ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО

Буџет и комисија

ЈАВНИ КОНКУРС

Укупан буџет за пројекте по конкурсу износи 88.000.000 динара.

Буџет по локалним самоуправама:

Град Износ (у динарима)
Нови Сад 15.000.000
Зрењанин 12.500.000
Кикинда 17.000.000
Нови Бечеј 4.000.000
Житиште 4.000.000
Србобран 2.500.000
Кањижа 5.000.000
Панчево 15.000.000
Ниш 5.000.000
Чачак 8.000.000

Критеријуми за евалуацију пројеката

Селекцију пројеката обавиће комисија састављена од представника НИС а.д. Нови Сад и представника конкретне локалне заједнице на коју се пројекат односи.

Приликом селекције, комисија ће водити рачуна о испуњености следећих критеријума:

 • Равномерна подршка пројектима из свих области које су предмет Конкурса (Енергија спорта, Култура без граница, Енергија знања, Помоћ социјално угроженим групама, Заштита животне средине)
 • Релевантност проблема којим се пројекат бави у односу на потребе локалне заједнице
 • Кохерентност постављених циљева, предложених активности и очекиваних резултата
 • Одрживост пројекта
 • Оправданост буџета у односу на предложене активности.

Чланови Комисије оцењиваће основне карактеристике пријављених пројеката оценама од 1 до 5, према упутству датом у табели:

Секција/оцена 1 2 3 4 5
Релевантност

Информације дате у секцијама Пријавног формулара «Опис проблема», «Релевантност проблема», «Циљеви пројекта» и «Циљне групе»

Дате информације указују да пројекат није релевантан за потребе локалне заједнице и наведене циљне групе Дате информације указују да пројекат може бити релевантан за потребе локалне заједнице и наведене циљне групе, али то у Пријави није образложено на адекватан начин Дате информације указују да је пројекат делимично релевантан за потребе локалне заједнице и наведене циљне групе Дате информације јасно указују да је пројекат релевантан за потребе локалне заједнице и наведене циљне групе Дате информације јасно указују да је пројекат изразито релевантан за потребе локалне заједнице и наведене циљне групе
Методологија

Информације дате у секцијама Пријавног формулара «Циљеви пројекта», «Очекивани резултати», «Планиране активности» и у документу «План активности»

Није јасно на који ће начин предвиђене активности довести до описаних резултата и остварења циљева Предвиђене активности би могле да допринесу остварењу описаних резултата и циљева, али то у Пријави није образложено на адекватан начин Предвиђене активности делимично доприносе остварењу описаних резултата и циљева Јасно је представљено на који начин би предвиђене активности довеле до описаних резултата и остварења циљева Предвиђене активности у потпуности доприносе остварењу описаних резултата и циљева, што је у пријави адекватно образложено
Одрживост

Информације дате у секцији Пријавног формулара «Одрживост»

Дате информације не указују да пројекат има потенцијал одрживости Дате информације указују да пројекат има одрживу компоненту, која није јасно разрађена Дате информације указују да пројекат има одрживу компоненту, која је делимично разрађена Дате информације указују да пројекат има јасан потенцијал одрживости Дате информације указују да пројекат има изразити потенцијал одрживости
Оправданост буџета

Информације дате у секцији Пријавног формулара «Планиране активности» и документу «Образац буџета»

Предложени буџет је неадекватан за спровођење планираних активности Предложени буџет је адекватан за спровођење једног дела планираних активности, али не и за спровођење пројекта у целини Уз предложени буџет могуће је спровођење пројекта, али он и даље садржи значајне недостатке Спровођење пројекта је изводљиво уз предложени буџет, који је реалан и економичан Предложени буџет је реалан, економичан, и у потпуности адекватан за успешно спровођење свих планираних активности

Чланови Комисије

Испред НИС а.д. Нови Сад

 • Светлана Вичерова, директор Функције за односе са јавношћу и комуникације – председник Комисије
 • Саша Тодоровић, директор Дирекције за корпоративну заштиту – члан Комисије.

Испред градова/општина:

ГРАД НИШ:
 • Данијела Веселиновић, Служба за послове градоначелника;
 • Дејан Гоцић, директор Позоришта лутака.
ГРАД ЧАЧАК:
 • Надежда Вуксановић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове;
 • Ацо Јаковљевић, директор Установе за физичку културу спортски центар «Младост».
ГРАД НОВИ САД:
 • Борко Илић, заменик градоначелника;
 • Владимир Батез, истакнути одбојкашки репрезентативац тима који је освојио 2 олимпијске медаље.
ГРАД ЗРЕЊАНИН:
 • Душко Радишић, помоћник градоначелника;
 • Проф. др. Матилда Лазић, директор Високе техничке школе струковних студија.
ГРАД ПАНЧЕВО:
 • Саша Влаховић, шеф Кабинета градоначелника;
 • Немања Ротар, директор Културног центра.
ОПШТИНА КАЊИЖА:
 • Барат Кљајић Тимеа, члан Општинског већа задужена за социјалну заштиту;
 • Шарњаи Карољ, директор Образовно културне установе „Cnesa“.
ОПШТИНА КИКИНДА:
 • Милош Латиновић, заменик председника;
 • Марица Стражмештер, реномирана спортискиња, пливачица, актуелни државни рекордер Србије
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ:
 • Светлана Главашки, в.д. директора Канцеларије за локални економски развој;
 • Маријана Барачков, стручни сарадник на организацији културних и образовних активности у Дому културе.
ОПШТИНА СРБОБРАН
 • Слободанка Градинац, заменик председника Општине;
 • Јован Туторов, председник КК Академик.
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:
 • Дијана Барнес, координатор Канцеларије за локални економски развој;
 • Весна Ћук, директор библиотеке „Бранко Радичевић.