Contact

Procurement of services for basic production activity and capital construction:

Procurement of Materials
and Equipment

kabinet_mtr@nis.eu

Procurement of oilfield services
mtspki.projekat.bnsu@nis.eu

Procurement of services related to core production business and capital construction
kabinet_so@nis.eu

Contact emails for main areas of business

Blok Servisi
OFS Sektor za MT
i SP Bloka Servisi
ofs.mtsp@nis.eu

Blok Energetika
ENR Sektor za MTSP i KI
enr.mtsp@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja
UPS Sektor za MT SP
ups.mtsp@nis.eu

Blok Prerada
RNP Sektor za
obezbeđenje MTR
rnp.obezbedjenje-mtr@nis.eu

Funkcija za organizaciona
pitanja

FOP Sektor za nabavke
fop.nabavke@nis.eu

Blok Promet
PRO Direkcija za MT i SP
pro.mtisp@nis.eu

Blok „Promet“
11000 Beograd
Milentija Popovića 1
(011) 311 2791
nis.pp@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja
Direkcija za upravljanje
naftno servisnim uslugama
ups.unsu@nis.eu

Support for working with SRM Portal:

Podrška za Bazu izvođača
radova i dobavljača

fmtspiki.bazakd@nis.eu

Podrška za logovanje i
promenu lozinke

auth.bazakd@nis.eu

Podrška u radu sa SRM Portalom
(tehnički problemi)

auth.bazakd@nis.eu

Contractor and Supplier Database support:

Vrste goriva: Ključni korisnik MTR Ključni korisnik SU
Blok Energetika Danijela Batinić
021 481 3062
064 8884365
Danijela.Batinic@nis.eu
Sandra Bojić
021 481 2391
064 8881481
sandra.bojic@nis.eu
Funkcija za organizaciona
pitanja
Zoran Anđelković
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Zoran Anđelković
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Blok Servisi Tijana Periz
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Goran Vasiljević
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Tijana Periz
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Goran Vasiljević
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Blok Promet Ana Ujčić
011 205 8814
0648886355
Ana.Ujcic@nis.eu
Ana Ujčić
011 205 8814
0648886355
Ana.Ujcic@nis.eu
Aleksandra Juzbašić
011 205 8298
064 8881474
aleksandra.juzbasic@nis.eu
Blok Prerada Nenad Veselić
013 324 576
064 8885935
Nenad.Veselic@nis.eu
Dragana Aleksić
013 324 623
0648885941
Dragana.Aleksic@nis.eu
Blok Istraživanje
i proizvodnja
Ognjen Todorović
021 481 3466
064 8888075
Ognjen.Todorovic@nis.eu
Vesna Banika Husag
021 481 3749
064 8882942
Vesna.Banika@nis.eu
NIS I spisak Sanja Jovanov
021 481 3268
064 8885699
sanja.jovanov@nis.eu
Vladimir Poptešin
021 481 2505
0648884473
vladimir.poptesin@nis.eu

Contact persons regarding the sale of NKI/NLI

NIS a.d.Novi Sad
Srđan Dobrosavljević
064/8881829
Srdjan.dobrosavljevic@nis.eu

Zavisna društva NFS,THS,TRS
Milan Kravić
0648888734
Milan.kravic@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja
Nikola Dizdar
064/8882460
nikola.dizdar@nis.eu

Blok Prerada
Dragana Čubrić
064/8885931
dragana.cubric@nis.eu

Blok Promet
Saša Jasin
064/8881645
saša.jasin@nis.eu

Blok Energetika
Zoran Vuletić
064/8884466
zoran.vuletic@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja
Direkcija za upravljanje naftno
servisnim uslugama
ups.unsu@nis.eu

Contact mail for tenders:

In this section: