Kontakti

Kontakti

Funkcije za nabavku:

Nabavka materijala i opremekabinet_mtr@nis.eu

Nabavka za naftno-servisne usluge mtspki.projekat.bnsu@nis.eu

Nabavka usluga za osnovnu proizvodnu delatnost i kapitalnu izgradnju kabinet_so@nis.eu

Kontakt mail po poslovnim oblastima:

Blok Servisi OFS Sektor za MT i SP Bloka Servisi ofs.mtsp@nis.eu

Blok Energetika ENR Sektor za MTSP i KI enr.mtsp@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja UPS Sektor za MT SP ups.mtsp@nis.eu

Blok Prerada RNP Sektor za obezbeđenje MTR rnp.obezbedjenje-mtr@nis.eu

Funkcija za organizaciona pitanja FOP Sektor za nabavke fop.nabavke@nis.eu

Blok Promet PRO Direkcija za MT i SP pro.mtisp@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja Direkcija za upravljanje naftno servisnim uslugama ups.unsu@nis.eu

Kontakt lica u vezi sa prodajom nekonkurentne i nelikvidne robe

NIS a.d.Novi Sad Srđan Dobrosavljević
064/8881829 Srdjan.dobrosavljevic@nis.eu

Zavisna društva NFS,THS,TRS Milan Kravić
0648888734 Milan.kravic@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja Nikola Dizdar
064/8882460 nikola.dizdar@nis.eu

Blok Prerada Dragana Čubrić
064/8885931 dragana.cubric@nis.eu

Blok Promet Saša Jasin
064/8881645 saša.jasin@nis.eu

Blok Energetika Zoran Vuletić
064/8884466 zoran.vuletic@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja Direkcija za upravljanje naftno servisnim uslugama ups.unsu@nis.eu

Kontakt mejl za tendere:

Podrška u radu na SRM Portalu

Podrška u radu sa SRM Portalom:

Podrška za Bazu izvođača radova i dobavljača fmtspiki.bazakd@nis.eu

Podrška za logovanje i promenu lozinke auth.bazakd@nis.eu

Podrška u radu sa SRM Portalom (tehnički problemi) srm.nabavka@nis.eu

Podrška u radu sa procedurama na Portalu:

Organizacioni deo: Ključni korisnik MTR Ključni korisnik SU
Blok Energetika Danijela Batinić
021 481 3062
064 8884365
Danijela.Batinic@nis.eu
Sandra Bojić
021 481 2391
064 8881481
sandra.bojic@nis.eu
Funkcija za organizaciona pitanja Zoran Anđelković
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Zoran Anđelković
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Blok Servisi Tijana Periz
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Goran Vasiljević
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Tijana Periz
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Goran Vasiljević
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Blok Promet Ana Ujčić
011 205 8814
0648886355
Ana.Ujcic@nis.eu
Ana Ujčić
011 205 8814
0648886355
Ana.Ujcic@nis.eu
Aleksandra Juzbašić
011 205 8298
064 8881474
aleksandra.juzbasic@nis.eu
Blok Prerada Nenad Veselić
013 324 576
064 8885935
Nenad.Veselic@nis.eu
Dragana Aleksić
013 324 623
0648885941
Dragana.Aleksic@nis.eu
Blok Istraživanje i proizvodnja Ognjen Todorović
021 481 3466
064 8888075
Ognjen.Todorovic@nis.eu
Vesna Banika Husag
021 481 3749
064 8882942
Vesna.Banika@nis.eu
NIS I spisak Sanja Jovanov
021 481 3268
064 8885699
sanja.jovanov@nis.eu
Vladimir Poptešin
021 481 2505
0648884473
vladimir.poptesin@nis.eu

U ovoj sekciji