Живот на земљи

Бригу о биодиверзитету и развој еколошке свести појединаца и читаве заједнице, НИС стално спроводи кроз пројекте за строго поштовање највиших еколошких стандарда, ефикасно и одговорно коришћење расположивих ресурса, повећање енергетске ефикасности и употребу обновљивих извора енергије.

Живот на земљи

Заштитити, обновити и промовисати одрживу употребу земаљских екосистема, одрживо управљати шумама, супротставити се дезертификацији и зауставити и преокренути деградацију земљишта и зауставити губитак биодиверзитета.

Одговоран однос према водним ресурсима је један од приоритета НИС-а у смислу заштите животне средине, а улагање у заштиту животне средине је један од главних приоритета Компаније. НИС брине о овим питањима кроз различите пројекте усмерене на строго поштовање највиших еколошких стандарда, ефикасно и одговорно коришћење расположивих ресурса, повећање енергетске ефикасности и употребу обновљивих извора енергије. Активности и резултати НИС-а у домену заштите животне средине стално се унапређују са циљем развоја еколошке свести појединаца и читаве заједнице.

Поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине, у Националном парку Фрушка гора организована је еколошка акција уређења и чишћења фрушкогорских потока. У акцији под називом „Радни дан за природу“ учествовало је готово 100 представника НИС-а, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Национални парк Фрушка гора“ и Покрајинског завода за заштиту природе, који су заједничким снагама очистили простор на извориштима Раковачког, Добочаш и Ђирос потока. Циљ акције је био развој еколошке свести у правцу одговорнијег понашања према животној средини, са нагласком на водотокове, имајући у виду да фрушкогорски потоци представљају значајне еколошке коридоре који повезују Фрушку гору са Савом и Дунавом.

Активности и резултати НИС-а у домену заштите животне средине стално се унапређују са циљем развоја еколошке свести појединаца и читаве заједнице.

Брига о биодиверзитету јесте брига о будућности, пошто угрожавањем биљних и животињских врста и њихових станишта човек обесмишљава сврху индустријског развоја и урбанизације. НИС врши истражне радове, експлоатише нафту, гас и термалне воде и врши продају деривата у оквиру 11 пословних објеката у близини заштићених природних добара – Националног парка Ђердап, специјалних резервата природе (Делиблатске пешчаре, језера Окањ, Пашњака велике дропље код Мокрина, Ковиљско-петроварадинског рита), парка природе Палић, споменика природе (шуме Јунаковић и градске баште у Зрењанину), стриктно поштујући услове надлежних институција (Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе).

Током 2017. настављене су активности на санацији историјског загађења, враћању пољопривредног земљишта у првобитно стање и отклањању ризика од загађења земљишта, подземних вода и ваздуха. Извршена је санација 14 примарних исплачних јама и једног упојног базена на ОС Јерменовци, укупне површине 11.740 m2. Тиме је завршена санација укупно 186 примарних исплачних јама и једног упојног базена, а укупна површина до сада рекултивисаног земљишта повећана на 131.105 m2.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини