O nama

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike.

u ovoj sekciji:

NIS je danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji

Potrošači nas prepoznaju po vrhunskoj usluzi i proizvodima. Konstantno povećanje unutrašnje efikasnosti, visoka dinamika razvoja i primena novih tehnologija u svim sferama poslovanja čine nas modernim i savremenim. Prepoznati smo kao uspešna međunarodna kompanija, jer poštujemo najviše standarde i poslovnu etiku. Briga o prirodi i zajednici u kojoj poslujemo pokazuju visok nivo naše društvene odgovornosti. Kvalitet u svim sferama je pravac kojim idemo.