Nabavka

U cilju postizanja optimalnog nivoa konkurencije među učesnicima u procedurama nabavki, Funkcija za materijalno-tehničku i servisnu podršku i kapitalnu izgradnju (FMTSP i KI) se, kao jednim od svojih prioriteta, bavi razvojem saradnje sa dobavljačima.

Poverenje između učesnika u procesu nabavke je ključno za održavanje dugoročnih i zdravih odnosa.

Iskreno verujemo da nas otvorenost i konkurencija čine boljim, zato je naš cilj da svi zainteresovani učesnici dobiju jednaku šansu u procesu kvalifikacije za status potencijalnih dobavljača NIS a.d. Novi Sad.

Smatramo da je poverenje između učesnika u procesu nabavke ključno za održavanje dugoročnih i zdravih odnosa, zbog čega insistiramo na transparentnosti naših procedura i davanju otvorene i direktne povratne veze bez obzira na vreme, mesto ili vrednost nabavke.