Kvalitetno obrazovanje

„Energija znanja“ je energent koji najbolje pokreće uspeh, a zahvaljujući tom korporativnom programu NIS je postao prva kompanija dobitnica „Svetosavske nagrade“, koju za doprinos obrazovanju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kvalitetno obrazovanje

Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve.

Već pet godina, Kompanija kroz program „Energija znanja“ posebnu pažnju posvećuje ulaganju u budućnost stipendiranjem najboljih studenata u Srbiji i inostranstvu i kroz kontinuiranu saradnju sa visokoobrazovnim institucijama i naučnim društvima u Srbiji.

U domenu srednjoškolskog obrazovanja, nastavljena je saradnja sa Tehničkom školom u Zrenjaninu. Realizovana je stručna praksa za 60 učenika u Trening centru u Zrenjaninu, kao i na objektima proizvodnje i lokacijama bušaćih i remontnih postrojenja. Ministarstvo prosvete je odabralo NIS-ov pristup organizaciji stručne prakse sa srednjoškolcima, kao jedan od inicijalnih modela dualnog obrazovanja u Srbiji. Prva generacija od 26 učenika, obrazovnog profila „rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa“, tokom 2017. završila je svoje trogodišnje školovanje. Četrnaest učenika je zasnovalo radni odnos u Kompaniji, dok je četvoro učenika u procesu zaposlenja. U 2017. potpisani su i memorandumi o saradnji sa tri srednje stručne škole u Pančevu, kojima se predviđaju opremanje učionica za realizaciju praktične nastave, kao i akreditacija novog studijskog programa u skladu sa potrebama Kompanije.
U cilju promocije prirodnih nauka, NIS je u 2017. podržao i organizovao, u saradnji sa nadležnim naučnim društvima, tri nacionalne olimpijade znanja iz oblasti prirodnih nauka: matematike, fizike i hemije. Kompanija je bila partner i talentovanim srednjoškolcima koji su našu zemlju predstavljali na prestižnim međunarodnim olimpijadama iz navedenih oblasti, na kojima su postigli odlične rezultate: jedna zlatna, devet srebrnih i pet bronzanih medalja. Program je podržao i održavanje finala srpskog takmičenja iz robotike na Univerzitetu u Novom Sadu i odlazak pobednika na Evropsko takmičenje robotičara u Francusku.

Pored olimpijada iz prirodnih nauka, posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje doprinose reafirmaciji i popularizaciji ruskog jezika u Srbiji. U saradnji sa Slavističkim društvom Srbije, Ruskim centrom Fonda „Ruski mir“, RCNK „Ruski dom“ i Ruskom školom pri Ambasadi RF, organizovana je peta NIS-ova olimpijada iz ruskog jezika. Nastavili smo da pružamo podršku u realizaciji dvojezične nastave i u otvaranju novih dvojezičnih srpsko-ruskih odeljenja u Srbiji. U sklopu projekta „Zajednici zajedno“ u januaru 2017. otvorena je „pametna učionica“ za ruski jezik u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu. Pored pet dvojezičnih odeljenja u OŠ „Jovan Popović“ u Novom Sadu, nastava na ruskom i srpskom jeziku se realizuje u još četiri odeljenja Aleksinačke gimnazije i tri odeljenja Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. U cilju stručnog usavršavanja i sertifikacije pedagoškog kadra za ruski jezik, NIS je nastavio aktivnu saradnju sa RCNK „Ruski dom“ i Pedagoškim fakultetom u Somboru Univerziteta u Novom Sadu. Potpisan je i Memorandum o saradnji sa Gimnazijom u Pirotu u cilju podsticanja učenja i razvoja ruskog jezika. Takođe je i u 2017. podržan odlazak 25 đaka dve dvojezične škole iz Srbije u kamp Međunarodnog dečjeg centra „Artek“ na Krimu.

U cilju unapređivanja uslova za rad i sprovođenje nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti, adaptirali smo i opremili 29 računarskih učionica i 20 laboratorija u školama i na fakultetima u Srbiji. Kroz program „Zajednici zajedno“ otvorena je nova laboratorija za fiziku u Prvoj beogradskoj gimnaziji, kao i park znanja i naučna učionica u Nišu. U aprilu je upriličeno i svečano otvaranje moderne laboratorije za naftno-petrohemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Nastavljena je strateška saradnja sa univerzitetima i fakultetima u Srbiji i inostranstvu. Potpisan je Memorandumi o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, na osnovu koga se stipendira jedan student na međunarodnom programu osnovnih akademskih studija „Ekonomija i finansije“, koji se realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Londonu (Londonska škola ekonomije – LSE). Takođe, tokom 2017. potpisani su i novi memorandumi o strateškoj saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Filološkim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Institutom „Mihajlo Pupin“ u Beogradu i Organizacijom srpskih studenata u inostranstvu. Nastavljena je i saradnja sa partnerskim obrazovnim institucijama: Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin“ UNS, Visokom tehničkom školom u Zrenjaninu , Tehnološkim fakultetom UNS, Rudarsko-geološkim fakultetom UB i Univerzitetom u Novom Sadu.

