ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО

Пријава пројекта

Пријаву за учешће на Конкурсу подноси овлашћено лице и оно је одговорно за све податке из пријаве. Уколико се утврди да су подаци у пријави нетачни, пријава ће бити одбачена.

Напомена: Пријаве послате на било који други начин осим електронским путем (нпр. факсом, поштом, лично), на неадекватном обрасцу, или на другу адресу, неће бити разматране. Комисија задржава право да затражи додатну документацију.

За учешће на Конкурсу, потребно је послати:

  • попуњен Образац за пријаву
  • попуњен Образац буџета
  • попуњену Табелу активности
  • потписану и оверену Изјаву o прихватању обавезе потписника/корисника средстава НИС а.д. Нови Сад
  • скенирано Решење о регистрацији

Пројекти се могу пријавити на два начина:

За пријављивање путем имејла

Комплетну документацију треба послати на имејл адресу saradnjaradirazvoja@nis.eu, најкасније до 10.05.2013. до 16 часова.

Преузми пријавне формуларе

За пријављивање путем сајта (он лајн)

Сва остала документација (Образац буџета, Табела активности, Изјава o прихватању обавезе потписника/корисника средстава НИС а.д. Нови Сад и Решење о регистрацији) учитава се/прилаже се на сајт и није потребно слање докумената имејлом.

Он лајн пријављивање