Mir, pravda i snažne institucije

NIS se angažuje na unapređivanju zakonske regulative, njenom doslednom sprovođenju i harmonizaciji sa najvišim međunarodnim standardima, želeći da tako doprinese razvoju kulture poslovanja i zaštiti interesa potrošača.

Mir, pravda i snažne institucije

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima.

NIS, kao društveno-odgovorna kompanija, koja svoje biznis aktivnosti zasniva na strogom poštovanju zakonitosti, nastoji da pruži svoj puni doprinos unapređivanju zakonske regulative u zemljama u kojima posluje i njenoj harmonizaciji sa međunarodnim standardima. Cilj je stvaranje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu, kao i zaštita potrošača kroz regulisanje standarda kvaliteta proizvoda i unapređenje ekoloških aspekata. Tako je NIS u prethodnom periodu bio posvećen unapređivanju propisa koji se tiču obeležavanja i kontrole kvaliteta derivata nafte, čije su izmene doprinele i smanjenju obima sivog tržišta. Obaveza markiranja goriva u Srbiji propisana je Zakonom o energetici, a proces markiranja je bliže uređen Uredbom o obeležavanju derivata nafte. Postupak je uveden radi usaglašavanja sa propisima Evropske unije i radi sprečavanja točenja goriva van registrovanih stanica za snabdevanje gorivom.

Program markiranja bezolovnog motornog goriva i dizel motornog goriva započeo je 1. februara 2014. godine, dok je kontrola markera na stanicama za snabdevanje gorivom počela da se primenjuje od 1. avgusta 2014. Sredinom oktobra 2015. markiranje goriva je prošireno i na tečni naftni gas.

Tehnološka priroda kontrole, rezultati provere markera na licu mesta i ovlašćenja Tržišne inspekcije u procesu markiranja, omogućavaju povlačenje spornih derivata u momentu kada se ustanovi da su neispravni, što doprinosi značajnom smanjenju obima nelegalne trgovine u naftnom sektoru.

Aktivnosti i rezultati NIS-a u domenu zaštite životne sredine stalno se unapređuju sa ciljem razvoja ekološke svesti pojedinaca i čitave zajednice.

Prema informatorima o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija od 4. februara 2015, 29. januara 2016, 31. januara 2017. i 31. januara 2018. godine, u delovima izveštaja Sektora tržišne inspekcije o kontroli prisustva i koncentracije markera u derivatima nafte, na osnovu izvršenih kontrola uzoraka u periodu 2014-2017. godina, nailazimo na sledeće podatke:

Uvođenjem markiranja i kontrole markera u derivatima, iznosi prikupljenih akciza na naftne derivate su značajno povećani.
Prema podacima navedenim u Biltenu javnih finansija za mesec decembar 2017. godine, u Konsolidovanom bilansu države ukupni prihodi u budžet Republike Srbije na osnovu akciza na derivate nafte, u periodu od 2014-2017. godine, u milionima dinara iznose:

Treba napomenuti da pored povećanja naplate akciza, posledično dolazi i do povećanja PDV-a na osnovu povećanja obima trgovine naftnih derivata.

NIS će i u narednom periodu dati svoj doprinos unapređivanju poslovnog ambijenta u Srbiji i zemljama regiona i ukazivati na neophodnost nesmetane i potpune primene usvojenih propisa.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini