Magazin

U Fokusu

Kako ka školi budućnosti?

23.04.2019

Prve dame naftnog biznisa

Kao kompanija koja je 2012. godine prva u Srbiji usvojila Politiku rodne ravnopravnosti, NIS je samim tim postavio čvrste temelje za strateški i dugoročni pristup osnaživanju uloge žena, na svim nivoima upravljanja.

14.03.2019

Razlike privlače i čine nas boljima

Šta to, sve više, privlači mlade žene da se kao stručnjaci oprobaju na poslovima u industrijskim preduzećima, koja su, ne tako davno, bila „muški zabran“. U NIS-u, u Rafineriji, sve je više dama na inženjerskim, specijalističkim i odgovornim rukovodećim poslovima sa podređenima koji pripadaju muškoj populaciji.