Energetika

Primarni zadatak Bloka „Energetika“ je izgradnja i održavanje kapaciteta za generaciju i distribuciju električne i toplotne energije iz tradicionalnih i obnovljivih izvora.

energetika (2)

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_mala_kogeneracija.jpg

Mala kogeneracija

U okviru programa efikasnog korišćenja gasnih resursa kompanije, NIS realizuje projekat opremanja nalazišta kogeneracionim kapacitetima.

Princip rada kogeneracionog modula zasnovan je na konverziji rastvorenog gasa u toplotnu i električnu energiju. Tako dobijena toplotna energija koristi se za potrebe infrastrukture bušotina, dok se električna energija isporučuje eksternim potrošačima.

Korišćenje kogeneracionog modula omogućiće smanjenje korišćenja goriva za generaciju toplotne i elektro energije za 20-40% u poređenju s prosečnim pokazateljima.

NIS je od 2013. godine pustio u rad 13 malih elektrana, odnosno kogeneracionih modula na teritoriji Srbije, a ulaganja u ovaj segment biznisa prešla su 15 miliona evra. Proizvodnja električne energije dostigla je snagu od 11,6 MW, što je dovoljno za snadbevanje strujom u proseku 10.000 domaćinstava. Osim električne energije, NIS na mini elektranama proizvodi i toplotnu energiju za potrebe svojih postrojenja u visini od 2 MW.

Realizacija ovog projekta omogućiće i smanjenje ekoloških rizika – smanjiće se obim produkata sagorevanja rastvorenog gasa koji dospevaju u atmosferu nakon njegovog spaljivanja na baklji. NIS u svom radu dosledno primenjuje najnaprednija tehnička i tehnološka rešenja, koja omogućavaju kompaniji da radi s maksimalnim efektom i minimalnim ekološkim i drugim rizicima.

Razvoj kogeneracionog programa omogućiće ne samo izlazak NIS na tržište električne energije Srbije i regiona, već će obezbediti i diversifikaciju i viši nivo stabilnosti isporuka električne energije kako za industrijske objekte kompanije, tako i za «treća» lica.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_trgovina_energijom.jpg

Trgovina električnom energijom

Električna energija koja se proizvodi u kogenerativnim postrojenjima NIS-a, prodaje se na tržištu. Prvu količinu struje NIS je prodao u četvrtom kvartalu prošle godine. Time je, uz Elektroprivredu Srbije (EPS), Kompanija postala jedini proizvođač u Srbiji, koji električnu energiju isporučuje na slobodnom tržištu.

Direkcija za trgovinu električnom energijom, koja posluje u okviru Bloka „Energetika“, planira za tekuću godinu značajan rast obima trgovine električnom energijom, ne samo iz sopstvene proizvodnje, već i aktivnim nastupom na otvorenom tržištu električne energije.

Shodno svom strateškom cilju, da postane regionalni energetski lider, NIS planira dalji razvoj trgovine električnom energijom i u svim zemljama okruženja. U toku su procesi licenciranja za obavljanje ove delatnosti u zavisnim društvima van Srbije, čime će se omogućiti pristup novim tržištima i proširiti NIS-ova mreža partnera.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_vetroenergetika.jpg

Vetroenergetika

Na teritoriji opštine Plandište NIS planira izgradnju prvog vetroparka u Srbiji.

Tokom realizacije projekta na teritoriji opštine «Plandište» biće izgrađena 34 vetrogeneraciona uređaja, čiji će ukupni kapacitet biti 102 megavata. Kapitalna ulaganja u realizaciju projekta iznosiće oko 160 miliona evra. Ovo je prvi elektro-energetski objekat koji će biti izgrađen u Srbiji, nakon 25 godina.

Vetroelektrana «Plandište» biće prvi vetropark u Srbiji, čija će eksploatacija obezbediti proizvodnju od najmanje 212 GW/časova električne energije godišnje što će biti dovoljno da se obezbede godišnje potrebe 42.000 domaćinstava.

Izgradnja vetroelektrane «Plandište» omogućiće Srbiji da se približi ispunjenju zahteva EU za razvoj «zelene» energetike. Takođe, diversifikovaće proces proizvodnje i isporuke električne energije i smanjiti tehnogeno opterećenje na životnu sredinu. Razvoj alternativne energetike u celini i same vetroenergetike u Srbiji u potpunosti odgovara ne samo zahtevima EU, već i regionalnim tendencijama u toj oblasti, kao i odredbama Nacionalnog plana razvoja alternativne energetike, koji je usvojila vlada Srbije.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_teto_pancevo.jpg

TETO Pančevo

Program povećanja energetske efikasnosti u kompaniji podrazumeva primenu najboljih svetskih praksi u oblasti optimizacije troškova električne energije. Osnovni potrošači energenata u okviru NIS-a su njegove rafinerije, zbog čega će objekti kompanijskog Bloka „Prerada” biti osnovno mesto za povećanje energetske efikasnosti.

U skladu sa tim, u saradnji sa „Gasprom Energoholdingom“ planira se izgradnja Termoelektrane – toplane (TE-TO) „Pančevo“ u sklopu Rafinerije nafte Pančevo, a za potrebe NIS-a i grada Pančeva u oblasti toplotne energije, dok bi se višak električne energije prodavao na tržištu. Novoizgrađena elektrana kapaciteta 140 MW bi trebalo da obezbedi pouzdano snabdevanje Rafinerije toplotnom energijom uz prihvatljivu cenu i uz najmanje moguće negativne uticaje na životnu sredinu. Procenjena vrednost ove investicije iznosi 140 miliona evra.

Stvaranje TE na bazi tehnologije parno-gasnog ciklusa jeste ekonomski i ekološki najefikasnije rešenje. Ova tehnologija obezbeđuje visok koeficijent korisnog dejstva i, sledstveno, nisku potrošnju goriva. Gorivo za TE biće prirodni gas – ekološki najčistiji energetski resurs.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Prateće delatnosti

  Neprofilne aktive, ugostiteljske usluge i proizvodnja pijaće vode

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje

 •  

  Struktura poslovanja

  Pogledajte infografiku o našim delatnostima