Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Godišnji izveštaj daje sažet i integrisan prikaz finansijskih i nefinansijskih ostvarenja NIS Grupe u 2017. godini i prikazuje kako strateški ciljevi, korporativno upravljanje, ostvareni rezultati i potencijali, u delovanju sa eksternim okruženjem, dovode do stvaranja vrednosti u kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi.

Preuzmite PDF izveštaja

Uvodna reč

U toku 2 017. godine smo bili fokusirani
na očuvanje profitabilnosti i povećanje
efikasnosti poslovanja.

Vadim Jakovljev
predsednik Odbora direktora
NIS a.d. Novi Sad

Godinu za nama krunisali smo usvajanjem
nove strategije razvoja NIS-a do 2025.
godine, kojom smo postavili temelje za
dalji razvoj.

Kiril Tjurdenjev
generalni direktor
NIS a.d. Novi Sad

Usvojena
Strategija

2025

Investicije u 2017.

26,5

milijardi dinara

Tokom 2017. godine izbušene su

52

razradne bušotine i

8

istražnih bušotina u Srbiji

Ostvarena neto dobit od

27

milijardi dinara

80%

više nego 2016. godine

Rast resursne baze od

3,1%

Početak aktivne faze izgradnje postrojenja za odloženo koksovanje u okviru projekta ”Duboka prerada”

Više o projektu

Proizvodnja el. energije

153.772MWh

Obim prerade nafte i poluproizvoda

3.605

hiljada tona -

Obim prometa

3.507

hiljada tona -

Zemlje poslovanja

Preko svojih zavisnih društava i predstavništava NIS je prisutan u 10 zemalja.

Pročitajte više

Poslovna struktura NIS a.d. Novi Sad

Pročitajte više

Strategija 2025

U 2017. godini je usvojena nova integrisana korporativna Strategija 2015 koja će obezbediti dalji rast, kao i profitabilnost za akcionare, zaposlene i širu društvrnu zajednicu.

Pročitajte više

Ključni pokazatelji poslovanja

Operativni pokazatelji

Finansijski pokazatelji

Hartije od vrednosti

Transparentni odnos prema akcionarima i sveobuhvatno i pravovremeno informisanje investicione javnosti o najvažnijim aktivnostima Društva stratečko su predeljenje NIS-a.

Društvena odgovornost

370

miliona dinara za
podršku sportu, kulturi,
obrazovanju, nauci i lokalnim zajednicama

110,5

miliona dinara za
socijalno-ekonomski razvoj
opština i gradova

42

projekta

U NIS-u smatramo da naši poslovni uspesi nisu potpuni ukoliko ih ne usmerimo i ka tome da građanima obezbedimo energiju za pozitivne promene. Zbog toga je NIS, pažljivo osluškujući rastuće potrebe zajednice, već godinama vodeći socijalni investitor u Srbiji. Samo u 2017. godini, NIS je za podršku sportu, kulturi, obrazovanju, nauci i lokalnim zajednicama širom zemlje izdvojio oko 370 miliona dinara.

Pročitajte više

NIS je u proteklih devet godina podržao više od 900 projekata koji su doprineli socijalno-ekonomskom razvoju opština i gradova. U 2017. godini NIS je izdvojio 110,5 miliona dinara, pomoću kojih će se realizovati ukupno 42 projekta.

Pročitajte više

LJudski resursi

Misija NIS-a je da ljudima pruži energiju za kretanje ka boljem, a energija koja pokreće NIS su njegovi zaposleni koji predstavljaju i ključ njegovog uspeha.

Zaštita životne sredine

U 2017. godini nastavljeno je sa unapređenjem stanja u oblasti zaštite životne sredine kroz realizaciju ekoloških projekata, u koje je uloženo 479 miliona dinara.

Pročitajte više

Bezbednost na radu

Briga o bezbednosti i zaštiti zdravlja naših zaposlenih, izvođača, trećih lica i lokalnog stanovništva predstavlja prioritet za NIS.

Pročitajte više