Energetika

NIS se bavi proizvodnjom električne i toplotne energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora, proizvodnjom i prodajom komprimovanog prirodnog gasa, nabavkom, prodajom i upravljanjem portfolijom prirodnog gasa, trgovinom električnom energijom, razvojem i uvođenjem strateški važnih energetskih projekata, razvojem i implementacijom projekata za povećanje energetske efikasnosti.

energetika (2)

Od 2013. godine na naftnim i gasnim poljima, na osam lokacija u Srbiji, NIS je pustio u rad mini-elektrane čija je maksimalna snaga 14,5 MWe. Ekološka prednost korišćenja ovih mini-elektrana je u proizvodnji električne i toplotne energije iz gasa, koji do sada nije bio iskorišćen zbog velike količine ugljen-dioksida i azota ili nije mogao biti valorizovan zbog nepostojanja gasne infrastrukture. NIS razvija i trgovinu električnom energijom i pored tržišta Srbije, prisutan je na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske a trguje i na granici sa BJR Makedonijom.

Ključni zadatak u ovom segmentu poslovanja u narednom periodu biće izgradnja dodatnih kapaciteta za proizvodnju električne energije, pre svih termoelektrane-toplane na lokaciji Rafinerije nafte Pančevo koja se realizuje u saradnji sa sa kompanijom „Gasprom energoholding“.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje