Delatnosti

Osnovne delatnosti NIS-a su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike.

nis_onama_delatnosti

NIS ima dugu tradiciju i kvalitetne resurse. Jedina je kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa, kao i proizvodnjom geotermalne energije.

Osnovni proizvodni kapaciteti NIS-a nalaze se širom Republike Srbije, koja zahvaljujući svom geografskom položaju predstavlja centar trgovine i investicija na Balkanu.
U Srbiji NIS poseduje prerađivački kompleks sa dva pogona u Pančevu i Novom Sadu, koji proizvode širok spektar naftnih derivata – od motornih benzina i dizel goriva, preko avio-goriva, do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju. U 2012. godini NIS je završio prvu fazu modernizacije Rafinerije nafte Pančevo, zahvaljujući kojoj je u potpunosti prešao na proizvodnju derivata „Evro 5“ standarda.

Struktura prometa NIS-a obuhvata izvozne i domaće veleprodajne isporuke sirove nafte, gasa i naftnih derivata, kao i maloprodaju gotovih naftnih derivata, tečnog naftnog gasa i niza pratećih proizvoda. NIS poseduje najveću mrežu benzinskih stanica u Srbiji koja se od 2012. aktivno širi u regionu. Uz obnovljen i modernizovan masovni brend NIS Petrol, NIS širi i premijum brend Gazprom.

Blok „Energetika” u NIS-u je formiran u skladu sa strategijom razvoja koja prepoznaje nekoliko ključnih aktivnosti: pozicioniranje NIS-a kao značajne energetske kompanije u Srbiji i regionu,
povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, proizvodnju i distribuciju električne energije.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Prateće delatnosti

  Neprofilne aktive, ugostiteljske usluge i proizvodnja pijaće vode

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje

 •  

  Struktura poslovanja

  Pogledajte infografiku o našim delatnostima