U cilju unapređivanja partnerskih odnosa u domenu realizacije obuka i kurseva za zaposlene i realizacije zajedničkih projekata, pojačana je saradnja u razmeni aktuelnih znanja sa fakultetima. Tako su i u 2017. profesori sa partnerskih institucija održali predavanja NIS-ovim ekspertima, a takođe je realizovan i niz gostujućih predavanja NIS-ovih stručnjaka na Ekonomskom fakultetu UB, Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ i Tehnološkom fakultetu UNS.

U cilju dopune nastavnog programa, NIS je organizovao brojne studentske stručne prakse i terenske posete NIS-u, koje su obuhvatale prezentaciju NIS Grupe i poslovnih procesa, kao i obilazak postrojenja. U 2017. organizovana je druga poseta NIS-u i Rafineriji nafte Pančevo za 30 akademaca MBA programa Univerziteta Jejl. Takođe je realizovana jednodnevna poseta Novom kompleksu u Zrenjaninu, Rafineriji nafte Pančevo i NP Jermenovci za 76 studenata studijskog programa „Inženjerstvo nafte i gasa“ Rudarsko-geološkog fakulteta UB, 91 studenta smera „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“ Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, kao i za 30 studenata studijskog programa „Naftno-petrohemijsko inženjerstvo“ Tehnološkog fakulteta UNS. U 2017. realizovane su i letnje stručne prakse za 43 NIS-ova stipendista iz Srbije i Rusije, 42 studenta Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, 12 studenata „naftaških fakulteta“ iz Republike Srpske i BiH, tri studenta sa Rudarsko-geološkog fakulteta UB, smer „Geofizika“, kao i prakse za đake Tehničke škole Zrenjanin. Program „Energija znanja“ pomogao je i odlazak 14 studenata prve generacije studijskog programa „Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa“ sa Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ na stručnu praksu na Državnom tehničkom univerzitetu u Uhti.

U školskoj 2016/2017. godini NIS je imao zaključena 43 ugovora o stipendiranju sa najuspešnijim studentima koji se školuju na ciljanim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, ali i na prestižnim univerzitetima za naftu i gas u Rusiji. Naročito smo ponosni na uspehe naših stipendista: Andrije Avramovića, stipendiste programa „Energija znanja“ i studenta 3. godine Ruskog državnog univerziteta za naftu i gas „I. M. Gubkin“ u Moskvi koji je proglašen za najboljeg stranog studenta Ruske Federacije za 2017, Milana Krstajića, jednog od najboljih studenata Triniti koledža na Univerzitetu Kembridž i Nebojšu Obrkneževa, najboljeg master studenta na Uhtinskom državnom tehničkom univerzitetu. U 2017. NIS je zaposlio troje svojih stipendista.

Kompanija NIS je tokom 2017. uzela aktivno učešće na konferencijama čija je tema dualno obrazovanje u Srbiji, a koje se realizuju uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredne komore Srbije. NIS je bio domaćin završne konferencije BAEKTEL, u okviru evropskog TEMPUS projekta. Organizovane su i stručne tribine, kao i Dan NIS-a na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ i Tehničkoj školi Zrenjanin. Predstavnici NIS-a učestvovali su i u realizaciji projekta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu „Podrška povećanju zapošljivosti mladih“, kroz program edukacije i mentorstva, namenjen studentima radi sticanja osnovnih poslovnih veština. Program „Energija znanja“ i njegovi stipendisti učestvovali su na drugom Međunarodnom forumu za naftu i gas koji je održan na Ruskom državnom univerzitetu za naftu i gas “Gubkin” u Moskvi, a program je predstavljen i na najvećem festivalu mladih u Sočiju, u okviru Nacionalnog komiteta Srbije, koji su podržali Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta.
U decembru 2017. godine, povodom svečane proslave pete godišnjice programa „Energija znanja“, u saradnji sa Exit fondacijom, organizovana je panel diskusija na temu „Podrška mladim talentima Srbije – nemoguća misija, da ili ne?“, na kojoj je zaključeno da je zadržavanje mladih stručnjaka i ulaganje u njihovo obrazovanje jedan od prioriteta Srbije, ali i NIS-a.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini