Добро здравље

Заштита и унапређивање физичког и менталног здравља, спречавање повреда на раду и промовисање здравог начина живота, део су свакодневне бриге о добробити запослених у НИС-у. Предано се ради и на развоју услова за бављење спортом, те је у 2017. више од 2.000 запослених учествовало у рекреативним спортским активностима у 11 градова, у десетак спортова.

Добро здравље

Обезбедити здрав живот и промовисати благостање за све, у свим добима.

У складу са примерима најбоље праксе и препорукама релевантних организација, превентивна здравствена заштита је основа система управљања заштитом здравља запослених у НИС-у.

Са циљем заштите и унапређивања физичког и менталног здравља, спречавања повреда на раду, као и промовисања здравог начина живота, спроводе се следеће активности:

 • Организација лекарских прегледа запослених
 • Праћење, анализа и идентификовање мера за побољшање здравственог стања и добробити запослених
 • Контрола, превенција и спречавање алкохолизма и наркоманије на радном месту
 • Организација обука за пружање прве помоћи, указивање хитне помоћи лицима повређеним и оболелим у процесу рада, као и хитна медицинска евакуација
 • Превенција пушења
 • Унапређивање здравља запослених на радним местима са бенефицираним радним стажом
 • Кампање подизања свести и друге здравствено образовне активности

Компанија самостално или у сарадњи са Министарством здравља, Управом за безбедност и здравље на раду, као и Управом за безбедност саобраћаја Републике Србије, на различите начине утиче на подизање свести код запослених везано за значај заштите здравља, и то путем обавезних корпоративних обука, семинара, израдом брошура, инфо-плаката, филмова, као и другим каналима комуникације.

Уведен је систем праћења и анализе одсуства са посла услед боловања или повреда на раду. Пратећи параметре добијених резултата одсуства са посла услед боловања и анализа лекарских прегледа, формирају се профили здравственог стања запослених, предлажу се програми одређених лекарских прегледа и кампање за побољшање здравственог стања, и у складу са тим се организују образовне кампање, обуке и семинари.

Посебно смо поносни на више од 200 запослених који су представљали Компанију на различитим такмичењима.

У циљу промоције здравља на радном месту израђени су филмови са саветима за запослене о превенцији седентарног начина живљења.

У оквиру програма превенције кардиоваскуларних болести постављени су аутоматски екстерни дефибрилатори у пословним центрима Компаније и обезбеђени су апарати за редовну контролу крвног притиска на преко 50 радних локација, а такође су проширени лекарски прегледи у циљу ране дијагностике срчаних проблема.

У Компанији се спроводи едукација запослених о одржавању здравља у различитим животним добима, упознавањем са савременим начинима исхране, као и едукацијом везаном за рано откривање промена и канцерогених обољења, а такође и предавањима и радионицама на тему менталног здравља у циљу превенције утицаја стреса на здравље.

Веома битна ставка, у складу са HSE политиком, је развој корпоративног спорта и подршка запосленима да се баве великим бројем спортова, у терминима који су обезбеђени од стране Компаније. Током 2017. више од 2.000 запослених је учествовало у рекреативним спортским активностима у 11 градова, у преко 10 спортова. Посебно смо поносни на више од 200 запослених који су представљали Компанију на различитим такмичењима, како локалним, тако и у региону, али и на међународним спортским корпоративним дешавањима „Гаспром њефт“ породице у Киргизији и у Русији. Освојили су скоро 100 награда и признања за остварене спортске резултате најбољих НИС-ових рекреативаца у 10 спортских дисциплина.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини