блок Сервиси Израда хидрауличних и пнеуматских црева 31.10.2014
Матица L_Изградња и повезивање СТС-5 400kVА и припадајућег 20 kV кабловског вода 24.10.2014
Блок Енергетика L_Услуга измуљивања базена сирове воде у Енергани Панчево 27.10.2014
Матица L_Elevators and spider pneumatics 27.10.2014
Матица L_Калијум-хлорид (KCl) и Калцијум хлорид (CaCl2) 22.10.2014
Блок Промет L_Услуга сервисирања приколица и полуприколица за регионе Београд (Београд, Панчево, Смедерево) и Војводина (Нови Сад) 22.10.2014
Блок Сервиси Сервис, поправка и одржавање средстава рада 05.11.2014
Матица L_Трајно збрињавање опасног и неопасног отпада (Погон Ремонт-Зр, НС и Ки) 20.10.2014
Матица L_Набавка натријум хлорида NaCl 21.10.2014
Матица L_Procurement of fuel dispensers 20.10.2014
Матица L_Додатне услуге организације превоза у међународном железничком транспорт – превоз битумена 15.10.2014
Матица L_Набавка цевне арматуре 1078УПС за повезивање 3 АМУ са 14 прикључака на СС-4 КП 17.10.2014
Блок Истраживање и производња Набавка лабораторијског намештаја, монтажа, инсталирање и пуштање у рад 27.10.2014
Матица L_Набавка ’’Бешавних цеви\'\' 16.10.2014
Блок Промет Procurement of REB and CPC blend crude oil 12.11.2014 Bid submission deadline is extended.
Блок Промет Л_Услуга санације Складишта Мазива 16.10.2014
Матица Л_Набавка софтвера, лиценци и услуга имплементације система за класификацију, управљање и контролу токова класификованих докумената у електронском облику 23.10.2014
Матица Л_Електронско усаглашавање планова набавке 15.10.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Service provider for Pest Control in Gazprom Petrol Stations 24.10.2014
Блок Енергетика Л_Development of business environment (laws and regulations) of compressed natural gas (CNG) in Republic of Serbia 23.10.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Набавка радова на санацији клизишта које се налази на територији Складишта нафтних деривата у Прахову 13.10.2014
Матица Л_Набавка кварцног песка 14.10.2014
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts for Mechanical and Electrical Equipment for Making Frame Agreement for 2015 05.11.2014
Блок Промет Л_Набавка полипропиленских врећа 10.10.2014
Матица Л_Израда делова техничке документације за упрошћени рударски пројекат замене компресора у Погону ПИТНИГ у Елемиру и упрошћени рударски пројекат уградње компресора за подизање притиска излазног гаса у Погону ПИТНИГ у Елемиру 08.10.2014
Матица Л_Обезбеђење објекта Комплекса Црни Врх, на путу Бор-Жагубица 09.10.2014
Матица Л_Hydraulic Tongs 10.10.2014
Матица Л_Набавка радова на санацији клизишта које се налази на територији Складишта нафтних деривата у Прахову 07.10.2014
Блок Промет Bidding documents for Procurement of Crude Oil 14.10.2014
Матица Л_Calcium bromide 10.10.2014
Матица Л_Адитиви за побољшање мазивности млазног горива 14.10.2014
Матица Л_Набавка Оранж боје са маркером 13.10.2014
Матица Л_Санација резервоарског простора за базу и киселину у Рафинерији нафте Нови Сад по принципу „кључ у руке“ 17.10.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Услуга превоза ремонтних постројења и исплачних пумпи 10.10.2014
Матица Услугa одржавања хигијене у административним објектима НИС а.д. Нови Сад 22.10.2014
Матица Л_Набавка Пакета за дозирање адитива 09.10.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Набавка калијум хлорида 02.10.2014
Блок Сервиси Набавка брусно-резног и резно-нарезног материјала 28.10.2014
Матица Л_Black fury 08.10.2014
Блок Промет Л_Набавка и испорука соли 06.10.2014
Матица L_Обављање техничке контроле главног пројекта, стручног надзора, ангажовање координатора за пројектовање и координатора за извођење радова на инвестицији „Изградња гасне електране Сираково 2 на СОС Сираково називне снаге 2 х 1000 кWе“ и „Изградња прикључног кабловског вода на нафтном пољу Сираково“ 02.10.2014
Блок Промет Израда и испорука рекламних конструкциja WINDMASTER SWING 08.10.2014
Матица Л_Набавка Вентила 10.10.2014
Матица Л_Сензори и Мерачи протока 06.10.2014
Матица Л_Хлороводонична киселина 29.09.2014
Блок Сервиси Услуга уградње хидрауличних утоварних уређаја на возилима врсте тегљач 07.10.2014
Матица Л_Израда и пуштање у рад система за ручни унос мерења нафте и гаса по систему \"кључ у руке\" 07.10.2014
Матица Л_Извођење радова на изради нових платформи и санација постојећих платформи и газишта у РНП 06.10.2014
Блок Сервиси Набавка резервних делова за моторе Volvo Penta 07.10.2014
Блок Промет Л_Набавка и испорука и уградња вентила сигурности и арматуре на мерним СКИД-овима 25.09.2014
Матица Rotor Turbine TGB-2301 and TGB-2501 03.11.2014 Bid submission deadline is extended.
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска P&A / Recultivation of Kuvology 1 well Hungary 30.09.2014
Матица Л_Трајно збрињавање опасног и неопасног отпада у 2014 години 22.09.2014
Матица Л_Уградња система за контролу истакања са подсистемом за адитивирање робе на Складишту Смедерево по принципу “кључ у руке” 08.10.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Доградња подсистема за адитивирање робе на складишту НД Нови Сад и НД Ниш на постојеће систем контроле истакања по принципу “ кључ у руке“ 08.10.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Набавка резервоара за технолошку канализацију 22.09.2014
Блок Промет Л_Набавка металних гардеробних ормана - касета 19.09.2014
Матица Л_Течни азот 15.09.2014
Матица Л_Вршење стручног техничког надзора у току извођења радова на пројектима: УРП реконструкција гасног дела на НГП Велебит И УРП реконструкција СНГС Итебеј 15.09.2014
Матица Л_Вршење стручног надзора над извођењем радова у току реализације пројекта – Издвајање СО2 из природног гаса – изградња аминског постројења 12.09.2014
Блок Промет Л_Услуга сервисирања теретних возила марке Volvo 17.09.2014
Матица Л_Каблови 15.09.2014
Блок Промет Замена јонизујућих детектора нејонизујућим детекторима на објектима Блока Промет 25.09.2014
Матица Л_Сакупљање, транспорт и збрињавање опасног отпада (одбачена хемикалија) са објекта Дирекције Мазива 15.09.2014
Матица Л_Набавка набавка номекс одела 18.09.2014
Матица Л_Реконструкција ПП центра у Погону Питинг 22.09.2014
Блок Промет Набавка полипропиленских врећа 19.09.2014
Матица Л_Procurement of Black Fury 12.09.2014
Блок Промет Набавка полица за уља и техничке течности 18.09.2014
Блок Промет Набавка пумпи за претакање ADBLUE 18.09.2014
Матица Л_Набавка барака 08.09.2014
Матица Л_Гума вибратор NOMAD 65 10.09.2014
Матица Л_Набавка Башавних цеви 08.09.2014
Матица Л_Procurement of Down-hole motors 05.09.2014
Матица Л_Procurement of BOP Equipment 05.09.2014
Матица Л_Набавка Калијум-хлоридa (KCl) и Калцијум хлоридa (CaCl2) 10.09.2014
Блок Промет Набавка и испорука ИБЦ контејнера 17.09.2014
Блок Промет Л_Набавка светлећих жардињера и украсних светлећих коцки 11.09.2014
Матица Вршење услуге израде техничке документације за потребе легализације објеката на складиштима нафтних деривата и течног нафтног гаса у Србији 15.09.2014
Матица Л_Дизалицa са хидрауличком грабилицом 03.09.2014
Матица Л_Изградња и повезивање СТС Ve-215 400kVА и припадајућег 20 kV кабловског вода 08.09.2014
Матица Л_Набавка површинских пумпи за погон ПИТНИНГ 06.10.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Packers 05.09.2014
Матица Л_Обављање техничке контроле главног пројекта, стручног надзора, координатора за пројектовање и координатора за извођење радова на инвестицији „Изградња гасне електране Велебит 3 на СС1 Велебит називне снаге 2 х 1000 kWe“ и „Изградња прикључног кабловског вода на нафтном пољу СС1 Велебит“ 03.09.2014
Матица Л_Набавка каблова за ТХС 01.09.2014
Матица Л_Набавка мобилних дигиталних термометара са сондама различитих дужина 08.09.2014
Матица Л_Набавка мерне опреме и Remote core процесора 08.09.2014
Матица Л_Набавка Машине за прање механизације - виљушкара и Машине за прање подова 04.09.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Technological Consumption Coefficients Calculation Study Service 11.09.2014
Блок Промет Л_Услуга набавке и испоруке соли по малопродајним објектима, БС - Блока Промет 05.09.2014
Матица Л_Набавка Барита 03.09.2014
Матица Л_Додатне услуге организације превоза нафтних деривата (превоз битумена) у међународном железничком транспорту, за период септембар-октобар 2014 године 29.08.2014
Матица Л_Додатне услуге организације превоза ТНГ-а (пропан, бутан, попан-бутан смеша, аутогас) – увоз у међународном железничком транспорту – четири релације 29.08.2014
Матица Л_Додатне услуге изнајмљивања вагон цистерни у организацији превоза ТНГ- (ПРОПАН, БУТАН, ПРОПАН-БУТАН СМЕША, АУТОГАС) и ПРОПИЛЕНА у железничком транспорту 29.08.2014
Матица Л_Сакупљање, транспорт и збрињавање опасног отпада (одбачена хемикалија) са објекта Дирекције Мазива 04.09.2014
Матица Л_Чишћење, сакупљање, транспорт и збрињавање опасног отпада - нафтни муљ из подземних резервоара и бидона 04.09.2014
Блок Енергетика Л_Набавка еколошке опреме за опремање привременог складишта за отпад и складишта за хемикалије 02.09.2014
Матица L_Сакупљање, транспорт, привремено складиштење до извоза за опасан отпад РСВ батерије са објекта Складишта НД Смедерево 02.09.2014
Матица Пројектовање, испорука и изградња мале електране Острово 4,300 ± 300kWe, на локацији СГС Острово по принципу „кључ у руке“ 19.09.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица L_Набавка и уградња контејнера за смештај AdBlue по принципу „кључ у руке 27.08.2014
Матица L_Израда пројекта посебних система и мера заштите од пожара према закону о заштити од пожара 26.08.2014
Блок Прерада Набавка мобилних пумпи - 2 комада 10.09.2014
Матица L_Набавкa чистачких ваљкастих славина 22.08.2014
Матица L_Додатне услуге изнајмљивања вагон цистерни у организацији превоза ТНГ- (ПРОПАН, БУТАН, ПРОПАН-БУТАН СМЕША, АУТОГАС) и ПРОПИЛЕНА у железничком транспорту 22.08.2014
Матица Годишњи уговор за изградњу цевовода и технолошких система у Блоку Истраживање и Производња 02.09.2014
Матица Л_Услуга превоза битумена у друмском саобраћају од РН Босански Брод до купаца у Републици Србији 21.08.2014
Матица Л_трајно збрињавање опасног и неопасног отпада 20.08.2014
Матица L_Израда генералног пројекта далековода 35kV за прикључење МЕ Острово на електроенергетски систем 25.08.2014
Матица L_Набавка башавних цеви 19.08.2014
Матица Л_Набавка каблова 18.08.2014
Матица L_Дизалице са хидрауличком грабилицом 28.08.2014
Матица Л_Набавка личне заштитне опреме 18.08.2014
Блок Промет Л_Набавка услуге медијских агенција 18.08.2014
Матица Л_Набавка барака 22.08.2014
Матица Л_Набавкa каблова 15.08.2014
Блок Прерада АКЗ заштита резервоара у РНС са унутрашње стране за потребе реализације пројекта Базна уља у РНС 28.08.2014
Матица L_Изградња ТС 1“ по принципу „кључ у руке“ 22.08.2014
Матица Л_Набавка Метил Диетанол амин технички 19.08.2014
Блок Промет Набавка самоусисних пумпи у EX изведби 19.08.2014
Матица Санација система поврата кондензата у Рафинерији нафте Нови Сад по систему \\\"кључ у руке\\\" 16.09.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Додатне услуге организације превоза ТНГ-а у међународном железничком транспорту, Релација: Плоцк (Пољска)-Суботица граница (Србија) 13.08.2014
Матица Л_Реконструкција високонапонског постројења на УС Тиса, Погон ПИТНИГ 20.08.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Drilling of the Development Wells Based on Turnkey Basis 18.09.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Промет Л_Набавка резервних делова за локомотиву Schöma 5756 15.08.2014
Блок Промет Л_Набавка ситног инвентара за потребе угоститељских објеката на ССГ 15.08.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Transport and Logistics of Lubricants and Technical Liquids 20.08.2014 Bid Submission deadline is extended.
Блок Промет L_ Испорука и монтажа баштенских тенди на 6 БС 12.08.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Набавка опреме и извођење радова за изградњу ТНГ у постројења на постојећим бензинским станицама у Босни и Херцеговини 18.08.2014
Матица Procurement of Workover Rigs, Hydraulic Tongs and Mud Pumps 20.08.2014
Матица Л_Набавка прихватних посуда (танкване – еко палете) 31.07.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Mystery Shopping Agency 07.08.2014
Блок Промет Израда Планова заштите од пожара у складу са новим Законом ЗОП 07.08.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Purchase, transport and installation dispensers H frame and submersible pumps in Petrol Station Gazprom 05.08.2014
Матица Л_Машинско монтажни радови за потребе Погона Изградња 29.07.2014
Блок Прерада Генерални пројекат са претходном студијом оправданости за потребе реализације Пројекта дубоке прераде нафте у РНП, НИС а.д. Нови Сад 12.08.2014
Матица Набавка кампа за минимум 90 људи (A-6 Class) 12.09.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Procurement of Drilling Pipes 08.08.2014
Матица Л_Ручни ископ земље и затрпавање 18.07.2014
Блок Прерада Повезивање водоника високог притиска од С-300 до компресора ГБ-2004А/Б и ГБ-5006 29.07.2014
Блок Промет Набавка ситног инвентара за потребе угоститељских објеката на ССГ 29.07.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Engagement of Expert Seismic Supervision for EX-7 Periam and EX-8 Biled Blocks; EX – 2 TRIA and ЕX – 3 Baile Felix 29.07.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Purchase and installation of solar protective film in filling stations 25.07.2014
Матица Л_Choke Manifold, BOP stump for offline testing +1x 15K Test Pump and Elmagco Brake 18.07.2014
Блок Прерада Revision compressor GB-5101 23.07.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Превоз моторних бензина и средњих дестилата у међународном друмском транспорту 01.08.2014
Блок Промет Л_Набавка рукавица за једнократну употребу 09.07.2014
Матица Л_Извођење радова на измештању трасе примарног топловода на локацији изградње ССГ Блок 45 за потребе НИС а.д. Нови Сад 18.07.2014
Матица Л_Набавка вентила 11.07.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Трајно збрињавање опасног и неопасног отпада за потребе Погона Ремонт у 2014. години 04.07.2014
Матица Испитивање и чишћење локација на територији Рафинерије Нови Сад (РНС) од неексплодираних убојитих средстава (НУС) 15.07.2014
Матица Услуга превоза и претовара нафтних деривата и ТНГ-а у међународној речној пловидби 14.07.2014
Матица Л_Уградња пратећег електричног грејања на линији гаса од МХЦ-а до ФЦЦ-а\" по принципу „кључ у руке“ 08.07.2014
Блок Промет Л_Услуга техничке контроле главног пројекта уградње тотема на станицама за снабдевање горивом у Београду 30.06.2014
Матица Л_Сензори и мерачи протока 4 11.07.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Прерада Стручни надзор за потребе Пројекта за организацију производње базних уља у РНС, НИС а.д. Нови Сад 16.07.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Набавка личне заштитне опреме за Конобаре 26.06.2014
Матица Л_Набавка картица и модула 2 11.07.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Реконструкција високонапонског постројења на УС Тиса, Погон ПИТНИГ 08.07.2014
Матица Л_Изградња и повезивања МБТС \"Тус-8\" 630кВА, МБТС \"Колекторска станица\" 630кВА, МБТС \"Север-11\" 630кВА, МБТС \"Север-12\" 630кВА, СТС \"Север-13\" 400кВА и припадајућег 20 кВ кабловског вода и далековода 09.07.2014
Матица Л_Мерни уређај 16.07.2014
Матица Л_CMC LVT 25.06.2014
Матица Л_Услуга изнајмљивања скеле око и унутар резервоара на производним објектима НИС а.д. 30.06.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Advertising services 07.07.2014
Блок Промет Л_Баштенске тенде 24.06.2014
Матица Л_Додатне услуге организације превоза ТНГ-а (пропан, бутан, попан-бутан смеша, аутогас) – увоз у међународном железничком транспорту 23.06.2014
Матица Project of Conventional Hydraulic Fracturing of Wells during the Year 2014 21.07.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Л_Набавка вијчаних пумпи 23.06.2014
Матица Л_Бешавне цеви 24.06.2014
Матица Л_Набавка личне заштитне опреме за Конобаре 24.06.2014
Матица Л_Превоз битумена у друмском саобраћју до купаца у Бугарској и Румунији 20.06.2014
Матица Л_Триетиленгликол 20.06.2014
Матица Л_Набавка резервних делова за гасмотор компресор „AJAX DPC 2804 LE“ 04.07.2014
Матица Л_Додатне услуге организације превоза ТНГ-а (пропан, бутан, попан-бутан смеша, аутогас) – увоз у међународном железничком транспорту 17.06.2014
Матица FCC катализатор 14.08.2014
Матица Supply, instalation and putting into operation »walk in« coolers for petrol stations in Serbia and neighboring countries 04.07.2014
Матица Supply and putting into operation VRF aircinditioning system for petrol stations in Serbia and neighboring countries 04.07.2014
Матица Услуга израде техничке документације за потребе легализације станица за снабдевање горивом у Србији 27.06.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Gasoline 95 20.06.2014
Матица Л_Замена компензатора на ФЦЦ постројењу 23.06.2014
Матица Л_Набавка сензора и мерача протока 18.06.2014
Блок Промет Л_Баштенске тенде 11.06.2014
Матица Л_Превоз битумена у друмском саобраћју до купаца у Бугарској и Румунији 16.06.2014
Матица Управљање CAPEX авансним плаћањима 16.06.2014
Блок Сервиси Резервни делови за ГМ моторе за потребе НАФТАГАС Технички сервиси д.о.о., Зрењанин ОФС КН 2014-23-К 20.06.2014
Матица УРП уградња компресора за транспорт СО2 до утисних бушотина и изградња компресорске инфраструктуре 19.06.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Work over rig / Pulling unit with crew and equipment Jimbolia 100 well Romania 20.06.2014
Блок Истраживање и производња Интерпретација геофизичких података са истраживања бушотина на нафтном пољу Северни Банат 28.07.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Логистичка услуга превоза, коришћења вагон-цистерни, претовара и закупа вагон-цистерни евродизела, европремијума БМБ 95/98/100, МТБЕ, ТНГ, пропана, бутана, ШФЛУ и битумена у међународном железничком транспорту 01.09.2014 Продужен je рок за достављање понуда
Матица Уградња засуна са даљинским управљањем на систему паре по систему “кључ у руке” 12.06.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Independent construction supervision 09.06.2014
Матица Пројектовање и изградња растеретног вода на потису противпожарних пумпи у Енергани Панчево по принципу „кључ у руке” 12.06.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Gravel pack sand Dg=0.8-1.6 (mesh 20/12) 04.06.2014
Матица Л_Капитални ремонт стационарне опреме и цевоводних инсталација у 2014. години 23.06.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Набавка хлороводоничне киселине HCl-a 31-33% 02.06.2014
Матица Израда и монтажа одвајача слободне воде – ОСВ у оквиру реконструкције инфраструктуре на НП Елемир 09.06.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Замена секундарног прегрејача паре и носача прегрејача паре котла БФ-9602 по систему „кључ у руке“ 03.06.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Purchase, transport and installation of kitchen equipment, refrigeration and gastro accessories for Petrol Stations in Romania 09.06.2014
Матица Додатне услуге организације превоза нафтних деривате у међународном железничком транспорт-превоз битумена 27.05.2014
Матица Израда и испорука пројектне документације, набавка опреме, уградња и пуштање у рад \\\"АСУТП\\\" фаза 5 ЛОТ 1 \\\"Мерни системи\\\" 23.06.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица 3CV3 пумпе 06.06.2014
Матица Уградња фреквентних регулатора на вентилаторима расхладног торња ЕФ-9132 по принципу „кључ у руке“ 05.06.2014
Матица Набавка регулационог вентила 27.05.2014
Матица Services of regular and capital workover of wells 2014-2016 12.06.2014
Матица Drilling bits 04.06.2014
Матица Сензори мерача протока 04.06.2014
Блок Прерада Резервни делови – ротор пумпе 11.06.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Production, Installation and Maintenance of Information Totems and Brand Elements at Gazprom Petrol Stations 28.05.2014
Матица Замена компензатора на FCC постројењу 06.06.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Термоизолациони радови 02.06.2014
Матица Легализација објеката Блока Истраживање и производња НИС а.д. Нови Сад по принципу кључ у руке 26.05.2014
Матица Tрајно збрињавање опасног и неопасног отпада 26.05.2014
Матица Набавка каблова 21.05.2014
Матица Постављање еластичне путарске одбојне ограде на станицама за снабдевање горивом 23.05.2014
Матица Адитиви за евродизел гориво 09.06.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Service provider for Quality and Quantity Surveyor 02.06.2014
Матица Санација и адаптација упрaвне зграде на Складишту ТНГ у Нишу 02.06.2014
Матица Packers 27.05.2014
Матица Радови за израду темеља, стубова и каблирање тотема на станицама за снабдевање горивом 23.05.2014
Матица Process Safety Management System 10.07.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Equipment inside well 21.05.2014
Матица Асфалтирање за потребе Погона Изградња, Сабирна станица Велебит 19.05.2014
Матица Челичне бешавне цеви и цевни лукови 19.05.2014
Матица Barite – BaSO4 23.05.2014
Матица KWICK SEAL F, M and C 20.05.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Шпедитерске услуге и услуге царинског посредовања 05.06.2014
Матица Mud materials 22.05.2014
Матица Резервни делови за гасмотор компресор 06.06.2014
Матица Натријум хлорид – техничкa со – NaCl 100% 16.05.2014
Матица Дорада оперативне документације постројења РН Панчево у виду разраде оперативног дела плана локализације у хаваријским случајевима 19.05.2014
Блок Промет Техничка контрола главног пројекта уградње AdBlue контејнера на ССГ 16.05.2014
Блок Промет Услуге техничке контроле главног пројекта уградње тотема на станицама за снабдевање горивом у Београду 15.05.2014
Матица Површинске пумпе 30.05.2014
Блок Промет Сервисирање кафе апарата 19.05.2014
Матица Изградња примопредајних станица Јаношик и Велика Греда 30.05.2014
Матица Набавка каблова 13.05.2014
Блок Промет Набавка, испорука и уградња ултразвучних мерача протока отпадних вода на објектима НИС а.д. Нови Сад Блока Промет 23.05.2014 Додатна информација за учеснике у склопу документације
Блок Промет Набавка, испорука и уградња пијезометара са израдом техиничког извештаја на станицама за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад Блока Промет 23.05.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Service provider for microbiological and physico-chemical analysis with sampling for food products, drinkable water and sanitation test on national level 22.05.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Service provider for training: Train the Trainers 22.05.2014
Матица Монтажа и демонтажа челичне фасаде скеле током капиталног ремонта у 2014. години у РНП 13.05.2014
Матица Радови на санацији двослојних облога, реактора и регенератора као и ватросталних и термоизолационих материјала у пећима, котловима, димњацима и другој опреми у НИС РНП 13.05.2014
Матица Термоизолациони радови за потребе ремонтних активности на опреми у РНП у 2014. години 13.05.2014
Матица Грађевински радови на ремонтном одржавању објеката, инсталација и површина у кругу РНП током ремонта у 2014. години 13.05.2014
Матица Антикорозивна заштита за потребе ремонтних активности на опреми у РНП у 2014. години 13.05.2014
Матица Уградња декант вентила на дренажи резервоара по принципу „кључ у руке“ 26.05.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Сепаратори, апсорбери и колоне пуњене зеолитом 19.05.2014
Матица Сензори и мерачи протока 3 14.05.2014
Блок Сервиси Shale Shaker Screens 14.05.2014
Матица Downhole motors 05.05.2014
Матица Набавка ЛЗО за потребе блока Прерада 30.04.2014
Матица Набавка манометара и термометара 09.05.2014
Блок Сервиси Набавка грађевинског материјала за потребе НАФТАГАС Технички сервиси д.о.о., Зрењанин ОФС КН 2014-21К 30.04.2014
Матица Реконструкција сигналног авио осветљења бакље с-2700 по принципу „кључ у руке“ 19.05.2014
Матица Ангажовање екипе за реаговање у случају акцидентних ситуација на нафтним пољима 29.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Permit and Damage compensation service for Blocks Ex 2, Ex 3, Ex 7 and Ex 8 05.05.2014
Матица Трајно збрињавање отпада од чишћења димњака котларнице у 2014. Години 28.04.2014
Матица Набавка и испорука опреме, изградња и пуштање у рад „АСУТП фаза 5“ део ЛОТ 2 Даљински надзор производних бушотина у ШГН, ЕСП, еруптивној, гасној и гас-лифт методи експлоатације и доградња АСУТП диспечерског система 09.05.2014
Матица Челичне бешавне цеви 25.04.2014
Матица Пумпе за претакање са ЕX ЕМ 25.04.2014
Матица Набавка цевне арматуре 23.04.2014
Матица Цемент у ринфузи за НФС 22.04.2014
Блок Прерада Адаптација ТНГ инсталација у Блоку 10 по принципу „кључ у руке“ 20.05.2014
Матица Израда пројеката детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања објеката НИС а.д. на подручју осам општина 23.04.2014
Матица Хидрауличне пумпе 30.04.2014 Продужен је рок за достављање понуда
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Providing Service for Partial Demolition Existing Square and Execution New Road Structure for Access Road PS Vestem Selimbar Romania 30.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Design Services for Petrol Station - Romania 30.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Traffic Study 30.04.2014
Матица Изградња котларнице 1 МW на УС Бока 25.04.2014
Матица Набавка вентила 22.04.2014
Матица Calcium – bromide CaBr2, Soluton CaBr2/ZnBr2 17.04.2014
Матица Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду на инвестицији – Изградња главне производне станице за компримовани гас на локацији МОС Палић по принципу „кључ у руке“ 14.04.2014
Матица Замена пумпних агрегата на пристану 2 Складишта НД Нови Сад 17.04.2014
Блок Промет Услуга контроле и сервисирања система за дојаву пожара 15.04.2014
Блок Промет Услуга контроле и сервисирања система за детекцију пара и гасова 15.04.2014
Матица Подбушивање спорних парцела методом ХДД у дужини од 582 метра 14.04.2014
Матица Трајно збрињавање отпадне камене вуне у 2014. години 14.04.2014
Блок Промет Испорука црева 10.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Security Services for Timisoara Plot 10.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија International Transport for Lubiricants Products 10.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Warehousing Services and National Transportation (Distribution) 17.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Procurement of PR Services 10.04.2014
Матица Техничко одржавање опреме на постројењима Блока Прерада за период мај-децембар 2014 године 07.04.2014
Матица Превоз ТНГ у међународном друмском саобраћају 01.04.2014
Матица Automatic Measuring Units 08.04.2014
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Cement services/ exploration drilling Bekessamson well 27.03.2014
Матица Израда пројекта за операције конвенционалног хидрауличког фрактурирања шест бушотина у току 2014 24.03.2014 Рок за доставу понуда је продужен до 24.03.2014.
Блок Прерада Термоизолациони материјал - течни керамички прелаз Izollat 08.05.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Сервиси Набавка цевног материјала, засуна, вентила и лежајева OFS-KN-2014-20-K 21.03.2014 Рок за доставу понуда је продужен.
Матица Годишњи уговор за изградњу цевовода и технолошких система у Блоку Истраживање и производња 18.03.2014
Матица Извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушећа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња по БП за 2014. годину 25.02.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Техничко одржавање БСт у Босни и Херцеговини 25.02.2014
Матица Превоз нафтних деривата у међународном железничком транспорту 11.02.2014
Матица Извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушећа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња по БП за 2014. Годину 17.02.2014
Блок Сервиси Набавка резервних делова и одливака за редукторе качаљки НИС а.д. Нови Сад, Блок Сервиси за потребе зависног друштва: НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин OFS-KN-2014-18-K 07.02.2014
Матица Изградња компресорске станице за компресоре високог притиска према УРП за Реконструкцију гасног дела НГП Велебит Фаза II 03.02.2014
Блок Промет Ванредни преглед сферног резеорвара Р7 на складишту ТНГ у Нишу 14.02.2014 Продужен је рок за достављање понуда. Додатна информација за учеснике.
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Физичко-техничка заштита на објектима, пословним просторима и бензинским станицама НИС Петрола и G-Petrola 10.02.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Partner selection for radio (audio) services – Broadcasting services for NIS Petrol’s fuel stations 30.01.2014
Матица Implementation of Enterprise Historian System as per Turn-key System 14.03.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Сервиси Procurement of spare parts for drilling rigs OFS KN 03-2014 30.01.2014
Блок Прерада Maintenance of VRU units at rail loading facility and jetty in Pančevo Oil Refinery 22.01.2014
Блок Сервиси Изнајмљивање грађевинске механизације, радних машина и теретног програма OFS KN 01-2014 17.01.2014
Матица Лична заштитна опрема за 2014, консигнациона складишта у Новом Саду, Београду, Нишу и Чачку 27.01.2014
Матица Лична заштитна опрема за 2014 годину, консигнационо складиште Зрењанин 27.01.2014
Матица Лична заштитна опрема за 2014 годину, консигнационо складиште Панчево 27.01.2014
Блок Сервиси Набавка пнеуматика са вулканизерским услугама и складиштењем пнеуматика на моторним возилима ОФС-КН-2014-2-К 26.12.2013
Матица Procurement of Stationary Compressor in Container Package 17.01.2014
Матица Услуга превоза моторних бензина и средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају 20.12.2013
Матица Адитиви за мазивост ЕД са антистатиком 19.12.2013
Матица Hydraulic Annular Preventer, Electro-Hydraulic BOP Control System and Choke Manifold 16.12.2013
Матица Услуга транспорта сирве нафте аутоцистернама у НИС а.д. Нови Сад 16.12.2013
Матица Drilling Bits 30.12.2013 Bid submission date is extended until 30.12.2013.
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска WELL TEST SERVICES KUT 1 WELL Mako Field Hunagry 16.12.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Purchasing of LPG for NIS Petrol EOOD Bulgaria 13.12.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска WELL TEST SERVICES KUT 1 WELL Mako Field Hunagry 16.12.2013
Блок Сервиси Drilling Equipment 08.12.2013
Матица Мониторинг енергетског биланса Блока Енергетика по принципу \\\\\\\"кључ у руке\\\\\\\" 10.01.2014 Рок за доставу понуда је продужен до 10.01.2014
Матица Набавка возила са контејнер-радионицом, хидрауличном руком и товарним сандуком 05.12.2013
Матица Purchasing of Petrol Station Solution and IT Services for Petrol Stations in NIS j.s.c. Novi Sad and Subsidiary Companies 17.01.2014 Deadline is extended
Матица Drilling Pipes 05.12.2013
Матица Годишњи уговор за обављање грађевинских радова на текућем одржавању објеката инсталација и површина у кругу и на пристаништу РНП и РНС за 2014. годину 06.12.2013
Матица Workover Rigs 80t and 120t 18.11.2013
Матица Selection of Company / Companies Manufacturers of Advertising (gift) Materials 15.11.2013
Матица Набавка аутоцистерни за превоз радног флуида и сандучара са хидрауличном руком 15.11.2013
Блок Промет Мерни прибор за за бензинске станице и складишта Блока Промет за 2014. годину 19.11.2013
Блок Сервиси Набавка индустријске хемије ОФС КН 2014-15-К 07.11.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Analysis of Phisico-chemical Parameters of Gasoil, Gasoline FAME and Bioethanol by Test Laboratory for Fuels for the Needs of NIS Petrol EOOD – Light Fuels Depot and Retail Stations 31.10.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Wellhead and X-Mas Tree Assembly 31.10.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Casing 31.10.2013
Матица Санација зауљених примарних исплачних јама на 42 локације бушотина на нафтним пољима за потребе Блока Истраживање и производња 24.10.2013
Блок Сервиси Набавка боја, четки, лакова и потрошног материјала ОФС КН 2014-8-К 24.10.2013
Блок Сервиси Набавка материјала за заваривање ОФС КН 2014-9-К 28.10.2013
Блок Сервиси Набавка обојене и црне металургије ОФС КН 2014-13-К 25.10.2013
Блок Сервиси Набавка алата OFS KN 2014-11-k 09.10.2013
Блок Сервиси Набавка црева и гумено техничке робе ofs kn 2014-10-k 16.10.2013
Блок Сервиси Набавка услуге изнајмљивања грађевинске механизације, радних машина и теретног програма ofs kn 2014-2-k 09.10.2013
Блок Истраживање и производња Сервис и периодични преглед горионика и гасних рампи 16.12.2013
Блок Промет Набавка авио главе за потребе Блока Промет ( Аеросервис, Београд ) 07.10.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of Goods Danone for Shops in Working Stations Owned by NIS Petrol LTD on the Territory of Bulgaria 27.09.2013
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS KN 07-2014 OFS KN 2014-4-k 07.10.2013 Bid submission date is extended untill 07.10.2013.
Блок Сервиси Набавка електроматеријала OFS KN 2014-4-k 27.09.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Selection of a Leasing Partnering Company for Delivery of Audi A6 Vehicle on Operation Leasing Terms with 48 Months Duration 30.08.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supplier Selection for Delivery of Electricity for Entities of NIS Petrol EOOD 13.09.2013 Bid submission date is extended till 13.09.2013.
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of Goods for Shops in Working Stations Owned by NIS Petrol LTD on the Terriyory of Bulgaria 25.09.2013 Bid submission date is extended.
Блок Сервиси Набавка техничких ланаца, семеринга, клинастог ремења, лежајева, пнеуматских и хидрауличних вентила, вијчане робе 13.09.2013
Блок Промет Набавка и уградња челичних компензатора на складишту нафтних деривата Прахово 23.08.2013
Блок Сервиси Procurement of screens ofs kn 055-13 19.08.2013
Блок Сервиси Набавка грађевинског материјала офс кн кн 2014-1-к 19.08.2013
Блок Сервиси Набавка CAT резервних делова KN 3 NFS 2014 23.08.2013
Матица Израда и испорука техничке документације и испорука, монтажа и уградња, функционално испитивање и пуштање у рад технолошке линије Центра за испитивање производне бушотинске опреме 04.11.2013 Продужен је рок за доставу понуда.
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Group health insurance of individuals, employees of NIS Petrol EOOD, Bulgaria 13.08.2013
Матица Полимер за модификацију битумена 12.08.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of gardening equipment and machinery for NIS Petrol’s entities throughout the country 16.08.2013 Deadline is extended
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Independent Construction Supervision in part design and construction of fuel stations (sites I-st category) to stage putting into operation and receiving Permission for use 18.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of banknote counting machines for NIS Petrol’s entities throughout the country 22.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Corporate Teambuilding for employees in the central office of NIS Petrol EOOD, Bulgaria 16.07.2013
Матица Техничка и технолошка контрола приликом обављања текућег и капиталног ремонта бушотина 16.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Training for Development of the Managerial Skills of NIS Petrol's Management Team 10.07.2013
Матица Кезинг и Тубинг 05.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Selection of Specialized Partnering Company in Hydrogeological, Hydrological and Engineering Studies Design and Permits as per the Requirements of Basin Directorate and the Ministry of the Environment and the Waters 03.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Selection of Partnering Company for Development, Design, Manufacturing Installation and Validation of Road Signboards, Standard Traffic Signs and Signposts for Occupational Safety, Road Marking 03.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Bulgarian Language Courses for Foreign Employees and Foreign Language Courses for Bulgarian Native Employees of NIS Petrol EOOD, Bulgaria 19.07.2013 Bid submission deadline is extended
Матица Избор инвестиционог ревизора према КПУ за период 02.02.2012. - 31.12.2012. 17.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска “Transport and Disposition for Refined Products from nominated petrol depos to entities, owned by NIS Petrol and to NIS Petrol’s clients throughout the country, grouped in regions.” 10.06.2013
Блок Сервиси Набавка опреме за потебе Блока Сервиси: механичарски алати, брусилице и мобилни компресори OFS KN 054-13 07.06.2013
Матица Вршење стручног техничког надзора у току извођења радова на пројекту "Издвајање CO2 из природног гаса- пилот пројекат- изградња аминског постројења 06.06.2013
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS KN 053-2013 30.05.2013
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts for Core Barrels - OFS KN 051-2013 17.05.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of tableware for trading room and bar, plastic and paper packaging in working stations owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria” 24.05.2013
Блок Сервиси Purchasing of mud Tanks OFS KN 052-2013 21.05.2013
Матица Тегљачи, полуприколице, аутоцистерне и приколице аутоцистерни 10.05.2013
Матица Prepraration and Delivery of Project Documentation, Procurement and Delivery of Equipment, Construction and Commissioning "ASUTP phase IV" part Lot 2 "Remote Monitoring of Wells in ESP Exploitation Method as per Turnkey System" 21.05.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Лична заштитна средства за БС у Босни и Херцеговини по партијама у бренду "Газпром" 30.04.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Insurance financial risk and Business Information and Financial Analysis 24.04.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Select a company for deliveries of tableware for trading room and bar, plastic and paper packaging to petrol stations 16.04.2013
Матица Open Hole Logging Tools and Logging Unit Trucks 29.04.2013 Bid submission is extended
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Proucrement of Biodiesel and Bioethanol 04.04.2013
Матица Изградња по УРП за повезивање бушотина Итј. 2 на СТС Итебеј по систему "кључ у руке" 29.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Type of materials – light fuels 25.03.2013
Блок Сервиси Equipment and Spare Parts for Drilling Rigs 28.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Choosing an Agent, registered to Sofia Commodity Exchange to represent the NIS Petrol EOOD in dealings with fuels and lubricants 29.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of foodstuffs for the gastro area in the working fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 29.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Subscirption Service Occupational Medicine of Employees of NIS Petrol EOOD and Conduct Mandatory Periodic Medical Examination of Workers on the Basis of Risk Assessment Work 12.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Превоз ТНГ аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају 20.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Превоз моторних бензина и средњих деситлата у унутрашњем друмском саобраћају 20.03.2013
Блок Истраживање и производња Набавка фитинга, мерних инструмената, машинске арматуре и заштитних цеви 05.03.2013
Блок Истраживање и производња Ревизија и ремонт горионика и гасних рампи и контрола и преглед димњака котлова 05.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Maintenance, equipment supply, installation and service for fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 11.03.2013
Блок Сервиси Bid for Purchasing of Spare Parts 22.02.2013
Блок Сервиси Набавка електроматеријала 22.02.2013
Блок Сервиси Bid for Purchasing of Spare Parts for Top Drive 22.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Cement Services 21.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Access Road and Well Site Location 21.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Mud Services 21.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Open Hole Logging 21.02.2013
Блок Сервиси Procurement of Ram Assembly 19.02.2013
Матица Превоз нафтних деривата у међународној речној пловидби 14.02.2013
Матица Услуга превоза нафтних деривата у унутрашњој речној пловидби 14.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Delivery and logistic of fixed small materials for quick reaction for maintenance of buildings and installations in working fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 22.02.2013
Блок Сервиси Bid for purchasing of mud tank 18.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of sanitary products and consumables in working stations owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 28.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply and logistics of a fixed assortment of non-oil goods in working fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria” 28.02.2013
Блок Сервиси Технички преглед моторних возила Нафтагас Транспорт д.о.о. 11.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Development, implementation of Automation System software for fuel storage facility Kostinbrod operations management and integration with the existing and new equipment, Delivery and installation of hardware and new equipment for fuel storage facility, complex maintenance of software, hardware and technical support for fuel storage Kostinbrod 31.01.2013
Блок Сервиси Набавка уља и мазива за потребе Нафтних сервиса 28.01.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Independent Construction Supervision in part design and construction of fuel stations (sites I-st category) to stage putting into operation and receiving Permission for use 30.01.2013
Блок Промет Bidding Documents for Procurement of Crude Oil (13 000007 2013) 17.01.2013
Блок Сервиси Набавка лежајева за потребе Нафтагас Нафтних сервиса 17.01.2013
Блок Сервиси Електро ауто опрема, црева, спојнице, филтери, лежајеви, семеринзи, шелне, ремење 09.01.2013
Блок Сервиси Набавка услуге сервисирања и одржавања путничких и лаких теретних возила Нафтагас Транспорт д.о.о. 31.12.2012
Блок Сервиси Spare parts NOV 28.12.2012
Блок Сервиси Valves kn 20 2013 28.12.2012
Блок Промет Bidding Documents for Procurement of Crude Oil (No. 01-1/11/001070/2012) 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of spare parts ofs 26-13 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS-KN-30-13 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS-KN-16-13 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS-KN-15-13 26.12.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање аутодизалица Нафтагас Транспорт 26.12.2012
Блок Сервиси Набавка брусног резног и урезног нарезног материјала 26.12.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање теретних возила и виљушкара и треакотра за потребе Нафтагас Траснпорта д.о.о. Нови Сад 11.02.2012 Продужен је рок за понуде
Блок Сервиси Технички прегледи моторних возила Нафтагас Транспорт д.о.о. 07.12.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Лична заштитна средства за запослене на БС у Босни и Херцеговини 03.12.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Aluminium snap frames for the purposes of NIS Petrol EOOD Bulgaria 21.11.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Manufacture and Delivery of Clothing for Workers and Employees at Gas / Fuel Stations for the needs of NIS Petrol EOOD Bulgaria 21.11.2012
Блок Сервиси Coiled Tubing Injector Head, Coiled Tubing Striper Packer and Coiled Tubing Blowout Preventer 16.11.2012
Блок Сервиси Procurement of Two Cylinders 16.11.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Еко такса за потребе Зависног друштва НИС Петрол ЕООД Бугарска 09.11.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Техничко одржавање бензинских станица у Републици Српској по регионима за потребе зависног друштва НИС Петрол д.о.о., Бањалука 13.11.2012
Блок Сервиси Lifting and Handling Equipment Inspection 30.10.2012
Блок Сервиси Drilling String Inspection 30.10.2012
Блок Истраживање и производња Издвајање CО2 из природног гаса – Набавка арматуре 30.10.2012
Блок Сервиси CNC струг са пратећом опремом 06.11.2012
Блок Сервиси Spare Parts for Drilling Rig Continental Emsco 12.09.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање теренских возила Toyota у гарантном року 10.09.2012
Блок Сервиси Flexi Shot - Electronic Single Shot With Thermal Shield 11.09.2012
Блок Сервиси Weatherford Spare Parts 17.08.2012
Блок Сервиси Набавка материјала за заваривање 07.08.2012
Блок Сервиси Spare Parts 10.08.2012
