Naš biznis

Delatnosti i projekti

Konstantno povećanje unutrašnje efikasnosti, visoka dinamika razvoja i primena novih tehnologija u svim sferama poslovanja čine nas modernim i savremenim

SAZNAJ VIŠE
Održivi razvoj

Naša budućnost je zelena

Održivi razvoj ne predstavlja samo strateško opredeljenje NIS-a, već i temeljnu praksu koju neprestano usavršavamo kako bismo unapredili kvalitet života zajednice u kojoj radimo, razvili ljudske i očuvali prirodne resurse

SAZNAJ VIŠE
Karijera

Kompanija sa savremenim pristupom poslovanju

Posebnu pažnju poklanjamo zaposlenima, najvažnijem činiocu uspeha i stečenog statusa najrespektabilnije kompanije na Balkanu

SAZNAJ VIŠE
Investitori

Informacije za akcionare i stručnu javnost

Kvartalni i godišnji izveštaji, informacije o akcijama i o korporativnom upravljanju

SAZNAJ VIŠE
Nabavka i tenderi

Informacije o otvorenim tenderima i procedurama nabavke

Poverenje između učesnika u procesu nabavke je ključno za održavanje dugoročnih i zdravih odnosa

SAZNAJ VIŠE

Sa nama na putu

Program nagrađivanja lojalnosti kupaca na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama

SAZNAJ VIŠE

Mapa benzinskih stanica

Najbrži način da pronađete NIS Petrol i Gazprom benzinske stanice

SAZNAJ VIŠE
Naš biznis

Naučno-tehnološki centar

NTC obezbeđuje inovacije u okviru podrške našem poslovanju

SAZNAJ VIŠE