Održivi gradovi i zajednice

Strateško opredeljenje NIS-a u segmentu društveno odgovornog poslovanja usmereno je na razvoj zajednice u kojoj posluje, podršku mladim talentima i promociju istinskih vrednosti u društvu, a samo u 2017. godini izdvojeno je preko 370 miliona dinara za ove projekte širom Srbije.

Održivi gradovi i zajednice

Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim.

Kao jedna od najvećih kompanija u Srbiji, NIS je svestan odgovornosti prema zajednici u kojoj posluje. Zbog toga nastoji da svoje dobre poslovne rezultate pretoči u energiju za pozitivne promene. Društvena odgovornost NIS-a nije samo deo korporativne strategije, već izraz čvrste rešenosti svih zaposlenih da daju svoj doprinos opštem društvenom napretku. Pod sloganom „Budućnost na delu“ NIS podržava razvoj kulture, sporta, promoviše zdrave načine života, radi na unapređenju kvaliteta obrazovne infrastrukture i sarađuje sa naučnim i obrazovnim ustanovama, radi na poboljšanju uslova života u lokalnim zajednicama, podržava talentovane pojedince da u potpunosti razviju svoje talente.

NIS je već godinama vodeći socijalni investitor u Srbiji. Samo u 2017. godini u društveno odgovorne projekte širom Srbije uloženo je više od 370 miliona dinara. Napori NIS-a usmereni su na promociju istinskih vrednosti, pa tako kompanija tradicionalno podržava razvoj pozorišne umetnosti i dečjeg stvaralaštva, afirmaciju kulture i umetnosti Balkanskog regiona, kao i mlade talente. NIS takođe doprinosi i razvoju infrastrukture u ovoj oblasti, pa je tako, između ostalog, podržao uređenje dela Dečjeg kulturnog centra u Beogradu. U želji da podrži umetnost mladih i razvoj savremenog stvaralaštva NIS je finansirao izradu murala u centru Beogradu na temu „Zeleni grad – nova energija“.

Pored toga, napori NIS-a usmereni su na razvoj sportske infrastrukture širom Srbije, kako bi se što većem broju građana omogućilo besplatno bavljenje sportom, što je od velike važnosti za zdravlje nacije. U toj oblasti NIS je posebno fokusiran na podršku pravilnom razvoju najmlađe populacije i organizuje brojne manifestacije koje među decom popularišu sport i zdrav način života. Jedna od takvih akcija je i besplatna NIS-ova „Otvorena škola tenisa“ koju kompanija organizuje u saradnji sa Teniskim savezom Srbije. Takođe, NIS želi da ukaže i na značaj viteškog nadmetanja i tolerancije i već godinama učestvuje u realizaciji akcije „Sportom protiv nasilja“ kroz koju je prošlo više od 30.000 mališana širom Srbije.

Poslovne uspehe pretočiti u opšti boljitak, podržati razvoj zajednice.

Kada je reč o popularizaciji nauke među mladima i poboljšanju uslova da se mladi bave naukom u Srbiji, NIS, između ostalog, podržava Istraživačku stanicu „Petnica“, kao regionalni rasadnik talenata i jednu od najvažnijih naučno-obrazovnih institucija. U skladu sa svojim opredeljenjem da je ulaganje u obrazovanje investicija u budućnost, NIS je od 2009. godine jedan od najznačajnijih partnera „Petnice“, te pored finansijske podrške i podrške u nabavci savremene opreme za mlade naučnike i stručnjaci Kompanije učestvuju kao predavači na seminarima u ovoj instituciji.

Takođe je važno istaći da zaposleni NIS-a masovno učestvuju u filantropskim i humanitarnim akcijama čiji su ciljevi podrška ranjivim kategorijama društva i jačanje ekološke svesti. U 2017. godini izvedeno je sedam volonterskih akcija sa učešćem zaposlenih NIS-a. Pored kontinuirane akcije „Čepom do osmeha“, zaposleni i predstavnici top menadžmenta učestvovali su u uređenju dela Botaničke bašte, sređivanju parka „Đuro Strugar“ u Beogradu, kao i u čišćenju dela Deliblatske peščare i potoka na Fruškoj gori. Pored toga, organizovano je i druženje sa decom u domu „Veternik“, dok su zaposleni NIS-a pripremili novogodišnje paketiće za decu koja se leče u Dečjoj klinici „Tiršova“ i Dečjoj bolnici u Novom Sadu, kao i za štićenike Centra u Zvečanskoj ulici u Beogradu. U akciji pakovanja prazničnih paketića za najmlađe učestvovali su i generalni direktor i top menadžment Kompanije. Zaposleni NIS-a su inicirali i akciju tokom koje su u sinergiji sa samom Kompanijom i potrošačima prikupljena sredstva za nabavku savremenih medicinskih aparata i opreme za Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Time je Kompanija nastavila sa podrškom medicinskim ustanovama koje su od vitalnog značaja za društvo, jer su prethodno obezbeđena sredstva za unapređenje rada Univerzitetske dečje klinike „Tiršova“ u Beogradu. Pored ove akcije, NIS je u 2017. uručio i donaciju Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu i time nastavio dugogodišnju tradiciju podrške značajnim javnim ustanovama pokrenutu na inicijativu zaposlenih.

NIS je posebno ponosan na saradnju sa 11 lokalnih zajednica u Srbiji koja traje od 2009. godine. Ovo partnerstvo koje se osnažuje iz godine u godinu, do sada je rezultiralo uspešnom realizacijom više od 900 projekata vrednih preko milijardu dinara. Ovi projekti značajno su unapredili život stanovnika Beograda, Novog Sada, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana i Žitišta. U 2017. godini fokus programa saradnje sa lokalnim zajednicama bio je na kapitalnim projektima koji će imati dugoročan značaj za celu zajednicu. Tako je NIS podržao realizaciju 42 projekta vredna 110,5 miliona dinara iz pet oblasti – sporta, kulture, ekologije, nauke/obrazovanja i javnog zdravlja i socijalne zaštite. U skladu sa ciljevima saradnje, na osnovu anketnog istraživanja građana u lokalnim zajednicama, kao i uvida u strateške planove, u svakom gradu ili opštini finansirano je do pet projekata, izabranih na konkursu, koji su od prioritetnog značaja za najširu populaciju u tim sredinama. U svakoj lokalnoj zajednici izabrane su po tri oblasti u okviru kojih su zainteresovani mogli da prijavljuju svoje predloge. Na taj način NIS podržava izgradnju dečjih igrališta, rekonstrukciju značajnih ustanova i objekata, unapređenje sportske infrastrukture, stvara bolje uslove za mlade umetnike, jača obrazovno-naučnu infrastrukturu i doprinosi razvoju zajednice. Realizacijom ovih projekata NIS na delu iskazuje svoje opredeljenje da poslovne uspehe Kompanije iskoristi i za pozitivne društvene promene i sveopšti napredak.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini