Отворени тендери

Наручилац Назив набавке Рок за достављање понуда Преузмите документа Обавештења
Наручилац Назив набавке Рок за достављање понуда Преузмите документа Обавештења
Матица Пумпе за претакање са ЕX ЕМ 25.04.2014
Матица Набавка цевне арматуре 23.04.2014
Матица Цемент у ринфузи за НФС 22.04.2014
Блок Прерада Механичко, водено и хемијско прање процесне опреме технолошких ознака (DA, FA, FB, EC, EA, BF) у току ремонтних активности 2014 г. 06.05.2014
Блок Прерада Одржавање и сервисирање аутоматских стабилних система пожара ФМ 200 у РНП у 2014 г. 06.05.2014
Блок Прерада Адаптација ТНГ инсталација у Блоку 10 по принципу „кључ у руке“ 20.05.2014
Матица Израда пројеката детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања објеката НИС а.д. на подручју осам општина 23.04.2014
Матица Хидрауличне пумпе 25.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Providing Service for Partial Demolition Existing Square and Execution New Road Structure for Access Road PS Vestem Selimbar Romania 30.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Design Services for Petrol Station - Romania 30.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Traffic Study 30.04.2014
Матица Изградња котларнице 1 МW на УС Бока 25.04.2014
Матица Набавка вентила 22.04.2014
Блок Прерада Сензор вишетачкасти температуре за ФБ 0708 са сондом за воду 30.04.2014
Блок Прерада Израда и испорука цевних снопова контактора DC-2601 i DC-2602 30.04.2014
Блок Прерада Утврђивање узрока повишених вибрација на пумпама ГА-2513 и ГА-44504 30.04.2014
Блок Прерада Израда дводелне прирубнице за утоварну руку 6“ и одливка уметка са прирубницом 30.04.2014
Матица Calcium – bromide CaBr2, Soluton CaBr2/ZnBr2 17.04.2014
Блок Промет Набавка застава 29.04.2014
Матица Извођење 3Д сеизмичких испитивања на Блоковима EX-7 Periam и EX-8 Biled у Румунији 12.05.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду на инвестицији – Изградња главне производне станице за компримовани гас на локацији МОС Палић по принципу „кључ у руке“ 14.04.2014
Матица Замена пумпних агрегата на пристану 2 Складишта НД Нови Сад 17.04.2014
Блок Промет Услуга контроле и сервисирања система за дојаву пожара 15.04.2014
Блок Промет Услуга контроле и сервисирања система за детекцију пара и гасова 15.04.2014
Блок Прерада Штампа интерних књига, блокова, образаца и налепница 25.04.2014
Блок Прерада Грађевински и завршно-занатски радови на пројекту „Реконструкција АБ носача цевовода-продуктовода од РНП до Пристаништа, са уређењем околног терена“ 25.04.2014
Блок Прерада Набавка живиних сијалица и разводне кутије у ЕХ 24.04.2014
Блок Прерада Набавка црева за пару и ХЦ цевних прикључака 24.04.2014
Блок Прерада Замена пода и крова резервоара ФБ-0712 30.04.2014
Блок Прерада ЛОТ 1 – Упијач бране пливајуће SORBIX; ЛОТ 2 – Аутомат плућни С.А. 5000 за FENYI AERIS 23.04.2014
Блок Прерада ЛОТ 1 – Трака упозорења црвена и индикатор папир PH0-14; ЛОТ 2 – Уложак за зидну апотеку; ЛОТ 3 – Фломастер за обележавање каблова 0,5мм и лепак LOCTITE 406 прајмер 770 сет 23.04.2014
Блок Прерада ПВЦ фолија и вреће, метле, пуцвал и фланел платно 15.04.2014
Блок Прерада Чистач индустријски и одмашћивач водорастворљиви МОНИЛ МР 2000 23.04.2014
Блок Прерада Хидроизолатерски радови у Ремонту у 2014 г. 22.04.2014
Блок Прерада Геодетски радови у Ремонту у 2014 г. 22.04.2014
Блок Прерада Радови на санацији димоводних купола пећи БА-2201 А/Б и димоводних канала на коти +1.00м и +16.00м 22.04.2014
Матица Подбушивање спорних парцела методом ХДД у дужини од 582 метра 14.04.2014
Матица Трајно збрињавање отпадне камене вуне у 2014. години 14.04.2014
Блок Промет Испорука црева 10.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Security Services for Timisoara Plot 10.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија International Transport for Lubiricants Products 10.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Warehousing Services and National Transportation (Distribution) 17.04.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ СРЛ, Румунија Procurement of PR Services 10.04.2014
Блок Прерада ЛОТ 1 – Цевни фитинзи II; ЛОТ 2 – Голи вијци II; ЛОТ 3 – Лимови, профили и шипке II; ЛОТ 4 – Прикључци месингани II; ЛОТ 5 – Прирубнице II; ЛОТ 6 – Стезаљке и профили II 24.04.2014
Матица Procurement of Stationary Compressor in Container Package 29.04.2014
Блок Прерада Израда пројектно техничке документације и инжењеринг услуге исходовања управне документације за пројекат „Реконструкција зграде диспечера у РНП“ 22.04.2014
Блок Прерада Карактеризација отпада у РНС и РНП у 2014 години 14.04.2014
Блок Прерада Набавка филтер уложака 14.04.2014
Блок Прерада ЛОТ 1 – Кантица лаких и тешких деривата; ЛОТ 2 – Пасте водо и ниво; ЛОТ 3 – Затварач за боце 14.04.2014
Блок Истраживање и производња Хемикалије за испитивање нафте и нафтних деривата - (лабораторијске хемикалије) 14.04.2014
Блок Истраживање и производња Хемикалије за испитивање нафте и нафтних деривата - (опште хемикалије) 14.04.2014
Блок Прерада Набавка прстенова заптивних 14.04.2014
Блок Прерада Резервни делови John Crane 14.04.2014
Блок Прерада Набавка уља 14.04.2014
Блок Промет Адаптација индустријског каталога за станице за снабцевање горивом у Румунији са преводом 11.04.2014
Блок Прерада Резервни делови TGB2301 09.04.2014
Блок Прерада Монтажа сигналних светиљки на бакљи S-3700 09.04.2014
Блок Прерада Електромонтажни радови у Ремонту у 2014 г. 09.04.2014
Блок Прерада Поправка и ревизија 0,4 и 6кВ електромотора у Ремонту у 2014 г. 09.04.2014
Блок Прерада Делови AERZEN компресора GB -1001 09.04.2014
Блок Промет Набавка црева за прање писте (платоа) 01.04.2014 Документација је измењена. Молимо вас да поново преузмете документацију!
Блок Промет Сервисирање моторних косачица 31.03.2014
Блок Промет Ревитализација котларница НД Јаково и ТНГ Нови Сад 07.04.2014
Матица Техничко одржавање опреме на постројењима Блока Прерада за период мај-децембар 2014 године 07.04.2014
Матица Избор партнера за извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушећа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима за 2014. годину за потребе „НАФТАГАС – ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ“ д.о.о. Зрењанин 04.04.2014
Блок Прерада Замена Y везе рајзерске цеви ФФ-0711 04.04.2014
Матица Услуга независне контролне куће у послу увоз-извоза нафтних деривата и ТНГ-а у спољнотрговинском промету 28.03.2014
Матица Превоз ТНГ у међународном друмском саобраћају 01.04.2014
Матица Рушење и уклањање постојећих постројења у Рафинерији нафте Нови Сад за потребе изградње постројења за производњу базних уља по систему \"кључ у руке\" 04.04.2014
Блок Промет Набавка и уградња клима уређаја 03.04.2014
Блок Промет Израда антистатик пода на складишту ТНГ у Нишу 03.04.2014
Блок Прерада Вршење стручног надзора на инвестиционим пројектима 02.04.2014
Блок Прерада Одржавање и сервисирање стабилних система за гашење пожара водом – потапањем типа „Дренчер“ у РНП за 2014 г. 02.04.2014
Блок Прерада Одржавање и сервисирање аутоматских стабилних система за гашење пожара тешком ваздушном пеном у РНП за 2014 г. 02.04.2014
Блок Прерада Набавка инфо табли 02.04.2014
Блок Прерада Шипке округле од тефлона 02.04.2014
Блок Прерада Надстрешница код инструменталне радионице - КУР 02.04.2014
Матица Automatic Measuring Units 08.04.2014
Блок Истраживање и производња Преглед станица катодне заштите и испитивање поларизационог потенцијала цевовода 01.04.2014
Матица Stationary Compressor in Container Package 08.04.2014
Блок Прерада Подешавање сагоревања на горионицима пећи и котлова у РНП 14.04.2014
Матица Процесне хемикалије 11.04.2014
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Cement services/ exploration drilling Bekessamson well 27.03.2014
Блок Промет Набавка и испорука етикета (налепница) за амбалажу 03.04.2014 Документација је измењена. Молимо вас да поново преузмете документацију!
Матица Услуга превоза пакованих и расутих роба у унутрашњем друмском саобраћају 26.03.2014
Матица Израда пројекта за операције конвенционалног хидрауличког фрактурирања шест бушотина у току 2014 24.03.2014 Рок за доставу понуда је продужен до 24.03.2014.
Матица Набавка Цемента PC 42,5R 26.03.2014
Блок Прерада Термоизолациони материјал - течни керамички прелаз Izollat 08.05.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Прерада Чишћење, одмашћивање и прање металних, бетонских површина, таложника, резервоара; чишћење канализационих система уљне, атмосферске и фекалне канализације (ремонт у септембру 2014) 25.03.2014
Блок Прерада Машинска обрада постоља пумпи у РНП 01.04.2014
Блок Прерада Повезивање CCTV система на Битумену, Сулфолану и Манипулацији у РНП по систему „кључ у руке“ 01.04.2014
Блок Прерада Успостављање одговарајућих радио и телефонских веза на Битумену и Манипулацији у РНП по систему „кључ у руке“ 01.04.2014
Блок Прерада Проширење система Winguard F&G на Битумену и Манипулацији у РНП по систему „кључ у руке“ 01.04.2014
Блок Сервиси Rental of additional seismic equipment, location Romania. OFS KN 05 2014 07.04.2014 Tender deadline is extended
Блок Прерада Набавка софтвера TANK MASTER са лиценцом SAAB 24.03.2014
Блок Прерада Резервни делови за инструменталну опрему на постројењу МХЦ 24.03.2014
Блок Прерада Замена табластих затварача (шибера) на базенима АПИ сепаратора и бистрика 26.03.2014
Блок Прерада Намешавање биокомпоненте са дизел горивом у РНП – II фаза по принципу „кључ у руке“ 04.04.2014
Блок Прерада Реконструкција система клапни на димоводном каналу БФ-2201 и повезиваwе на управљачки систем – извођење радова и испорука опреме 18.04.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Набавка претформи 21.03.2014
Блок Промет Контрола и сервисирање система за детекцију запаљивих пара и гасова 10.03.2014
Блок Промет Контрола и сервисирање система за дојаву пожара 10.03.2014
Блок Промет Kошење и прскање траве 17.03.2014
Блок Прерада Implementation of mass balancing and yield accounting, data reconciliation and gross error detection system (MBYA) in Pančevo Oil Refinery 17.03.2014
Блок Прерада Одржавање клима уређаја 13.03.2014
Матица Избор партнера за извођење машинско-монтажних радова за потребе \"Нафтагас-Технички Сервиса\" д.о.о.Зрењанин 13.03.2014
Матица Пројектовање, испорука и изградња мале електране Велебит 3, 2 х 1000 kWe по принципу „кључ у руке“ 20.03.2014
Блок Прерада Надстрешница над инструменталним скидовима на ПСА јединици на С-5000 12.03.2014
Блок Прерада Гума у ролни 2x1500x5000 НЕОПРЕН 50 СХА 12.03.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Прерада Повећање нивоа поузданости прирубничких спојева LDAR 10.04.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Сервиси Набавка цевног материјала, засуна, вентила и лежајева OFS-KN-2014-20-K 21.03.2014 Рок за доставу понуда је продужен.
Матица Годишњи уговор за изградњу цевовода и технолошких система у Блоку Истраживање и производња 18.03.2014
Блок Прерада Замена дувача гара бр. 1 на котлу BF-2301 10.03.2014
Блок Прерада Упаљач пећице BC-2301 04.04.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Прерада Заптивна смеса Furmanite 28.02.2014
Блок Прерада Израда делова ливењем 27.02.2014
Блок Прерада Израда и испорука ливених прелазних комада 20.02.2014
Матица Oilwell Cement API Class G HSR Type 25.02.2014
Матица Извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушећа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња по БП за 2014. годину 25.02.2014
Блок Прерада Реконструкција улазне гране FB 0805 i FB 0806 28.02.2014
Блок Прерада Санација теретног лифта на постројењу FCC 05.03.2014
Блок Прерада Замена разгласног система Ватрогасне бригаде РНП 18.02.2014
Блок Прерада Пребацивање катализатора из хопера у цигаре 18.02.2014
Блок Прерада Изнајмљивање уређаја за извлачење цевних спонова 18.02.2014
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Техничко одржавање БСт у Босни и Херцеговини 25.02.2014
Блок Прерада Машинско-монтажни радови на уградњи компензатора 17.02.2014
Блок Прерада Замена пумпи GA2901C, GA2902C и GA2903C по принципу \"кључ у руке\" 24.02.2014
Блок Прерада Инструментална опрема - резервни делови 14.02.2014
Матица Превоз нафтних деривата у међународном железничком транспорту 11.02.2014
Матица Извођење грађевинских радова на изградњи платоа за бушећа постројења, приступних путева и инфраструктуре на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња по БП за 2014. Годину 17.02.2014
Блок Прерада Ротациона опрема – резервни делови за GB5006 и изолатори лежаja 17.02.2014
Блок Сервиси Набавка резервних делова и одливака за редукторе качаљки НИС а.д. Нови Сад, Блок Сервиси за потребе зависног друштва: НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин OFS-KN-2014-18-K 07.02.2014
Матица Монтажа и демонтажа скела у НИС а.д. Нови Сад за 2014., 2015. и 2016. годину и „НАФТАГАС-Технички сервиси“ д.о.о. Зрењанин за 2014. годину 06.02.2014
Матица Изградња компресорске станице за компресоре високог притиска према УРП за Реконструкцију гасног дела НГП Велебит Фаза II 03.02.2014
Блок Прерада Интегрална техничка заштита у РНП 24.02.2014
Блок Промет Ванредни преглед сферног резеорвара Р7 на складишту ТНГ у Нишу 14.02.2014 Продужен је рок за достављање понуда. Додатна информација за учеснике.
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Физичко-техничка заштита на објектима, пословним просторима и бензинским станицама НИС Петрола и G-Petrola 10.02.2014
Блок Прерада Поправка и сервисирање дизаличних уређаја у 2014 г. – годишњи уговор 28.01.2014
Блок Прерада Ротор ГА 2303 07.03.2014 Продужен је рок за достављање понуда
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Partner selection for radio (audio) services – Broadcasting services for NIS Petrol’s fuel stations 30.01.2014
Блок Прерада Повећање поузданости МХЦ/ДХТ – инструментална опрема Endres Hauser 18.02.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Прерада Набавка заптивача 30.01.2014
Матица Implementation of Enterprise Historian System as per Turn-key System 14.03.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Блок Сервиси Procurement of spare parts for drilling rigs OFS KN 03-2014 30.01.2014
Блок Прерада Израда техничке документације у 2014.г. за потребе РНП 22.01.2014
Блок Прерада Maintenance of VRU units at rail loading facility and jetty in Pančevo Oil Refinery 22.01.2014
Блок Сервиси Изнајмљивање грађевинске механизације, радних машина и теретног програма OFS KN 01-2014 17.01.2014
Матица Spare Parts for Gasmotor Compressor - Frame Contract 17.01.2014
Блок Прерада Повећање поузданости МХЦ/ДХТ – инструментална опрема Самсон 18.02.2014 Продужен је рок за достављање понуда.
Блок Прерада Реконструкција грејања резервоара Блока 11 17.02.2014 Продужен је рок за достављање понуда
Матица Лична заштитна опрема за 2014, консигнациона складишта у Новом Саду, Београду, Нишу и Чачку 27.01.2014
Матица Лична заштитна опрема за 2014 годину, консигнационо складиште Зрењанин 27.01.2014
Матица Лична заштитна опрема за 2014 годину, консигнационо складиште Панчево 27.01.2014
Матица Procurement of Sucker Rod Pumps 08.01.2014
Блок Сервиси Набавка пнеуматика са вулканизерским услугама и складиштењем пнеуматика на моторним возилима ОФС-КН-2014-2-К 26.12.2013
Матица Procurement of Stationary Compressor in Container Package 17.01.2014
Блок Промет Набавка средстава за прање 23.12.2013
Матица Услуга превоза моторних бензина и средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају 20.12.2013
Блок Прерада Оптимизација рада турбокомпресора 27.12.2013
Матица Адитиви за мазивост ЕД са антистатиком 19.12.2013
Матица Hydraulic Annular Preventer, Electro-Hydraulic BOP Control System and Choke Manifold 16.12.2013
Матица Услуга транспорта сирве нафте аутоцистернама у НИС а.д. Нови Сад 16.12.2013
Матица Drilling Bits 30.12.2013 Bid submission date is extended until 30.12.2013.
Блок Прерада Optimization of performance of reciprocating compressors (reconstruction of reciprocating compressors GB-302C) 23.12.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска WELL TEST SERVICES KUT 1 WELL Mako Field Hunagry 16.12.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Purchasing of LPG for NIS Petrol EOOD Bulgaria 13.12.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска WELL TEST SERVICES KUT 1 WELL Mako Field Hunagry 16.12.2013
Блок Сервиси Drilling Equipment 08.12.2013
Матица Мониторинг енергетског биланса Блока Енергетика по принципу \\\\\\\"кључ у руке\\\\\\\" 10.01.2014 Рок за доставу понуда је продужен до 10.01.2014
Матица Набавка возила са контејнер-радионицом, хидрауличном руком и товарним сандуком 05.12.2013
Матица Purchasing of Petrol Station Solution and IT Services for Petrol Stations in NIS j.s.c. Novi Sad and Subsidiary Companies 17.01.2014 Deadline is extended
Матица Drilling Pipes 05.12.2013
Блок Сервиси Сервис и одржавање путничких и лаких теретних возила ОФС-КН-2014-16-К 04.12.2013
Блок Сервиси Сервис, одржавање и поправка средстава рада ОФС-КН-2014-14-К 10.02.2014 Рок за доставу понуда је продужен до 10.02.2014.
Блок Сервиси Поправка и сервис теретних возила, виљушкара и трактора ОФС-КН-2014-17-К 04.12.2013
Матица Годишњи уговор за обављање грађевинских радова на текућем одржавању објеката инсталација и површина у кругу и на пристаништу РНП и РНС за 2014. годину 06.12.2013
Блок Прерада Оптимизација рада центрифугалних пумпи 04.12.2013
Матица Workover Rigs 80t and 120t 18.11.2013
Матица Selection of Company / Companies Manufacturers of Advertising (gift) Materials 15.11.2013
Матица Набавка аутоцистерни за превоз радног флуида и сандучара са хидрауличном руком 15.11.2013
Блок Промет Мерни прибор за за бензинске станице и складишта Блока Промет за 2014. годину 19.11.2013
Блок Прерада Набавка нових механичких кертриџ заптивача са баријерним системима и сетом резервних делова 18.11.2013
Блок Сервиси Набавка индустријске хемије ОФС КН 2014-15-К 07.11.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Analysis of Phisico-chemical Parameters of Gasoil, Gasoline FAME and Bioethanol by Test Laboratory for Fuels for the Needs of NIS Petrol EOOD – Light Fuels Depot and Retail Stations 31.10.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Wellhead and X-Mas Tree Assembly 31.10.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Casing 31.10.2013
Матица Санација зауљених примарних исплачних јама на 42 локације бушотина на нафтним пољима за потребе Блока Истраживање и производња 24.10.2013
Блок Сервиси Набавка боја, четки, лакова и потрошног материјала ОФС КН 2014-8-К 24.10.2013
Блок Прерада Замена електромотора енергетски ефикасним у Блоку 5 (Модул 2) 23.10.2013
Блок Прерада Замена електромотора енергетски ефикасним и уградња фреквентних регулатора у Блоку 5 - Модул 1 30.10.2013
Блок Сервиси Набавка материјала за заваривање ОФС КН 2014-9-К 28.10.2013
Блок Сервиси Набавка обојене и црне металургије ОФС КН 2014-13-К 25.10.2013
Блок Сервиси Набавка алата OFS KN 2014-11-k 09.10.2013
Блок Сервиси Набавка црева и гумено техничке робе ofs kn 2014-10-k 16.10.2013
Блок Сервиси Набавка услуге изнајмљивања грађевинске механизације, радних машина и теретног програма ofs kn 2014-2-k 09.10.2013
Блок Истраживање и производња Сервис и периодични преглед горионика и гасних рампи 16.12.2013
Блок Промет Набавка авио главе за потребе Блока Промет ( Аеросервис, Београд ) 07.10.2013
Блок Прерада Installation of Air Preheaters at BA-301-304 Furnace – preparation of project documentation, obtaining licences, procurement and delivery of equipment and materials and construction as turnkey services 08.11.2013 Bid submission deadline is extended
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of Goods Danone for Shops in Working Stations Owned by NIS Petrol LTD on the Territory of Bulgaria 27.09.2013
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS KN 07-2014 OFS KN 2014-4-k 07.10.2013 Bid submission date is extended untill 07.10.2013.
Блок Прерада Cooling water system reconstruction and optimizatio – Preparation of basic design package 03.10.2013
Блок Сервиси Набавка електроматеријала OFS KN 2014-4-k 27.09.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Selection of a Leasing Partnering Company for Delivery of Audi A6 Vehicle on Operation Leasing Terms with 48 Months Duration 30.08.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supplier Selection for Delivery of Electricity for Entities of NIS Petrol EOOD 13.09.2013 Bid submission date is extended till 13.09.2013.
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of Goods for Shops in Working Stations Owned by NIS Petrol LTD on the Terriyory of Bulgaria 25.09.2013 Bid submission date is extended.
Блок Сервиси Набавка техничких ланаца, семеринга, клинастог ремења, лежајева, пнеуматских и хидрауличних вентила, вијчане робе 13.09.2013
Блок Промет Набавка и уградња челичних компензатора на складишту нафтних деривата Прахово 23.08.2013
Блок Сервиси Procurement of screens ofs kn 055-13 19.08.2013
Блок Сервиси Набавка грађевинског материјала офс кн кн 2014-1-к 19.08.2013
Блок Сервиси Набавка CAT резервних делова KN 3 NFS 2014 23.08.2013
Матица Израда и испорука техничке документације и испорука, монтажа и уградња, функционално испитивање и пуштање у рад технолошке линије Центра за испитивање производне бушотинске опреме 04.11.2013 Продужен је рок за доставу понуда.
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Group health insurance of individuals, employees of NIS Petrol EOOD, Bulgaria 13.08.2013
Матица Полимер за модификацију битумена 12.08.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of gardening equipment and machinery for NIS Petrol’s entities throughout the country 16.08.2013 Deadline is extended
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Independent Construction Supervision in part design and construction of fuel stations (sites I-st category) to stage putting into operation and receiving Permission for use 18.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of banknote counting machines for NIS Petrol’s entities throughout the country 22.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Corporate Teambuilding for employees in the central office of NIS Petrol EOOD, Bulgaria 16.07.2013
Матица Техничка и технолошка контрола приликом обављања текућег и капиталног ремонта бушотина 16.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Training for Development of the Managerial Skills of NIS Petrol's Management Team 10.07.2013
Матица Кезинг и Тубинг 05.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Selection of Specialized Partnering Company in Hydrogeological, Hydrological and Engineering Studies Design and Permits as per the Requirements of Basin Directorate and the Ministry of the Environment and the Waters 03.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Selection of Partnering Company for Development, Design, Manufacturing Installation and Validation of Road Signboards, Standard Traffic Signs and Signposts for Occupational Safety, Road Marking 03.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Bulgarian Language Courses for Foreign Employees and Foreign Language Courses for Bulgarian Native Employees of NIS Petrol EOOD, Bulgaria 19.07.2013 Bid submission deadline is extended
Матица Избор инвестиционог ревизора према КПУ за период 02.02.2012. - 31.12.2012. 17.07.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска “Transport and Disposition for Refined Products from nominated petrol depos to entities, owned by NIS Petrol and to NIS Petrol’s clients throughout the country, grouped in regions.” 10.06.2013
Блок Сервиси Набавка опреме за потебе Блока Сервиси: механичарски алати, брусилице и мобилни компресори OFS KN 054-13 07.06.2013
Матица Вршење стручног техничког надзора у току извођења радова на пројекту "Издвајање CO2 из природног гаса- пилот пројекат- изградња аминског постројења 06.06.2013
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS KN 053-2013 30.05.2013
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts for Core Barrels - OFS KN 051-2013 17.05.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of tableware for trading room and bar, plastic and paper packaging in working stations owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria” 24.05.2013
Блок Сервиси Purchasing of mud Tanks OFS KN 052-2013 21.05.2013
Матица Тегљачи, полуприколице, аутоцистерне и приколице аутоцистерни 10.05.2013
Матица Prepraration and Delivery of Project Documentation, Procurement and Delivery of Equipment, Construction and Commissioning "ASUTP phase IV" part Lot 2 "Remote Monitoring of Wells in ESP Exploitation Method as per Turnkey System" 21.05.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Лична заштитна средства за БС у Босни и Херцеговини по партијама у бренду "Газпром" 30.04.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Insurance financial risk and Business Information and Financial Analysis 24.04.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Select a company for deliveries of tableware for trading room and bar, plastic and paper packaging to petrol stations 16.04.2013
Матица Open Hole Logging Tools and Logging Unit Trucks 29.04.2013 Bid submission is extended
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Proucrement of Biodiesel and Bioethanol 04.04.2013
Матица Изградња по УРП за повезивање бушотина Итј. 2 на СТС Итебеј по систему "кључ у руке" 29.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Type of materials – light fuels 25.03.2013
Блок Сервиси Equipment and Spare Parts for Drilling Rigs 28.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Choosing an Agent, registered to Sofia Commodity Exchange to represent the NIS Petrol EOOD in dealings with fuels and lubricants 29.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of foodstuffs for the gastro area in the working fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 29.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Subscirption Service Occupational Medicine of Employees of NIS Petrol EOOD and Conduct Mandatory Periodic Medical Examination of Workers on the Basis of Risk Assessment Work 12.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Превоз ТНГ аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају 20.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Превоз моторних бензина и средњих деситлата у унутрашњем друмском саобраћају 20.03.2013
Блок Истраживање и производња Набавка фитинга, мерних инструмената, машинске арматуре и заштитних цеви 05.03.2013
Блок Истраживање и производња Ревизија и ремонт горионика и гасних рампи и контрола и преглед димњака котлова 05.03.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Maintenance, equipment supply, installation and service for fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 11.03.2013
Блок Сервиси Bid for Purchasing of Spare Parts 22.02.2013
Блок Сервиси Набавка електроматеријала 22.02.2013
Блок Сервиси Bid for Purchasing of Spare Parts for Top Drive 22.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Cement Services 21.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Access Road and Well Site Location 21.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Mud Services 21.02.2013
ЗД ПаннонНафтагас Кфт, Мађарска Open Hole Logging 21.02.2013
Блок Сервиси Procurement of Ram Assembly 19.02.2013
Матица Превоз нафтних деривата у међународној речној пловидби 14.02.2013
Матица Услуга превоза нафтних деривата у унутрашњој речној пловидби 14.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Delivery and logistic of fixed small materials for quick reaction for maintenance of buildings and installations in working fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 22.02.2013
Блок Сервиси Bid for purchasing of mud tank 18.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply of sanitary products and consumables in working stations owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria 28.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Supply and logistics of a fixed assortment of non-oil goods in working fuel stations, owned by NIS Petrol EOOD on the territory of Bulgaria” 28.02.2013
Блок Сервиси Технички преглед моторних возила Нафтагас Транспорт д.о.о. 11.02.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Development, implementation of Automation System software for fuel storage facility Kostinbrod operations management and integration with the existing and new equipment, Delivery and installation of hardware and new equipment for fuel storage facility, complex maintenance of software, hardware and technical support for fuel storage Kostinbrod 31.01.2013
Блок Сервиси Набавка уља и мазива за потребе Нафтних сервиса 28.01.2013
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Independent Construction Supervision in part design and construction of fuel stations (sites I-st category) to stage putting into operation and receiving Permission for use 30.01.2013
Блок Промет Bidding Documents for Procurement of Crude Oil (13 000007 2013) 17.01.2013
Блок Сервиси Набавка лежајева за потребе Нафтагас Нафтних сервиса 17.01.2013
Блок Сервиси Електро ауто опрема, црева, спојнице, филтери, лежајеви, семеринзи, шелне, ремење 09.01.2013
Блок Сервиси Набавка услуге сервисирања и одржавања путничких и лаких теретних возила Нафтагас Транспорт д.о.о. 31.12.2012
Блок Сервиси Spare parts NOV 28.12.2012
Блок Сервиси Valves kn 20 2013 28.12.2012
Блок Промет Bidding Documents for Procurement of Crude Oil (No. 01-1/11/001070/2012) 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of spare parts ofs 26-13 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS-KN-30-13 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS-KN-16-13 26.12.2012
Блок Сервиси Purchasing of Spare Parts OFS-KN-15-13 26.12.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање аутодизалица Нафтагас Транспорт 26.12.2012
Блок Сервиси Набавка брусног резног и урезног нарезног материјала 26.12.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање теретних возила и виљушкара и треакотра за потребе Нафтагас Траснпорта д.о.о. Нови Сад 11.02.2012 Продужен је рок за понуде
Блок Сервиси Технички прегледи моторних возила Нафтагас Транспорт д.о.о. 07.12.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Лична заштитна средства за запослене на БС у Босни и Херцеговини 03.12.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Aluminium snap frames for the purposes of NIS Petrol EOOD Bulgaria 21.11.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Manufacture and Delivery of Clothing for Workers and Employees at Gas / Fuel Stations for the needs of NIS Petrol EOOD Bulgaria 21.11.2012
Блок Сервиси Coiled Tubing Injector Head, Coiled Tubing Striper Packer and Coiled Tubing Blowout Preventer 16.11.2012
Блок Сервиси Procurement of Two Cylinders 16.11.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ ЕООД, Бугарска Еко такса за потребе Зависног друштва НИС Петрол ЕООД Бугарска 09.11.2012
ЗД НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Лакташи, БиХ Техничко одржавање бензинских станица у Републици Српској по регионима за потребе зависног друштва НИС Петрол д.о.о., Бањалука 13.11.2012
Блок Сервиси Lifting and Handling Equipment Inspection 30.10.2012
Блок Сервиси Drilling String Inspection 30.10.2012
Блок Истраживање и производња Издвајање CО2 из природног гаса – Набавка арматуре 30.10.2012
Блок Сервиси CNC струг са пратећом опремом 06.11.2012
Блок Сервиси Spare Parts for Drilling Rig Continental Emsco 12.09.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање теренских возила Toyota у гарантном року 10.09.2012
Блок Сервиси Flexi Shot - Electronic Single Shot With Thermal Shield 11.09.2012
Блок Сервиси Weatherford Spare Parts 17.08.2012
Блок Сервиси Набавка материјала за заваривање 07.08.2012
Блок Прерада Механички заптивача Sihi Halberg тип BUGNZ01Q12AEGG каталошки број 20057196 и кућиште лежаја предње Sihi Halberg тип пумпе HML 80A/11 цртеж број A54114.26015 позиција 1100 фаб.бр. пумпе PSS 0234 06.08.2012
Блок Сервиси Spare Parts 10.08.2012
Блок Сервиси Valves and Spare Parts for the Requirements of Services Block 10.08.2012
Блок Сервиси Набавка фреона, четки, брусног папира, виачне робе, корофоса, платна, пуцвале 23.07.2012
Блок Сервиси Набавка техничке хемије 16.07.2012
Блок Сервиси Услуге ангажовања средстава теретног транспорта на територији Републике Србије и земаља у окружењу за потребе Нафтагас-Транспорта 16.07.2012
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts for Preventers 20.07.2012
Блок Сервиси Набавка електроматеријала 17.07.2012
Блок Сервиси Одржавање путничких возила Шкода 13.07.2012
Блок Сервиси Набавка ужади и пратећи материјал 10.07.2012
Блок Сервиси Набавка лежајева и радапцигера 10.07.2012
Блок Сервиси Набавка филтера за вибраторе Номад 65 за потребе погона Геофизички сервиси. 04.07.2012
Блок Сервиси Набавка информативних панела 03.07.2012
Блок Сервиси Procurement of the Equipment Certification Services 29.06.2012
Блок Сервиси Набавка бушилица и брусилица 29.06.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме 27.06.2012
Блок Сервиси Kуповина цилиндара 25.06.2012
Блок Сервиси Набавка ужета за подизање торња 20.06.2012
Блок Сервиси Набавка eлектроопреме 27.06.2012
Блок Истраживање и производња Грејач нафте 06.07.2012 Рок је продужен
Блок Сервиси Набавка подесивих кључева и цевних клешта 15.06.2012
Блок Сервиси Тестере и листови за сечење 15.06.2012
Блок Сервиси Spare Parts-Equipment for Drilling Rig Continental Emsco 15.06.2012
Блок Сервиси Testing Equipment for Drilling Fluids 18.06.2012
Блок Сервиси Spare AC Engines for Mud Pump 25.06.2012
Блок Сервиси Набавка кугластих вентила 11.06.2012
Блок Сервиси Procurement of Rotary, Vibration and Drilling Hoses 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка холеандара и резервних делова 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка услуга еталонирања мерне опреме 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка WOMA резервних делова 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка манометара и термометара 11.06.2012
Блок Сервиси Даљинско праћење возила путем ГПС уређаја 15.06.2012
Блок Сервиси Адаптација објеката и инфраструктурне мреже на ПК Шангај 08.06.2012
Блок Сервиси Набавка пнеуматика са вулканизерским услугама и складиштењем пнеуматика са моторних возила 07.06.2012
Блок Сервиси Spare Parts for Flow Control Equipment 06.06.2012
Блок Сервиси Набавка резервних делова за гасно резање и резање ваздушном плазмом 30.05.2012
Блок Сервиси Прање моторних возила 30.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге чишћења уља за потребе погона Геофизички институт 30.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге репарација барака за смештај радника 06.06.2012
Блок Сервиси Набавка мазалица 23.05.2012
Блок Сервиси Hydrill spare parts 25.05.2012
Блок Сервиси Набавка мултиметара и прибора 18.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге сервисирања и одржавања теретних возила, виљушкара, трактора и прикључних машина 17.05.2012
Блок Истраживање и производња УРП повезивања грма бушотина Ит 23/24 на аутоматски мерни уређај на СНГС Итебеј – Набавка фитинга 18.05.2012
Блок Сервиси Набавка услуге сервисирања и одржавања,теренских, путничких и лако теретних возила 15.05.2012
Блок Истраживање и производња УРП Реконструкције СНГС Српски Итебеј -Технолошко-машински део – Набавка фитинга 11.05.2012
Блок Сервиси Набавка припремка глатке шипке 03.05.2012
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts for Drilling Rigs 11.05.2012
Блок Сервиси Procurement of Spare Parts-Equipment for Drilling Rig Continental Emsco 01.06.2012
Блок Сервиси Procurement of Screens 28.05.2012 Changed Specification, Deadline Prolonged
Блок Сервиси Сеeрвисирање и одржавање путничких лаких и теренских возила 30.04.2012
Блок Сервиси Набавка филтера за моторна возила и радне машине 24.04.2012
Блок Сервиси Прање моторних возила НИС а.д. Нови Сад, Блок Сервиси 24.04.2012
Блок Сервиси Технички прегледи моторних возила град Бечеј 17.04.2012
Блок Сервиси Сервисирање и одржавање путничких и лаких теретних возила 2012 16.04.2012
Блок Сервиси Набавка додатака за мерење вибрације и уређаја за саошавање за потребе погона Одржавање 20.04.2012
Блок Сервиси Procurement of Guiberson Swap Cup 11.05.2012
Блок Сервиси Смештај и исхрана радника на терену 02.04.2012
Блок Сервиси Набавка услуге смештаја радника на подручју Новог Сада 13.03.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за Набавку резервних делова мерења и регулација (систем за напајање, исправљач-напајање, IP-претварач, јединица за напајање, ex баријере, актуатор) 12NG 12.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку подеоних столова и подеоног апарата са стезном главом 06.03.2012
Блок Прерада Конкурсна документација за набавку резервних делова за регулационе вентиле АВВ за потребе Рафинерије нафте Панчево 15.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку каблова, батерија и прекидаца за постројење континентал ЕМСКО 29.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку материјала за одрзавање електроенергетских инсталација 05.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација набавка каблова, батерија и прекидача за постројење Continental Emsco OFS KN 31-12 REV 29.02.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуге Технички прегледи моторних возила 05.02.2012
Блок Сервиси Ванлинијски аутобуски превоз запослених на територији општине Кикинда 17.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку материјала за URP преселења компресора AJAKS на SGS Kg и оптимизација експлоатације гаса на пољу Мокрин 01.03.2012 Продужен рок
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку преносних пумпи високог притиска до 250 бара и до 500 бара 17.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку уређаја и опреме за БЗНР, ЗОП и ЗЗС (изолациони апарати, неискреци алат, покретна платформа) 17.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуга превоза запослених НИС а.д.- блок Истраживање и производња у 2012. години 07.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуга реконструкције инфраструктуре на НП Елемир 14.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуга чишћења (механичко чишћење и одмашћивање) и поправка базена од полиестера 09.02.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за зимско чишћење путева у Погону за припрему и транспорт нафте и гаса 03.02.2012 Продужен рок
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку електроопреме (каблови АОИ инструментација, батерија и прекидач) за потребе комплетирања постројења CE 26.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за сервисирање и одржавање теретних возила, виљушкара, трактора и прикључних возила НИС а.д. Нови Сад, Блок Сервиси 30.01.2012
Блок Истраживање и производња Конкурсна документација за набавку услуге уградње компензације реактивне енергије 25.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуга сервисирања и одржавања аутодизалица и утоварних руку 06.03.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку електроматеријала 10.01.2012
Блок Сервиси Смештај и исхрана радника на терену 16.01.2012
Блок Сервиси Набавка услуга Реконструкције објеката и отклањање влаге-подземне воде Погон Одрзавање-ОФС 16.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуге еталонирање лабораторијске опреме за потребе Блока Сервиси 10.01.2012
Блок Сервиси Конкурсна документација за набавку услуга одржавања путничких и лаких теретних возила 08.12.2011