Годишњи извештај за 2016. годину

НИС Група у 2016.

Годишњи извештај за 2016. годину представља веродостојан приказ делатности, развоја и резултата пословања НИС Групе остварених у 2016. години.

 • Обим производње
  нафте и гаса
  хиљада условних тона

 • Обим прераде
  хиљада тона

 • Обим промета
  хиљада тона
 • Производња
  електричне енергије
  MWh
 • Годишњи извештај на сажет начин приказује како стратешки циљеви Групе, корпоративно управљање, остварени резултати и потенцијали, у деловању са екстерним окружењем, доводе до стварања вредности у краткорочној, средњорочној и дугорочној перспективи.

  Преузмите PDF извештаја
 • милијарди динара
 • укупан економски ефекат реализованих мера за повећање оперативне ефикасности на показатељ EBITDA у 2016. години

 • милијарди динара
  нето добит
 • милијарди динара
  CAPEX
 • Прираст резерви угљоводоника у 2016. години
 • НИС-ово учешће на малопродајном тржишту моторних горива РС

Вадим Јаковљев

Председник Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад

Нисмо дозволили да криза управља нама, већ смо одлучно одговорили и успешно реаговали на изазове креирајучи отпоран пословни модел.

Кирил Кравченко

Генерални директор
НИС а.д. Нови Сад

У 2017. годину НИС је ушао као стабилан систем који тачно зна куда иде. Усвојили смо бизнис план за 2017. годину и испланирали сигурну будућност за НИС Групу, запослене и акционаре.

Стратешки циљеви

НИС је за сада успешно одговорио на изазове пословног окружења и успео да одржи задовољавајући ниво профитабилности, уз очување основних стратешких праваца развоја, а низом мера планира да у будућности унапреди своје пословање, прилагоди се новим реалностима нафтног бизниса уз максимизацију приноса за акционаре.

Сазнајте више