saradnja sa školama iuniverzitetimastipendiranje najuspešnijihstudenataadaptacija i opremanje NISučionica i laboratorijagostujuća predavanjaNIS-ovih stručnjakapodrška i organizacijaolimpijada znanjanovi studijski programina fakultetimaProgram podrške mladima,nauci i obrazovanju
NIS je prva kompanija u Srbiji koja je dobila "Svetosavsku nagradu" za doprinos obrazovanju u Srbiji, za korporativni program "Energija znanja"
Saradnja sa:30 fakulteta u zemlji i inostranstvu17 škola u Srbiji 2 Univerziteta u Srbiji Saradnja sa 2 univerziteta u BiH (Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet u Tuzli)Univerzitet u Novom Sadu,Tehnički fakultet„Mihajlo Pupin“ u ZrenjaninuUniverzitet u Beogradu,Rudarsko-geološkifakultetPARTNERIključni
Uhtinski državni tehnički univerzitet, UhtaTjumenski državni naftno-gasni univerzitetNacionalni istraživački državni nižnjegorodski univerzitet "Lobačevski"Ruski državni univerzitet za naftu i gas "Gubkin"Nacionalni mineralno-sirovinski univerzitet "Gornij" (Sankt-Peterburg)Saradnja sa 5 Univerziteta uRuskoj Federaciji
Stipendirano preko 90mladih talenata:43 aktivna ugovora o stipendiranju 27 stipendija za studiranje na univerzitetima za naftu igas u Ruskoj Federaciji 31 stipendija za učenike srednjih škola3 stipendije za pobednike prvih Olimpijada znanjaStipendija za studentestručna praksa u NIS-ustručna praksa za studente sa partnerskihfakulteta u Srbiji nafakultetima u RFzaposlenje u NIS-uučenje ruskog jezikaterenske posete zastudente sa partnerskihfakulteta u regionu i RFOpremljenih učionica širom Srbije92Opremljenih laboratorija02medalja na Međunarodnojmatematičkoj olimpijadi25medalja na Međunarodnojfizičkoj olimpijadi23medalja na Međunarodnojhemijskoj olimpijadi(od 2014. do 2017.)1664 medalje na međunarodnim olimpijadama 2013-2017.olimpijade znanja iz oblastifizike, matematike, hemije i ruskog jezikaodržane su od 2013. do 2017. godine.33Broj opremljenih laboratorija i učionica na fakultetima i u školama u SrbijiOlimpijade iz fzike i matematike održavaju se uz podršku "Energije znanja" od 2013, a olimpijadu iz hemije "Energija znanja" podržava od 2014. godine.
terenskih poseta za studente sa partnerskih fakulteta u zemlji, regionu i Ruskoj Federaciji30nova studijska programa za naftu i gas na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu3gostujućih predavanja NIS-ovih stručnjaka i menadžmenta održano je na fakultetima širom Srbije od 2013. godine 50mesta za upis na novoakreditovani studijski program "Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa" na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu. 50