Dobro zdravlje

Zaštita i unapređivanje fizičkog i mentalnog zdravlja, sprečavanje povreda na radu i promovisanje zdravog načina života, deo su svakodnevne brige o dobrobiti zaposlenih u NIS-u. Predano se radi i na razvoju uslova za bavljenje sportom, te je u 2017. više od 2.000 zaposlenih učestvovalo u rekreativnim sportskim aktivnostima u 11 gradova, u desetak sportova.

Dobro zdravlje

Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za sve, u svim dobima.

U skladu sa primerima najbolje prakse i preporukama relevantnih organizacija, preventivna zdravstvena zaštita je osnova sistema upravljanja zaštitom zdravlja zaposlenih u NIS-u.

Sa ciljem zaštite i unapređivanja fizičkog i mentalnog zdravlja, sprečavanja povreda na radu, kao i promovisanja zdravog načina života, sprovode se sledeće aktivnosti:

 • Organizacija lekarskih pregleda zaposlenih
 • Praćenje, analiza i identifikovanje mera za poboljšanje zdravstvenog stanja i dobrobiti zaposlenih
 • Kontrola, prevencija i sprečavanje alkoholizma i narkomanije na radnom mestu
 • Organizacija obuka za pružanje prve pomoći, ukazivanje hitne pomoći licima povređenim i obolelim u procesu rada, kao i hitna medicinska evakuacija
 • Prevencija pušenja
 • Unapređivanje zdravlja zaposlenih na radnim mestima sa beneficiranim radnim stažom
 • Kampanje podizanja svesti i druge zdravstveno obrazovne aktivnosti

Kompanija samostalno ili u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Upravom za bezbednost i zdravlje na radu, kao i Upravom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, na različite načine utiče na podizanje svesti kod zaposlenih vezano za značaj zaštite zdravlja, i to putem obaveznih korporativnih obuka, seminara, izradom brošura, info-plakata, filmova, kao i drugim kanalima komunikacije.

Uveden je sistem praćenja i analize odsustva sa posla usled bolovanja ili povreda na radu. Prateći parametre dobijenih rezultata odsustva sa posla usled bolovanja i analiza lekarskih pregleda, formiraju se profili zdravstvenog stanja zaposlenih, predlažu se programi određenih lekarskih pregleda i kampanje za poboljšanje zdravstvenog stanja, i u skladu sa tim se organizuju obrazovne kampanje, obuke i seminari.

Posebno smo ponosni na više od 200 zaposlenih koji su predstavljali Kompaniju na različitim takmičenjima.

U cilju promocije zdravlja na radnom mestu izrađeni su filmovi sa savetima za zaposlene o prevenciji sedentarnog načina življenja.

U okviru programa prevencije kardiovaskularnih bolesti postavljeni su automatski eksterni defibrilatori u poslovnim centrima Kompanije i obezbeđeni su aparati za redovnu kontrolu krvnog pritiska na preko 50 radnih lokacija, a takođe su prošireni lekarski pregledi u cilju rane dijagnostike srčanih problema.

U Kompaniji se sprovodi edukacija zaposlenih o održavanju zdravlja u različitim životnim dobima, upoznavanjem sa savremenim načinima ishrane, kao i edukacijom vezanom za rano otkrivanje promena i kancerogenih oboljenja, a takođe i predavanjima i radionicama na temu mentalnog zdravlja u cilju prevencije uticaja stresa na zdravlje.

Veoma bitna stavka, u skladu sa HSE politikom, je razvoj korporativnog sporta i podrška zaposlenima da se bave velikim brojem sportova, u terminima koji su obezbeđeni od strane Kompanije. Tokom 2017. više od 2.000 zaposlenih je učestvovalo u rekreativnim sportskim aktivnostima u 11 gradova, u preko 10 sportova. Posebno smo ponosni na više od 200 zaposlenih koji su predstavljali Kompaniju na različitim takmičenjima, kako lokalnim, tako i u regionu, ali i na međunarodnim sportskim korporativnim dešavanjima „Gasprom njeft“ porodice u Kirgiziji i u Rusiji. Osvojili su skoro 100 nagrada i priznanja za ostvarene sportske rezultate najboljih NIS-ovih rekreativaca u 10 sportskih disciplina.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini