14.04.2017

Fokus na efikasnom poslovanju i održivom razvoju

Igor Jovanović
  • Views 619

Razvoj biznisa van granica Srbije jedan od osnovnih pravaca putem kojih naša kompanija ostvaruje svoju stratešku viziju – da postane jedna od najvećih brzorastućih kompanija u ovom delu Evrope i da ujedno drugima u regionu bude uzor po efikasnosti i bezbednosti, kao i održivom razvoju

Kompanija NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Međutim, mi ne planiramo tu da stanemo. Vizija NIS-a je da postane najveća brzorastuća kompanija na Balkanu, fokusirana na potrebe kupaca u regionu. Takođe, cilj je da postanemo primer drugim kompanijama u ovom delu Evrope, kako po efikasnosti poslovanja, tako i po dinamici održivog razvoja i poštovanju principa korporativne društvene odgovornosti.

Sedište NIS-a i njegovi osnovni proizvodni, prerađivački i skladišni kapaciteti, kao i najveći deo maloprodajne mreže, nalaze se u Srbiji, ali je naša kompanija, u skladu sa strategijom da postane lider u okruženju, još 2011. godine započela širenje biznisa van granica matične države. NIS je poslovanje u regionu najpre proširio na oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Mađarskoj), kao i u segmentu maloprodaje (Bosna i Hercegovina, Bugarska i Rumunija). Posle toga su učinjeni i krupni koraci u segmentu trgovine električnom energijom gde je naša kompanija već prisutna na tržištima Rumunije, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Cilj je da uskoro budemo zastupljeni i u ostalim državama Centralne i Jugoistočne Evrope.

Pored toga, treba reći da je NIS prva kompanija iz Srbije koja je u Briselu otvorila Kancelariju za saradnju sa institucijama EU, kao i da zavisna društva, predstavništva ili ogranci NIS-a takođe rade u Rusiji, Turkmenistanu, Angoli, Bugarskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Rumuniji.

Istraživanje i proizvodnja

Kada je reč o segmentu istraživanja i proizvodnje, NIS je u regionu iskoračio na teritoriju Rumunije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. U Rumuniji je registrovano zavisno društvo, ”NIS Petrol S.R.L.“ koje se bavi aktivnostima u oblasti istraživanja nafte i gasa, kao i razvojem maloprodajne mreže širom te države. Takođe, kćerka firma NIS-a u Rumuniji je registrovana i za trgovinu električnom energijom što našoj kompaniji omogućava da učestvuje u trgovini strujom na tržištu EU. U Rumuniji, koja geološki pripada Panonskom basenu, “NIS Petrol S.R.L.“ je sa partnerima započeo geološko-istražne aktivnosti u visokoproduktivnom regionu na zapadu zemlje. U 2016. godini u Rumuniji su uspešno realizovani 3D seizmički radovi u blokovima EX-7 i EX-8, u regionu Timiš, a eksperti NTC NIS Naftagas d.o.o. Novi Sad završili su interpretaciju snimljenih podataka na tim blokovima. Rezultati interpretacije su integrisani u geološki model i procenu resursne baze. Takođe, u 2016. godini počele su pripreme za bušenje bušotine Teremia-1000 na bloku EX-7 koje je i počelo u januaru 2017. godine. Rezultati dobijeni tokom bušenja poslati su na interpretaciju u NTC. Prošle godine završeno je i testiranje bušotine Jimbolia-6 i dobijen je dotok gasa. NIS će i u 2017. godini nastaviti sa realizacijom aktivnosti u oblasti istraživanja nafte i gasa u Rumuniji. Važno je napomenuti i da je kćerki firmi NIS-a, Naftagas-Naftnim servisima, ogranku u Temišvaru, u oktobru 2016. godine dodeljena prva nagrada Trgovinske, industrijske i poljoprivredne komore rumunskog okruga Timiš u kategoriji malih preduzeća u naftno-gasnom sektoru. Nagrada je dodeljena za izvrsnost u poslovanju u sektoru uslužnih delatnosti u istraživanju i proizvodnji nafte i gasa za 2015. godinu.

Što se tiče trgovine električnom energijom, ”NIS Petrol S.R.L.“ na rumunskoj berzi OPCOM trguje od novembra 2015. godine, kao i na granici sa Srbijom. Takođe, ”NIS Petrol S.R.L.“ učestvuje u trgovini u Sloveniji, registrovan je za trgovinu u Mađarskoj i nastavlja da širi mrežu partnera.

U Bosni i Hercegovini NIS je krajem 2010. godine učestvovao u osnivanju preduzeća ”Jadran-Naftagas“ koje se bavi istraživanjem ugljovodonika u Republici Srpskoj. Tokom 2016. godine u Bosni i Hercegovini su izvedeni geohemijski radovi na poljima u okviru Bloka ”Istočna Hercegovina“. Na osnovu analize rezultata biće pripremljena i strategija daljih radova na prostoru celog bloka.

Kada je reč o aktivnostima u segmentu istraživanja i proizvodnje u Mađarskoj, u 2016. godini je završeno bušenje bušotine RAG Kiha-004 u bloku Kiškunhalas, gde je partner našoj kompaniji austrijski RAG. Tokom kratkog ispitivanja je dobijena nafta nakon čega su počeli pripremni radovi za produženo ispitivanje sa dubinskom pumpom.

Vrhunska goriva i inovativne usluge

Jedan od osnovnih pravaca regionalnog razvoja NIS-a je i segment maloprodaje. U toj oblasti NIS je svoju mrežu benzinskih stanica proširio na teritoriju Bosne i Hercegovine, Bugarske i Rumunije. Takođe, NIS će i dalje raditi na razvoju i modernizaciji svoje maloprodajne mreže u regionu, kao i na tome da svojim potrošačima ponudi premijalna brendirana goriva i inovativne usluge. Posle odličnih rezultata u segmentu prodaje goriva planiran je dalji postojani rast prodaje naftnih derivata u zemljama regiona, kao i pozitivna dinamika rasta prodaje proizvoda dodatnog asortimana.

Razvoj maloprodajne mreže u Bosni i Hercegovini NIS operativno vodi preko preduzeća “NIS Petrol d.o.o. Banja Luka“ i “G Petrol Sarajevo“. U toj državi NIS je prisutan pod dva brenda: masovni NIS Petrol i premijum brend GAZPROM benzinske stanice. U BiH NIS ukupno ima 37 benzinskih stanica (27 u brendu GAZPROM i 10 NIS Petrol BS), a u planu je i dalje širenje mreže. Tokom 2016. godine NIS je u segmentu maloprodaje pre svega radio na razvoju i uvođenju novih vrsta brendiranih goriva. Tako je na mreži benzinskih stanica u brendu NIS Petrol uveden dizel Ultra D, dok je na mreži GAZPROM benzinskih stanica uveden visokooktanski benzin – G-Drive 100 i G Drive Dizel. Lansiranje brendiranih goriva na tržište BiH ispraćeno je svečanom promocijom koja je organizovana za medije i poslovne partnere u Sarajevu, glavnom gradu BiH. Što se tiče daljih planova, NIS će u 2017. godini nastaviti da promoviše nove programe lojalnosti i nove pogodnosti za različite vrste potrošača kao što su Agro kartica za poljoprivrednike i kartica Zajedno na putu za zanatlije.

Na teritoriji Bugarske operativna je maloprodajna mreža NIS-a koja broji 35 benzinskih stanica u GAZPROM brendu kojima upravlja NIS-ovo zavisno preduzeće ”NIS Petrol EOOD“. Takođe, NIS Petrol je kupio i skladište u Kostinbrodu kod Sofije čime je otvorena mogućnost za razvoj distribucije goriva iz Srbije u sopstvene maloprodajne objekte, kao i za veleprodaju. U 2016. godini u maloprodajnu mrežu u Bugarskoj uveden je u prodaju G-Drive dizel. U Bugarskoj je naša maloprodajna mreža zauzela jaku poziciju u segmentu premijum brenda i potrošačima nudi visokokvalitetna goriva, širok spektar proizvoda i inovativne usluge, a tokom 2017. godine radiće se na dodatnom razvoju kvaliteta i usluga na maloprodajnim objektima.

U Rumuniji mreža GAZPROM benzinskih stanica broji 18 objekata, na koje je tokom 2016. godine uveden novi tip benzina – G-Drive 100. Za 2017. godinu planirano je dalje unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga koje se nude potrošačima, kao i implementacija programa lojalnosti „Sa nama na putu“.  Treba napomenuti da je Ileana Baltatu, zamenik direktora „NIS Petrol S.R.L.“ za promet, u 2016. godini izabrana među 50 najuticajnijih žena u Rumuniji u izboru magazina „Forbes Romania“.

NIS je poslovanje u regionu najpre proširio na oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Mađarskoj), kao i u segmentu maloprodaje (Bosna i Hercegovina, Bugarska i Rumunija). Posle toga su učinjeni i krupni koraci u segmentu trgovine električnom energijom

Pouzdan partner lokalnim zajednicama

NIS-ova zavisna društva u regionu bila su u 2016. godini angažovana i na polju društveno odgovornih aktivnosti. U skladu sa strateškim opredeljenjem NIS-a da promoviše nauku, kulturu, umetnost, sport, te radi na poboljšanju uslova obrazovanja, kao i na podršci mladim talentovanim ljudima, i u regionu su sprovedene akcije sa istim ciljem. Kompanije ”NIS Petrol d.o.o Banja Luka“ i ”G Petrol d.o.o. Sarajevo“ su u 2016. godini dobile priznanje ”Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji ”Najbolji partner u regionu“. Takođe, NIS-ova zavisna društva u BiH bila su sponzor značajnih sportskih manifestacija kao što su Banjalučki i Sarajevski polumaraton i turnir za mlade fudbalere u Sarajevu ”Igraj fudbal, živi život“. Budući da NIS podržava promociju sportskih vrednosti, fer nadmetanja i zdravog stila života, naše kompanije u BiH i dalje nameravaju da ostanu pouzdan partner značajnih sportskih manifestacija. U Bugarskoj je ”NIS Petrol EOOD“ u 2016. godini bio partner projekta ”Region in Growth“ čiji je cilj bio unapređenje dijaloga između Vlade Bugarske, lokalnih samouprava i predstavnika biznisa. Projekat je trajao više meseci tokom kojih je održana serija okruglih stolova širom Bugarske. I u 2017. godini naša kompanija u Bugarskoj će nastaviti sa društveno odgovornim aktivnostima, pre svega kroz podršku projektima koji promovišu bezbednu vožnju i sigurnost na putevima. U Rumuniji je „NIS Petrol S.R.L.“ radio na jačanju partnerstva sa lokalnim zajednicama na zapadu Rumunije, a to će biti prioritetna aktivnost u oblasti društvene odgovornosti i u 2017. godini.

Prema usvojenom planu poslovnih aktivnosti, period između 2017. i 2019. godine biće važna etapa u budućem razvoju NIS-a, kao period realizacije investicija značajnih za budućnost Kompanije. Taj period biće značajan i za regionalno poslovanje Kompanije, jer je razvoj biznisa van granica Srbije jedan od osnovnih pravaca putem kojih naša kompanija ostvaruje svoju stratešku viziju – da postane jedna od najvećih brzorastućih kompanija u ovom delu Evrope i da ujedno drugima u regionu bude uzor po efikasnosti i bezbednosti, kao i održivom razvoju. Na tom putu NIS će istovremeno nastojati da što više učvrsti partnerstvo sa zajednicama u kojima posluje i da sa njima podeli svoj uspeh i viziju razvoja u budućnosti.

Članak je objavljen u magazinu Energize br. 11

  • Podeli:
  • Facebook
  • Twitter