Dostojanstven rad i ekonomski rast

Prepoznatljivost NIS-a kao jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji, rezultat je stalne brige o uslovima rada, profesionalnog razvoja i programa beneficija koje pruža svojim zaposlenima.

Dostojanstven rad i ekonomski rast

NIS grupa je jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji i regionu i angažuje oko 11.000 radnika, koji dolaze iz 20 država sveta. Na tržištu rada NIS je prepoznat kao jedan od najatraktivnijih i najpoželjnijih poslodavaca. Kao lider na regionalnom energetskom tržištu, NIS teži da i njegovi zaposleni budu lideri u oblastima kojima se bave i u mogućnosti da u potpunosti ispune sve zahteve modernog poslovanja.

NIS grupa je jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji i regionu i angažuje oko 11.000 radnika, koji dolaze iz 20 država sveta. Na tržištu rada NIS je prepoznat kao jedan od najatraktivnijih i najpoželjnijih poslodavaca. Kao lider na regionalnom energetskom tržištu, NIS teži da i njegovi zaposleni budu lideri u oblastima kojima se bave i da budu u mogućnosti da u potpunosti ispune sve zahteve modernog poslovanja.
Zbog toga je NIS samo u 2017. u razvoj znanja, veština i sposobnosti zaposlenih uložio 196 miliona dinara. Osnovni cilj NIS-a je da za svoje zaposlene kreira ambijent u kome će oni moći da ostvare svoje potencijale u potpunosti.

NIS Korporativni univerzitet je tokom 2017. nastavio da razvija sistem kontinuiranog učenja, unapređivanja menadžerskih i liderskih veština i razvoja kompetencija zaposlenih u skladu sa svetskim standardima. Kombinovanim pristupom učenju (Blended Learnig aproach), koji pored klasičnih treninga u učionici (in class) podrazumeva korišćenje savremenih alata i metodologija rada, poput e-learning obuka, radionica, sesija i biznis simulacija, razvojne aktivnosti su u potpunosti prilagođene stvarnim potrebama zaposlenih.

U 2017. programima Korporativnog univerziteta prisustvovalo je preko 1.500 zaposlenih, na pozicijama od nivoa direktora direkcije do nivoa specijaliste.

Programi liderstva prate karijerni razvoj zaposlenih, od trenutne pozicije na kojoj se zaposleni nalazi, do sledećeg nivoa napredovanja u organizaciji. U okviru Korporativnog univerziteta, tokom 2017. godine, akcenat je stavljen na povećanje broja tema trening programa i uključivanje većeg broja zaposlenih u program Univerziteta u odnosu na prethodnu godinu. Sadržaj svakog treninga je rezultat saradnje sa renomiranim poslovnim školama iz zemlje i regiona, partnerima za trening i razvoj i vodećim predavačima. Ovakvim pristupom se ostvaruju brojne koristi, od zajednički osmišljenih treninga u skladu sa potrebama Kompanije, preko specifičnih programa za svaki nivo u organizaciji, uvođenja priznatih trening metodologija, do izdavanja sertifikata.

Istovremeno se nastavlja sa razvojem koučing i mentoring kulture, kroz treninge sertifikovane od strane svetski priznatih organizacija.

NIS podržava slobodu sindikalnog udruživanja i kolektivnog pregovaranja, a u 2017. potpisan je novi Kolektivni ugovor za zaposlene u NIS-u, zahvaljujući kojem Kompanija nastavlja da bude među liderima u Srbiji i regionu po socijalnom paketu i beneficijama koje pruža svojim zaposlenima. Usvajanjem novog Kolektivnog ugovora NIS je uspeo da zadrži poziciju poslodavca čiji Kolektivni ugovor služi kao model i uzor drugim poslodavcima.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini