Модернизација рафинерије Панчево

Изградња комплекса за благи хидрокрекинг
и хидрообраду (MHC/DHT)

Изградња постројења за ДУБОКУ ПРЕРАДУ