TE-TO Pančevo
01

O Projektu


Elektrana će godišnje proizvesti oko 1400 GWh električne energije što je dovoljno za snabdevanje 230.000 domaćinstava za celu godinu


Projektom se predviđa izgradnja elektrostanice za kogeneraciju na bazi tehnologije parno-gasnog ciklusa sa  istovremenom proizvodnjom električne i toplotne energije u obliku tehnološke pare. Predmetna tehnologija je trenutno najbolja sa aspekta energetske efikasnosti i ekologije,  predstavlja ekonomski najopravdanije tehničko rešenje korišćenja prirodnog gasa kao goriva i ujedno obezbeđuje visok nivo iskorišćenja energije goriva, što označava nisku potrošnju goriva na jedinicu korisne energije.

Osnovna namena TE-TO je zadovoljavanje rastućih potreba rafinerije Pančevo za električnom energijom i tehnološkom parom. Osim toga, TE-TO će doprineti povećanju stabilnosti snabdevanja električnom energijom, zahvaljujući usmeravanju do 65% proizvedene električne energije u energetski sistem Srbije.

Termoelektranu će činiti:

01

Glavni objekat u kome će biti smeštene gasne turbine, parni kotlovi-utilizatori i parne turbine, kao i sva druga pomoćna postrojenja.

02

Pomoćni objekti, kao što su sistem za hlađenje sa rashladnim tornjevima i pumpnom stanicom, kompresorska stanica za proizvodnju prirodnog gasa potrebnog pritiska, transformatorske jedinice i visokonaponsko postrojenje za distribuciju električne energije i gasa, postrojenja srednjeg i niskog napona, upravna zgrada, kontrolna sala za upravljanje radom opreme, hemijska laboratorija za vršenje ekspres analiza i dr. objekti.

Aleksandar Barnavski

generalni direktor TE-TO Pančevo

TE-TO Pančevo je kapitalni projekat od velikog značaja ne samo za kompanije 'Gaspromenergoholding' i NIS, već i za Grad Pančevo i celu zemlju, jer će omogućiti sigurnije snabdevanje električnom energijom. Izgradnja termoelektrane-toplane u Pančevu je najveći energetski projekat u Srbiji u poslednje dve decenije. Posebno smo ponosni na to što TE-TO predstavlja odličan primer uspešnog partnerstva jedne srpske i jedne ruske kompanije i još jedna je potvrda odlične saradnje naših dveju zemalja, Srbije i Rusije.

02

O osnivačima

”GASPROM ENERGOHOLDING” d.o.o.

„Gasprom energoholding“ d.o.o. je vertikalno integrisana holding kompanija (100-procentna kćerka-firma OAD „Gasprom“), koja upravlja proizvodnim kompanijama Grupe „Gasprom“ u oblasti elektroenergetike (kontrolni paketi akcija OAD „Mosenergo“, OAD „TGK-1“, OAD „OGK-2“ i OAD „MOEK“) po jedinstvenim korporativnim standardima. Proizvodne kompanije Grupe poseduju i upravljaju preko 80 elektrocentrala ukupnog predviđenog električnog kapaciteta od oko 38 GWt (toplotnog – preko 70 hiljada Gcal/h). Između ostalog objekti Grupe obezbeđuju snabdevanje elektro i toplotnom energijom Moskve, Sankt Peterburga, kao i niza drugih ekonomski razvijenih regiona Rusije.

Saznajte više

NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi Sad je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sedište NIS Grupe je u Novom Sadu, a njeni osnovni proizvodni kapaciteti nalaze se širom Republike Srbije, koja zahvaljujući svom geografskom položaju predstavlja centar trgovine i investicija na Balkanu. U Srbiji poseduje prerađivački kompleks sa dva pogona u Pančevu i Novom Sadu, zatim pogon za proizvodnju TNG-a, kao i mrežu benzinskih stanica u Srbiji i u zemljama u regionu. U skladu sa svojom strategijom da postane lider u okruženju, NIS je poslovanje proširio i tržište regiona: Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku.

Saznajte više

NIS a.d.
Novi Sad

03

Istorija

2015

Potpisan sporazum o formiranju kompanije „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ koja će realizovati projekat izgradnje TE-TO Pančevo

2017

Potpisan ugovor o izgradnji TE-TO između kompanija ”TE-TO Pančevo” i kineske kompanije "Shanghai Electric Group"

2018

Svečani početak radova na izgradnji TE-TO Pančevo

2020

Planiran završetak izgradnje i puštanje u eksploataciju prve faze TE-TO Pančevo

04

Rukovodstvo

Aleksandar Varnavski

Aleksandar Varnavski

Rukovodilac projekta

TE-TO
Odgovorno lice za komercijalna i tehnička pitanja

Sergej Pjanov

Sergej Pjanov

Rukovodilac gradilišta

TE-TO
Odgovorno lice za pitanja izgradnje na gradilištu

Nenad V. Pavlović

Nenad V. Pavlović

Tehnički rukovodilac projekta

TE-TO
Odgovorno lice za tehnička pitanja

Boško Mirkov

Boško Mirkov

Komercijalni rukovodilac projekta

TE-TO
Odgovorno lice za komercijalna pitanja

05

HSE

TE-TO Pančevo

Posvećeni smo upravljanju odgovornom prema životnoj sredini i društvenoj zajednici, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim propisima i međunarodno priznatim standardima u oblastima zdravlja & bezbednosti, sigurnosti i uticaja na životnu sredinu i društvenu zajednicu.

Vodimo se sledećim principima:

Sprečiti zagađenje i zaštiti životnu sredinu svodeći na minimum negativne uticaje tokom životnog ciklusa projekta;

Upravljati izgradnjom i poslovanjem na odgovoran i održiv način;

Obezbediti bezbedno i zdravo radno mesto za zaposlene, izvođače i druga lica radi sprečavanja povreda ili lošeg zdravlja, uključujući definisanje uloga i odgovornosti u pogledu HSE, mera za sprečavanje povreda i lošeg zdravlja ili svođenje rizika na minimum, informisanje, podučavanje i obučavanje, te istraživanje svih nezgoda;

Kontakt

TE-TO Pančevo d.o.o Pančevo Miloša Obrenovića 8 26000 Pančevo, Srbija