Индустрија, иновације и инфраструктура

У свету у коме се технологија рапидно мења, НИС свој даљи развој темељи на примени иновативних решења у свим пословним сегментима, имплементацији модерних технологија и дигитализацији пословања.

Индустрија, иновације и инфраструктура

Изградити модерну инфраструктуру, промовисати одрживу индустријализацију и неговати иновативност.

НИС позицију лидера на тржишту заснива на непрестаном увођењу иновативних технологија, имплементацији савремене опреме и процеса у свим областима пословања, од истраживања нафте и гаса до управљања људским ресурсима, као и на константном унапређивању квалитета производа и услуга. Као одговорна компанија, којој су потрошачи на првом месту, НИС стално тежи да грађанима балканског региона испоручи унапређене производе и чисту енергију, а да истовремено смањи штетне утицаје на животну средину. Због тога је употреба савремених технологија приоритет НИС-а у свим сегментима пословања.

Међу кључним стратешким пројектима НИС-а је и модернизација прерађивачких капацитета у Панчеву, чији је циљ остварење бизнис ефеката, али и еколошких бенефита за запослене и најширу заједницу. Капитални пројекат друге фазе модернизације Рафинерије у Панчеву је пројекат „Дубока прерада“, односно изградња постројења за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања, чија је реализација најављена за крај 2019. Завршетком овог пројекта, у који ће бити уложено више од 300 милиона евра, Рафинерија у Панчеву биће једна од најмодернијих у Источној Европи. Изградњом постројења биће повећана дубина прераде до нивоа од изнад 95%, што је у рангу најбољих светских рафинерија. То уједно значи да престаје производња високосумпорног мазута, а повећава се производња најквалитетнијег бензина и дизела, као и течног нафтног гаса. Ново постројење ће омогућити да се у асортиман производа Рафинерије нафте у Панчеву уврсти и кокс, који се тренутно увози у Србију. Основни еколошки значај овог пројекта је у томе што на српском тржишту неће више бити горива које при сагоревању узрокује емисију значајних количина сумпорних једињења у атмосферу. Такође ће бити додатно смањена емисија прашкастих материја, а повећана енергетска ефикасност Рафинерије, као и безбедност производних процеса.

Једна од активности Компаније је и пројекат Модернизације и реконструкције Складишта нафтних деривата Ниш, Нови Сад и Смедерево. Пројектом је предвиђена ревитализација складишних капацитета НИС-а, у циљу смањења трошкова рада и губитака нафтних деривата, аутоматизације технолошких процеса, побољшања ефикасности пословања. Пројекат ће обезбедити побољшање индустријске и еколошке безбедности и смањење ризика експлоатације у складу са прописима Републике Србије и директива ЕУ.

Међу кључним стратешким пројектима НИС-а је и модернизација прерађивачких капацитета у Панчеву, чији је циљ остварење бизнис ефеката, али и еколошких бенефита за запослене и најширу заједницу.

Приоритет НИС-а је и изградња Термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) на локацији Рафинерије нафте Панчево. У сарадњи са компанијом „Гаспром енергохолдинг“ НИС је у 2017. години потписао уговор са „Shanghai Electric Group“ о изградњи ТЕ-ТО, а у реализацију овог пројекта биће уложено око 180 милиона евра. Почетак рада новог постројења, које ће производити еколошки чисту енергију, планиран је за 2020. Пројектом се предвиђа изградња станице за когенерацију на бази технологије парно-гасног циклуса, са истовременом производњом електричне и топлотне енергије. Та технологија је тренутно најбоља са аспекта енергетске ефикасности и еколошких карактеристика. Електрична енергија ће, пре свега, бити коришћена за растуће потребе Рафинерије, али ће остатак струје бити упућиван у дистрибутивни систем Србије, што ће бити додатни допринос НИС-а енергетској стабилности државе. Електрана ће годишње производити око 1.400 GWh електричне енергије, што је довољно за годишње снабдевање око 230.000 просечних домаћинстава.

За даљи развој НИС-а од великог је значаја увођење нових технологија, као и дигитализација процеса производње. То ће истовремено бити и одговор на изазове савременог тржишта, где појава нових технологија рапидно мења навике потрошача. Један од важних пројеката који ће се реализовати у наредном периоду је и дигитална трансформација пословања и НИС ће у 2018. започети израду Концепта дигиталне трансформације. Од конкретних пројеката, НИС је већ дигитализовао комплетну базу информација о бушотинама и сада се анализе обављају неколико пута брже него раније. Поред тога, увођење нових технологија уједно ће бити један од начина да се у Компанију привуку млади стручњаци који ће бити кадровска база за даљи развој НИС-а.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини