Biznis

Rezultati poslovanja NIS grupe za prvo polugodište 2019

NAŠE VREDNOSTI

Nepromenjiva načela koja nas spajaju i menjaju na bolje

KARIJERA

Savremenim pristupom u poslovanju posebnu pažnju poklanjamo zaposlenima

NIS magazin

Pratite naš online časopis i saznajte više o našim društveno-odgovornim, stručnim i biznis aktivnostima

NABAVKA i Tenderi

Postanite naš partner

Zemlje poslovanja

NIS Grupa je jedan od najvećih energetskih sistema u Jugoistočnoj Evropi

NTC

Naučno-tehnološki centar obezbeđuje inovacije u okviru podrške našem poslovanju

Saznaj više