Industrija, inovacije i infrastruktura

U svetu u kome se tehnologija rapidno menja, NIS svoj dalji razvoj temelji na primeni inovativnih rešenja u svim poslovnim segmentima, implementaciji modernih tehnologija i digitalizaciji poslovanja.

Industrija, inovacije i infrastruktura

Izgraditi modernu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i negovati inovativnost.

NIS poziciju lidera na tržištu zasniva na neprestanom uvođenju inovativnih tehnologija, implementaciji savremene opreme i procesa u svim oblastima poslovanja, od istraživanja nafte i gasa do upravljanja ljudskim resursima, kao i na konstantnom unapređivanju kvaliteta proizvoda i usluga. Kao odgovorna kompanija, kojoj su potrošači na prvom mestu, NIS stalno teži da građanima balkanskog regiona isporuči unapređene proizvode i čistu energiju, a da istovremeno smanji štetne uticaje na životnu sredinu. Zbog toga je upotreba savremenih tehnologija prioritet NIS-a u svim segmentima poslovanja.

Među ključnim strateškim projektima NIS-a je i modernizacija prerađivačkih kapaciteta u Pančevu, čiji je cilj ostvarenje biznis efekata, ali i ekoloških benefita za zaposlene i najširu zajednicu. Kapitalni projekat druge faze modernizacije Rafinerije u Pančevu je projekat „Duboka prerada“, odnosno izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, čija je realizacija najavljena za kraj 2019. Završetkom ovog projekta, u koji će biti uloženo više od 300 miliona evra, Rafinerija u Pančevu biće jedna od najmodernijih u Istočnoj Evropi. Izgradnjom postrojenja biće povećana dubina prerade do nivoa od iznad 95%, što je u rangu najboljih svetskih rafinerija. To ujedno znači da prestaje proizvodnja visokosumpornog mazuta, a povećava se proizvodnja najkvalitetnijeg benzina i dizela, kao i tečnog naftnog gasa. Novo postrojenje će omogućiti da se u asortiman proizvoda Rafinerije nafte u Pančevu uvrsti i koks, koji se trenutno uvozi u Srbiju. Osnovni ekološki značaj ovog projekta je u tome što na srpskom tržištu neće više biti goriva koje pri sagorevanju uzrokuje emisiju značajnih količina sumpornih jedinjenja u atmosferu. Takođe će biti dodatno smanjena emisija praškastih materija, a povećana energetska efikasnost Rafinerije, kao i bezbednost proizvodnih procesa.

Jedna od aktivnosti Kompanije je i projekat Modernizacije i rekonstrukcije Skladišta naftnih derivata Niš, Novi Sad i Smederevo. Projektom je predviđena revitalizacija skladišnih kapaciteta NIS-a, u cilju smanjenja troškova rada i gubitaka naftnih derivata, automatizacije tehnoloških procesa, poboljšanja efikasnosti poslovanja. Projekat će obezbediti poboljšanje industrijske i ekološke bezbednosti i smanjenje rizika eksploatacije u skladu sa propisima Republike Srbije i direktiva EU.

Među ključnim strateškim projektima NIS-a je i modernizacija prerađivačkih kapaciteta u Pančevu, čiji je cilj ostvarenje biznis efekata, ali i ekoloških benefita za zaposlene i najširu zajednicu.

Prioritet NIS-a je i izgradnja Termoelektrane-toplane (TE-TO) na lokaciji Rafinerije nafte Pančevo. U saradnji sa kompanijom „Gasprom energoholding“ NIS je u 2017. godini potpisao ugovor sa „Shanghai Electric Group“ o izgradnji TE-TO, a u realizaciju ovog projekta biće uloženo oko 180 miliona evra. Početak rada novog postrojenja, koje će proizvoditi ekološki čistu energiju, planiran je za 2020. Projektom se predviđa izgradnja stanice za kogeneraciju na bazi tehnologije parno-gasnog ciklusa, sa istovremenom proizvodnjom električne i toplotne energije. Ta tehnologija je trenutno najbolja sa aspekta energetske efikasnosti i ekoloških karakteristika. Električna energija će, pre svega, biti korišćena za rastuće potrebe Rafinerije, ali će ostatak struje biti upućivan u distributivni sistem Srbije, što će biti dodatni doprinos NIS-a energetskoj stabilnosti države. Elektrana će godišnje proizvoditi oko 1.400 GWh električne energije, što je dovoljno za godišnje snabdevanje oko 230.000 prosečnih domaćinstava.

Za dalji razvoj NIS-a od velikog je značaja uvođenje novih tehnologija, kao i digitalizacija procesa proizvodnje. To će istovremeno biti i odgovor na izazove savremenog tržišta, gde pojava novih tehnologija rapidno menja navike potrošača. Jedan od važnih projekata koji će se realizovati u narednom periodu je i digitalna transformacija poslovanja i NIS će u 2018. započeti izradu Koncepta digitalne transformacije. Od konkretnih projekata, NIS je već digitalizovao kompletnu bazu informacija o bušotinama i sada se analize obavljaju nekoliko puta brže nego ranije. Pored toga, uvođenje novih tehnologija ujedno će biti jedan od načina da se u Kompaniju privuku mladi stručnjaci koji će biti kadrovska baza za dalji razvoj NIS-a.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini