Годишњи извештај за 2017. годину

Годишњи извештај даје сажет и интегрисан приказ финансијских и нефинансијских остварења НИС Групе у 2017. години и приказује како стратешки циљеви, корпоративно управљање, остварени резултати и потенцијали, у деловању са екстерним окружењем, доводе до стварања вредности у краткорочној, средњорочној и дугорочној перспективи.

Преузмите PDF извештаја

Уводна реч

У току 2017. године смо били фокусирани
на очување профитабилности и повећање
ефикасности пословања.

Вадим Јаковљев
председник Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад

Годину за нама крунисали смо усвајањем
нове стратегије развоја НИС-а до 2025.
године, којом смо поставили темеље за
даљи развој.

Кирил Тјурдењев
генерални директор
НИС а.д. Нови Сад

Усвојена
Стратегија

2025

Инвестиције у 2017.

26,5

милијарди динара

Током 2017. године избушене су

52

разрадне бушотине и

8

истражних бушотина у Србији

Остварена нето добит од

27

милијарди динара

80%

више него 2016. године

Раст ресурсне базе од

3,1%

Почетак активне фазе изградње постројења за одложено коксовање у оквиру пројекта ”Дубока прерада”

Више о пројекту

Производња ел. енергије

153.772MWh

Обим прераде нафте и полупроизвода

3.605

хиљада тона -

Обим промета

3.507

хиљада тона -

Земље пословања

Преко својих зависних друштава и представништава НИС је присутан у 10 земаља.

Прочитајте више

Пословна структура НИС а.д. Нови Сад

Прочитајте више

Стратегија 2025

У 2017. години је усвојена нова интегрисана корпоративна Стратегија 2015 која ће обезбедити даљи раст, као и профитабилност за акционаре, запослене и ширу друштврну заједницу.

Прочитајте више

Хартије од вредности

Транспарентни однос према акционарима и свеобухватно и правовремено информисање инвестиционе јавности о најважнијим активностима Друштва стратечко су предељење НИС-а.

Друштвена oдговорност

370

милиона динара за
подршку спорту, култури,
образовању, науци и локалним заједницама

110,5

милиона динара за
социјално-економски развој
општина и градова

42

пројекта

У НИС-у сматрамо да наши пословни успеси нису потпуни уколико их не усмеримо и ка томе да грађанима обезбедимо енергију за позитивне промене. Због тога је НИС, пажљиво ослушкујући растуће потребе заједнице, већ годинама водећи социјални инвеститор у Србији. Само у 2017. години, НИС је за подршку спорту, култури, образовању, науци и локалним заједницама широм земље издвојио око 370 милиона динара.

Прочитајте више

НИС је у протеклих девет година подржао више од 900 пројеката који су допринели социјално-економском развоју општина и градова. У 2017. години НИС је издвојио 110,5 милиона динара, помоћу којих ће се реализовати укупно 42 пројекта.

Прочитајте више

Људски ресурси

Мисија НИС-а је да људима пружи енергију за кретање ка бољем, а енергија која покреће НИС су његови запослени који представљају и кључ његовог успеха.

Заштита животне средине

У 2017. години настављено је са унапређењем стања у области заштите животне средине кроз реализацију еколошких пројеката, у које је уложено 479 милиона динара.

Прочитајте више

Безбедност на раду

Брига о безбедности и заштити здравља наших запослених, извођача, трећих лица и локалног становништва представља приоритет за НИС.

Прочитајте више