Циљеви одрживог развоја

Циљеви одрживог развоја Уједињених нација представљају универзални позив за спровођење активности које ће зауставити сиромаштво, омогућити заштиту планете и обезбедити да сви људи уживају мир и просперитет.

Циљеви се суочавају са основним узроцима сиромаштва и уједињују нас како би направили позитивне промене за људе и планету.

Тих 17 циљева су: 1. Свет без сиромаштва; 2. Свет без глади; 3. Добро здравље; 4. Квалитетно образовање; 5. Родна равноправност; 6. Чиста вода и санитарни услови; 7. Доступна и обновљива енергија; 8. Достојанствен рад и економски раст; 9. Индустрија, иновације и инфраструктура; 10. Смањење неједнакости; 11. Одрживи градови и заједнице; 12. Одговорна потрошња и производња; 13. Акција за климу; 14. Живот под водом; 15. Живот на Земљи; 16. Мир, правда и снажне институције; 17. Партнерством до циља.

У Извештају о одрживом развоју НИС препознаје 12 циљева у којима компанија доприноси остварењу циљева УН у заједницама у којима послује. Ти циљеви су: 3. Добро здравље; 4. Квалитетно образовање; 5. Родна равноправност; 6. Чиста вода и санитарни услови; 7. Доступна и обновљива енергија; 8. Достојанствен рад и економски раст; 9. Индустрија, иновације и инфраструктура; 11. Одрживи градови и заједнице; 12. Одговорна потрошња и производња; 13. Акција за климу; 15. Живот на Земљи; 16. Мир, правда и снажне институције;

Циљеви су дефинисани у духу партнерства и прагматизма, како би се сада направили прави избори за побољшање живота, на одржив начин за будуће генерације. Они пружају јасне смернице и циљеве за све земље, да у складу са својим сопственим приоритетима и изазовима усвоје правац деловања. Циљеви се суочавају са основним узроцима сиромаштва и уједињују нас како би направили позитивне промене за људе и планету. Циљеви нам пружају заједнички план и агенду за решавање неких изазова који су претња нашем свету, као што су сиромаштво, климатске промене и сукоби.