Блок Сервиси Valves and Spare Parts for the Requirements of Services Block 10.08.2012
Блок Сервиси Набавка фреона, четки, брусног папира, виачне робе, корофоса, платна, пуцвале 23.07.2012
Блок Сервиси Набавка техничке хемије 16.07.2012
Блок Сервиси Услуге ангажовања средстава теретног транспорта на територији Републике Србије и земаља у окружењу за потребе Нафтагас-Транспорта 16.07.2012
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts for Preventers 20.07.2012
Блок Сервиси Набавка електроматеријала 17.07.2012
Блок Сервиси Одржавање путничких возила Шкода 13.07.2012
Блок Сервиси Набавка ужади и пратећи материјал 10.07.2012
Блок Сервиси Набавка лежајева и радапцигера 10.07.2012
Блок Сервиси Набавка филтера за вибраторе Номад 65 за потребе погона Геофизички сервиси. 04.07.2012
Блок Сервиси Набавка информативних панела 03.07.2012
Блок Сервиси Procurement of the Equipment Certification Services 29.06.2012
Блок Сервиси Набавка бушилица и брусилица 29.06.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме 27.06.2012
Блок Сервиси Kуповина цилиндара 25.06.2012
Блок Сервиси Набавка ужета за подизање торња 20.06.2012
Блок Сервиси Набавка eлектроопреме 27.06.2012
Блок Истраживање и производња Грејач нафте 06.07.2012 Рок је продужен
Блок Сервиси Набавка подесивих кључева и цевних клешта 15.06.2012
Блок Сервиси Тестере и листови за сечење 15.06.2012
Блок Сервиси Spare Parts-Equipment for Drilling Rig Continental Emsco 15.06.2012
Блок Сервиси Testing Equipment for Drilling Fluids 18.06.2012
Блок Сервиси Spare AC Engines for Mud Pump 25.06.2012
Блок Сервиси Набавка кугластих вентила 11.06.2012
Блок Сервиси Procurement of Rotary, Vibration and Drilling Hoses 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка холеандара и резервних делова 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка услуга еталонирања мерне опреме 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка WOMA резервних делова 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка манометара и термометара 11.06.2012
Блок Сервиси Даљинско праћење возила путем ГПС уређаја 15.06.2012
Блок Сервиси Адаптација објеката и инфраструктурне мреже на ПК Шангај 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка пнеуматика са вулканизерским услугама и складиштењем пнеуматика са моторних возила 07.06.2012
Блок Сервиси Spare Parts for Flow Control Equipment 06.06.2012
Блок Сервиси Набавка резервних делова за гасно резање и резање ваздушном плазмом 30.05.2012
Блок Сервиси Прање моторних возила 30.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге чишћења уља за потребе погона Геофизички институт 30.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге репарација барака за смештај радника 06.06.2012
Блок Сервиси Набавка мазалица 23.05.2012
Блок Сервиси Hydrill spare parts 25.05.2012
Блок Сервиси Набавка мултиметара и прибора 18.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге сервисирања и одржавања теретних возила, виљушкара, трактора и прикључних машина 17.05.2012
Блок Истраживање и производња УРП повезивања грма бушотина Ит 23/24 на аутоматски мерни уређај на СНГС Итебеј – Набавка фитинга 18.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге сервисирања и одржавања,теренских, путничких и лако теретних возила 15.05.2012
Блок Истраживање и производња УРП Реконструкције СНГС Српски Итебеј -Технолошко-машински део – Набавка фитинга 11.05.2012
Блок Сервиси Набавка припремка глатке шипке 03.05.2012
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts for Drilling Rigs 11.05.2012
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts-Equipment for Drilling Rig Continental Emsco 01.06.2012
Блок Сервиси Procurement of Screens 28.05.2012 Changed Specification, Deadline Prolonged
Блок Сервиси Сеeрвисирање и одржавање путничких лаких и теренских возила 30.04.2012
Блок Сервиси Набавка филтера за моторна возила и радне машине 24.04.2012
Блок Сервиси Прање моторних возила НИС а.д. Нови Сад, Блок Сервиси 24.04.2012
Блок Сервиси Технички прегледи моторних возила град Бечеј 17.04.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање путничких и лаких теретних возила 2012 16.04.2012
Блок Сервиси Набавка додатака за мерење вибрације и уређаја за саошавање за потребе погона Одржавање 20.04.2012
Блок Сервиси Procurement of Guiberson Swap Cup 11.05.2012
Блок Сервиси Смештај и исхрана радника на терену 02.04.2012
Блок Сервиси Набавка услуге смештаја радника на подручју Новог Сада 13.03.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за Набавку резервних делова мерења и регулација (систем за напајање, исправљач-напајање, IP-претварач, јединица за напајање, ex баријере, актуатор) 12NG 12.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку подеоних столова и подеоног апарата са стезном главом 06.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку каблова, батерија и прекидаца за постројење континентал ЕМСКО 29.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку материјала за одрзавање електроенергетских инсталација 05.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација набавка каблова, батерија и прекидача за постројење Continental Emsco OFS KN 31-12 REV 29.02.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуге Технички прегледи моторних возила 05.02.2012
Блок Сервиси Ванлинијски аутобуски превоз запослених на територији општине Кикинда 17.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку материјала за URP преселења компресора AJAKS на SGS Kg и оптимизација експлоатације гаса на пољу Мокрин 01.03.2012 Продужен рок
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку преносних пумпи високог притиска до 250 бара и до 500 бара 17.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку уређаја и опреме за БЗНР, ЗОП и ЗЗС (изолациони апарати, неискреци алат, покретна платформа) 17.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуга превоза запослених НИС а.д.- блок Истраживање и производња у 2012. години 07.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуга реконструкције инфраструктуре на НП Елемир 14.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуга чишћења (механичко чишћење и одмашћивање) и поправка базена од полиестера 09.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за зимско чишћење путева у Погону за припрему и транспорт нафте и гаса 03.02.2012 Продужен рок
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку електроопреме (каблови АОИ инструментација, батерија и прекидач) за потребе комплетирања постројења CE 26.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за сервисирање и одржавање теретних возила, виљушкара, трактора и прикључних возила НИС а.д. Нови Сад, Блок Сервиси 30.01.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуге уградње компензације реактивне енергије 25.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуга сервисирања и одржавања аутодизалица и утоварних руку 06.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку електроматеријала 10.01.2012
Блок Сервиси Смештај и исхрана радника на терену 16.01.2012
Блок Сервиси Набавка услуга Реконструкције објеката и отклањање влаге-подземне воде Погон Одрзавање-ОФС 16.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуге еталонирање лабораторијске опреме за потребе Блока Сервиси 10.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуга одржавања путничких и лаких теретних возила 08.12.2011