Dostupna i obnovljiva energija

Energetska politika NIS-a počiva na osmišljenom razvojnom i investicionom konceptu koji unapređuje energetsku efikasnost u svim proizvodnim procesima, omogućava očuvanje prirodnih resursa i ulaganje u obnovljive izvore energije.

Dostupna i obnovljiva energija

Obezbediti pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve.

Energetska politika koju Kompanija dosledno sprovodi prvenstveno počiva na energetskom menadžmentu, osmišljenom razvojnom i investicionom konceptu koji, pored poboljšanja energetske efikasnosti u svim proizvodnim procesima, postrojenjima i objektima, smanjenja energetskih troškova i povećanje konkurentnosti Kompanije, podrazumeva i smanjenje emisije gasova staklene bašte i očuvanje prirodnih resursa. Kao obveznik SEM (sistema energetskog menadžmenta) Republike Srbije, sistemskim upravljanjem energijom u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 50001, racionalizuje se korišćenje i potrošnja energije, kako bi se uspešno odgovorilo zakonskim zahtevima koji se postavljaju pred Kompaniju.

Sprovođenjem mera definisanih Programom (3-godišnji planovi) i Akcionim planom (jednogodišnji detaljni plan mera i očekivanih efekata), energetske performanse Kompanije se unapređuju, posebno u oblastima u kojima je potrošnja energije velika (rafinerijska prerada, proizvodnja energenata za sopstvene potrebe, istraživanje i proizvodnja nafte i gasa).
Zahvaljujući uspostavljenom sistemu monitoringa i analize potrošnje energije, kao i odgovarajućem sistemu obuka zaposlenih, informisanosti na svim nivoima, obezbeđuje se podrška operativnom upravljanju energetskim sistemima i donošenju odluka u oblasti energetskog menadžmenta. Energetske performanse Kompanije se prate i analiziraju preko definisanih energetskih indikatora, čiji se trend prati od 2013. godine.

Razvojna politika Kompanije i modernizacija svih poslovnih segmenata NIS-a usmerena je na primenu najboljih svetskih praksi u ovoj oblasti. Strateška investiciona opredeljenja NIS-a usmerena su na realizaciju projekta Duboke prerade sa tehnologijom odloženog koksovanja, gde se kroz maksimalno povećanje produkcije belih derivata dostiže i najviši nivo optimizacije svih troškova, uključujući, pre svega, energetske.
Zajedničkim projektom NIS-a i „Gasprom Energoholdinga“ za izgradnju gasne Termoelektrane-Toplane u Pančevu, kapaciteta preko 140 MW obezbediće se pouzdano snabdevanje Rafinerije toplotnom energijom, uz prihvatljivu cenu i uz najmanje moguće negativne uticaje na životnu sredinu. Termoelektrana-Toplana u Pančevu će raspolagati i dovoljnim kapacitetom da značajne količine električne energije plasira na tržište. Prodaja električne energije je u 2017. godini povećana za približno 15% u odnosu na prodaju ostvarenu u 2016. godini.
Kaptažni gas koji se spaljivao na baklji, zbog toga što svojim karakteristikama ne zadovoljava kvalitet propisan za puštanje u gasnu mrežu, koristi se kao energent u kogeneracionim elektranama od 2013. godine. Danas se kogeneraciona postrojenja nalaze na 9 lokacija, a ukupna instalisana snaga ovih postrojenja je preko 14 MW. Primena kogeneracionih elektrana obezbedila je smanjenje troškova nabavke energenata za potrebe objekata infrastrukture, kao i prisustvo NIS-a na tržištu električne energije od 2014.

Uz racionalan odnos prema energiji i optimalno korišćenje prirodnih resursa, svakako treba pomenuti i projekte u oblasti monetizacije gasa, odnosno izgradnju postrojenja za komprimovani prirodni gas za veleprodaju, koje je NIS otvorio na Paliću i na gasnom polju Ostrovo kod Požarevca. Time je omogućio snabdevanje ovim energentom industrijskih potrošača koji nisu na gasnoj infrastrukturi i koji su kao energent koristili ugalj ili mazut.
U oblasti obnovljivih izvora energije NIS daje svoj doprinos ispunjenju obaveze Republike Srbije da do 2020. obnovljivom energijom pokrije 27% bruto finalne energetske potrošnje.
U NIS-u se posebna pažnja poklanja razvoju obnovljivih izvora energije, pre svega geotermalne energije. Razvoj obnovljivih izvora energije, iskorišćenja geotermalnih resursa NIS-a sprovodi se realizacijom projekata proširenja geotermalnih kapaciteta. Primena geotermalne energije za potrebe grejanja zgrada, za grejanje sanitarne vode, otvorenih i zatvorenih bazena, staklenika, u industriji značajno je porasla poslednjih godina. Korišćenje geotermalne energije omogućava smanjenje troškova nabavke energenata za potrebe grejanja objekata infrastrukture i obezbeđuje prisustvo NIS-a na energetskom tržištu Srbije. Projekti iz oblasti obnovljivih izvora energije, geotermalne energije značajno utiču na povećanje energetske efikasnosti. Cilj programa je uvođenje prakse racionalnog korišćenja energije i povećanja energetske efikasnosti, kao i implementacija novih tehnologija kojima se smanjuje potrošnja energije.

Posebno treba naglasiti učešće Kompanije u razvoju projekta proizvodnje električne energije iz energije vetra. NIS zajedno sa partnerima finansira i učestvuje u projektu Vetropark Plandište, gde se planira izgradnja vetrogeneratora snage blizu 100 MW i proizvodnja do 290 GWh godišnje.

U skladu sa zahtevima Evropske unije i Energetske zajednice, naša kompanija se pripremila i za namešavanje biogoriva sa najkvalitetnijim dizelom Evro 5 kvaliteta. Ovaj projekat je u Rafineriji Pančevo završen i testiran pre dve godine. Započete su pripreme i za namešavanje biokomponenti u motorne benzine Evro 5 kvaliteta.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini