HSE

Briga o zaposlenima i okruženju

Bezbednost i zdravlje na radu i zaštita životne sredine neizostavan su prioritet NIS grupe.

U ovoj oblasti NIS sebi postavlja najambiciozniji cilj – nula povreda na radu i profesionalnih oboljenja i bez negativnog uticaja na radnu i životnu sredinu. Zaposleni NIS-a, kao i svi izvođači, partneri i posetioci na lokacijama NIS-a moraju da se pridržavaju propisanih bezbednosnih procedura i na taj način kompanija nastoji da doprinese razvoju kulture bezbednosti na radu u Srbiji. NIS je takođe spreman da sa svojim partnerima implementira najbolje svetske prakse u ovoj oblasti. U NIS-u je implementirano 12 „Zlatnih HSE pravila“ kojih moraju da se pridržavaju svi zaposleni, kao i ostala lica na lokacijama NIS-a, u cilju povećanja bezbednosti na radu, a sistem HSE (Health, Safety, Environment) deo je svakog biznis-procesa u kompaniji.

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, standardi koje NIS primenjuje i postojeća praksa prevazilaze postojeće zakonske obaveze. Pobedom na državnom takmičenju 2019. godine, povodom obeležavanja 28. aprila, cvetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu, NIS je još jednom potvrdio posvećenost bezbednosti i zdravlju na radu.

Odlučnost da se zaštiti životna sredina u NIS-u se ogleda u održivom korišćenju prirodnih resursa, identifikaciji rizika po životnu sredinu, smanjenju uticaja proizvodnih aktivnosti na vazduh, vodu i zemljište, monitoringu stanja životne sredine, unapređenju postojećih procesa i ulaganju u ekološke projekte u skladu sa VAT principima (BAT – Best Available Technics). U 2018. godini NIS je u projekte zaštite životne sredine uložio 320 miliona dinara, a njihova realizacija izvršena je u svim segmentima poslovanja.

Odgovornost u ovom segmentu ostaće jedan od osnovnih prioriteta i
načela poslovanja NIS Grupe. U NIS-u je 2018. godine započet program „Unapređenje HSE kulture“ koji će trajati tri godine kroz pet
ključnih oblasti (trening modula).