Достојанствен рад и економски раст

Препознатљивост НИС-а као једног од најпожељнијих послодаваца у Србији, резултат је сталне бриге о условима рада, професионалног развоја и програма бенефиција које пружа својим запосленима.

Достојанствен рад и економски раст

НИС група је један од највећих послодаваца у Србији и региону и ангажује око 11.000 радника, који долазе из 20 држава света. На тржишту рада НИС је препознат као један од најатрактивнијих и најпожељнијих послодаваца. Као лидер на регионалном енергетском тржишту, НИС тежи да и његови запослени буду лидери у областима којима се баве и у могућности да у потпуности испуне све захтеве модерног пословања.

НИС група је један од највећих послодаваца у Србији и региону и ангажује око 11.000 радника, који долазе из 20 држава света. На тржишту рада НИС је препознат као један од најатрактивнијих и најпожељнијих послодаваца. Као лидер на регионалном енергетском тржишту, НИС тежи да и његови запослени буду лидери у областима којима се баве и да буду у могућности да у потпуности испуне све захтеве модерног пословања.
Због тога је НИС само у 2017. у развој знања, вештина и способности запослених уложио 196 милиона динара. Основни циљ НИС-а је да за своје запослене креира амбијент у коме ће они моћи да остваре своје потенцијале у потпуности.

НИС Корпоративни универзитет је током 2017. наставио да развија систем континуираног учења, унапређивања менаџерских и лидерских вештина и развоја компетенција запослених у складу са светским стандардима. Комбинованим приступом учењу (Blended Learnig aproach), који поред класичних тренинга у учионици (in class) подразумева коришћење савремених алата и методологија рада, попут e-learning обука, радионица, сесија и бизнис симулација, развојне активности су у потпуности прилагођене стварним потребама запослених.

У 2017. програмима Корпоративног универзитета присуствовало је преко 1.500 запослених, на позицијама од нивоа директора дирекције до нивоа специјалисте.

Програми лидерства прате каријерни развој запослених, од тренутне позиције на којој се запослени налази, до следећег нивоа напредовања у организацији. У оквиру Корпоративног универзитета, током 2017. године, акценат је стављен на повећање броја тема тренинг програма и укључивање већег броја запослених у програм Универзитета у односу на претходну годину. Садржај сваког тренинга је резултат сарадње са реномираним пословним школама из земље и региона, партнерима за тренинг и развој и водећим предавачима. Оваквим приступом се остварују бројне користи, од заједнички осмишљених тренинга у складу са потребама Компаније, преко специфичних програма за сваки ниво у организацији, увођења признатих тренинг методологија, до издавања сертификата.

Истовремено се наставља са развојем коучинг и менторинг културе, кроз тренинге сертификоване од стране светски признатих организација.

НИС подржава слободу синдикалног удруживања и колективног преговарања, а у 2017. потписан је нови Колективни уговор за запослене у НИС-у, захваљујући којем Компанија наставља да буде међу лидерима у Србији и региону по социјалном пакету и бенефицијама које пружа својим запосленима. Усвајањем новог Колективног уговора НИС је успео да задржи позицију послодавца чији Колективни уговор служи као модел и узор другим послодавцима.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини