Uloga NIS-a u evropskim integracijama Srbije

Predstavnici kompanije NIS učestvovali su na radnom doručku Srpske asocijacije menadžera koji je organizovan pod temom – “Uloga kompanija u pristupnim pregovorima Srbije i EU - da li smo spremni?”. Srpski menadžeri, predstavnici NIS-a i Privredne komore Srbije su na ovom sastanku razmenili stavove o važnosti uključivanja kompanija u pristupne pregovore.

NIS je još 2011. godine otvorio predstavništvo u Briselu i na taj način ukazao na značaj koji proces evropskih integracija Srbije ima za kompaniju. Nikola Radovanović iz Kancelarije za saradnju sa institucijama EU u NIS-u predstavio je praksu kompanije kada je reč o uključenosti NIS-a u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, zatim metodologiju analize i način praćenja pojedinih pregovaračkih poglavlja.

NIS_SAM_1-za-sajt
Nikola Radovanović iz Kancelarije za saradnju sa institucijama EU predstavio je praksu kompanije

On je objasnio značaj i ulogu koju NIS-ova Kancelarija za saradnju sa institucijama EU ima u prilagođavanju poslovanja NIS-a propisima Evropske unije, ali i u pružanju neophodne analitičke podrške pregovaračkim strukturama Republike Srbije. Takođe je naglasio da je neophodna inicijativa šireg kruga predstavnika privrede za većim angažovanjem u procesu pristupanja.

NIS_SAM_2-za-sajt
Srpski menadžeri, predstavnici NIS-a i Privredne komore Srbije su razmenili stavove o važnosti uključivanja kompanija u pristupne pregovore

Dušanka Samardžić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, je ukazala na dobar primer NIS-a u praćenju procesa pristupanja EU i prilagođavanja poslovanja kompanija pravnom okvirom EU. Dodala je i da je uloga Privredne komore Srbije u ovom procesu velika.

Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a, istakla je da su institucije Evropske unije posvećenje evropskim integracijama Republike Srbije i ukazala na njihovu spremnost da sarađuju sa privredom i poslovnim asocijacijama u Srbiji.

Kontakt:

Pres služba
(011) 205 8037
press@nis.eu
Milentija Popovića 1
11000 Beograd

O NIS-u

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata. Više na strani nis.eu/o-nama

Podeli

Kontakt

Pres služba

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Milentija Popovića 1

11000 Beograd