Veza nauke i privrede za jaču državu – Dr Srđan Verbić, ministar prosvete

Dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, govori za „Moj NIS“ o obrazovnom sistemu u Srbiji, kao i o značaju dobre saradnje sa privrednim kompanijama.

U kojoj meri je obrazovni sistem jedne države bitan za razvoj i prosperitet nacije?

– Upravo je obrazovanje ključna komponenta od koje zavisi razvoj države. Ovde pre svega mislim na kvalitet obrazovanja i na skup znanja kojim vladaju svršeni studenti i srednjoškolci, što je definitivno važan činilac naše ekonomije. Međutim, jednako veliki značaj ima transfer znanja, i to onih znanja i veština koje tek treba da omoguće neku buduću ekonomiju. Veza između nauke i privrede – koja u Srbiji još nije dovoljno jaka, niti prepoznata – ključna je za razvoj svake države.

Šta je potrebno promeniti u obrazovnom sistemu Srbije kako bismo stvarali obrazovane i kvalitetne stručne kadrove?

– U našem obrazovnom sistemu nema ništa što je toliko loše da nas sprečava da stvaramo kvalitetne i obrazovane kadrove. Međutim, ukoliko treba da izdvojim jednu stvar, rekao bih da je naš najveći problem manjak motivacije, i to motivacije svih koji su na direktan ili indirektan način uključeni u proces obrazovanja.

ministar prosvete
Dr Srđan Verbić, ministar prosvete

Na skali od 1 do 10 po funkcionalnoj pismenosti, gde biste svrstali naše stanovništvo?

– Rezultati PISA testiranja, koje meri nešto drugo – postignuće učenika, odnosno njihovo funkcionalno znanje – među zemljama članicama OECD-a svrstava Srbiju na donji deo lestvice. Ali, kada govorimo o funkcionalnoj pismenosti koja podrazumeva znanja i veštine koje pojedincu omogućavaju da kontroliše svoj život i rešava probleme sa kojima se ljudi inače susreću u porodici, na poslu i u društvu, nemamo egzaktne podatke. Srbija, naime, do sada nije učestvovala u ispitivanju kompetencija funkcionalne pismenosti starijih od 15 godina. Međutim, sam podatak da u ovoj zemlji živi oko 17 odsto građana starijih od 15 godina koji nisu završili osnovnu školu je zabrinjavajuć. To je zaista velika brojka i jedan od važnih zadataka ove zemlje je da se posveti upravo tom delu građana i omogući im i motiviše ih da steknu makar osnovno obrazovanje.

Sarađivali ste sa IS Petnica. Koliki je značaj ovakvih institucija za razvoj i edukaciju mladih i šta će država učiniti po pitanju podrške ovakvom načinu obrazovanja?

– Petnica je jedinstvena organizacija u ovom delu Evrope koja se na vrlo specifičan način bavi obrazovanjem mladih. Ona se obraća jednom užem krugu učenika, motivisanih i zainteresovanih da nauče više, zbog čega za Petnicu kažu da je rasadnik proaktivnih ljudi koji će sami sebi smisliti posao. To je i razlog što je ona vrlo značajna za ovu zemlju, za njenu nauku, tehnološki razvoj i ekonomiju, što država svakako prepoznaje i podržava.

Tagovi:

Kontakt:

Pres služba
(011) 313 0116
Milentija Popovića 1, 11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd