Kontakti

Kontakti

Funkcije za nabavku:

Nabavka materijala i opremekabinet_mtr@nis.eu

Nabavka za naftno-servisne usluge mtspki.projekat.bnsu@nis.eu

Nabavka usluga za osnovnu proizvodnu delatnost i kapitalnu izgradnju kabinet_so@nis.eu

Administrativno – upravljačke nabavke fmtspiki.saun@nis.eu

Kontakt mail po poslovnim oblastima:

Zavisno društvo Naftagas-Naftni servisi NFS Sektor za nabavku ngs.nabavka@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja Sektor za nabavkuups.nabavka@nis.eu

Blok Prerada RNP Sektor za obezbeđenje MTR rnp.obezbedjenje-mtr@nis.eu

Blok Promet PRO Direkcija za MT i SP pro.mtisp@nis.eu

Kontakt lica u vezi sa prodajom nekonkurentne i nelikvidne robe

NIS a.d.Novi Sad Srđan Dobrosavljević
064/8881829 Srdjan.dobrosavljevic@nis.eu

Zavisna društva NFS,THS,TRS Milan Kravić
0648888734 Milan.kravic@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja Nikola Dizdar
064/8882460 nikola.dizdar@nis.eu

Blok Prerada Dragana Čubrić
064/8885931 dragana.cubric@nis.eu

Blok Promet Saša Jasin
064/8881645 saša.jasin@nis.eu

Blok Istraživanje i proizvodnja Direkcija za upravljanje naftno servisnim uslugama ups.nabavka@nis.eu

Kontakt mejl za tendere:

Tenderi tender@nis.eu

Podrška u radu na SRM Portalu

Podrška u radu sa SRM Portalom:

Podrška za Bazu izvođača radova i dobavljača fmtspiki.bazakd@nis.eu

Podrška za logovanje i promenu lozinke auth.bazakd@nis.eu

Podrška u radu sa SRM Portalom (tehnički problemi) srm.nabavka@nis.eu

Podrška u radu sa procedurama na Portalu:

Organizacioni deo: Ključni korisnik MTR Ključni korisnik SU
Funkcija za nabavku Sanja Jovanov
021 481 3268
064 8885699
sanja.jovanov@nis.eu
Vladimir Poptešin
021 481 2505
0648884473
vladimir.poptesin@nis.eu
Služba za administrativno upravljačke nabavke Zoran Anđelković
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Zoran Anđelković
021 481 2472
064 8886345
Zoran.Andjelkovic@nis.eu
Zavisno društvo Naftagas-Naftni servisi Tijana Periz
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Goran Vasiljević
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Tijana Periz
023 529 325
064 8886581
Tijana.Periz@nis.eu
Goran Vasiljević
023 529 319
064 8888347
Goran.Vasiljevic@nis.eu
Blok Promet Nikoleta Marić
011 205 8300
064 8881560
Nikoleta.Maric@nis.eu
Nikoleta Marić
011 205 8300
064 8881560
Nikoleta.Maric@nis.eu
Aleksandra Juzbašić
011 205 8298
064 8881474
aleksandra.juzbasic@nis.eu
Blok Prerada Nenad Veselić
013 324 576
064 8885935
Nenad.Veselic@nis.eu
Dragana Aleksić
013 324 623
0648885941
Dragana.Aleksic@nis.eu
Blok Istraživanje i proizvodnja Ognjen Todorović
021 481 3466
064 8888075
Ognjen.Todorovic@nis.eu
Vesna Banika Husag
021 481 3749
064 8882942
Vesna.Banika@nis.eu

U ovoj sekciji