Život na zemlji

Brigu o biodiverzitetu i razvoj ekološke svesti pojedinaca i čitave zajednice, NIS stalno sprovodi kroz projekte za strogo poštovanje najviših ekoloških standarda, efikasno i odgovorno korišćenje raspoloživih resursa, povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije.

Život na zemlji

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivu upotrebu zemaljskih ekosistema, održivo upravljati šumama, suprotstaviti se dezertifikaciji i zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i zaustaviti gubitak biodiverziteta.

Odgovoran odnos prema vodnim resursima je jedan od prioriteta NIS-a u smislu zaštite životne sredine, a ulaganje u zaštitu životne sredine je jedan od glavnih prioriteta Kompanije. NIS brine o ovim pitanjima kroz različite projekte usmerene na strogo poštovanje najviših ekoloških standarda, efikasno i odgovorno korišćenje raspoloživih resursa, povećanje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije. Aktivnosti i rezultati NIS-a u domenu zaštite životne sredine stalno se unapređuju sa ciljem razvoja ekološke svesti pojedinaca i čitave zajednice.

Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, u Nacionalnom parku Fruška gora organizovana je ekološka akcija uređenja i čišćenja fruškogorskih potoka. U akciji pod nazivom „Radni dan za prirodu“ učestvovalo je gotovo 100 predstavnika NIS-a, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP „Nacionalni park Fruška gora“ i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koji su zajedničkim snagama očistili prostor na izvorištima Rakovačkog, Dobočaš i Điros potoka. Cilj akcije je bio razvoj ekološke svesti u pravcu odgovornijeg ponašanja prema životnoj sredini, sa naglaskom na vodotokove, imajući u vidu da fruškogorski potoci predstavljaju značajne ekološke koridore koji povezuju Frušku goru sa Savom i Dunavom.

Aktivnosti i rezultati NIS-a u domenu zaštite životne sredine stalno se unapređuju sa ciljem razvoja ekološke svesti pojedinaca i čitave zajednice.

Briga o biodiverzitetu jeste briga o budućnosti, pošto ugrožavanjem biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa čovek obesmišljava svrhu industrijskog razvoja i urbanizacije. NIS vrši istražne radove, eksploatiše naftu, gas i termalne vode i vrši prodaju derivata u okviru 11 poslovnih objekata u blizini zaštićenih prirodnih dobara – Nacionalnog parka Đerdap, specijalnih rezervata prirode (Deliblatske peščare, jezera Okanj, Pašnjaka velike droplje kod Mokrina, Koviljsko-petrovaradinskog rita), parka prirode Palić, spomenika prirode (šume Junaković i gradske bašte u Zrenjaninu), striktno poštujući uslove nadležnih institucija (Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode).

Tokom 2017. nastavljene su aktivnosti na sanaciji istorijskog zagađenja, vraćanju poljoprivrednog zemljišta u prvobitno stanje i otklanjanju rizika od zagađenja zemljišta, podzemnih voda i vazduha. Izvršena je sanacija 14 primarnih isplačnih jama i jednog upojnog bazena na OS Jermenovci, ukupne površine 11.740 m2. Time je završena sanacija ukupno 186 primarnih isplačnih jama i jednog upojnog bazena, a ukupna površina do sada rekultivisanog zemljišta povećana na 131.105 m2.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini