TE-TO Pančevo
01

O Projektu


Elektrana će godišnje proizvesti oko 1400 GWh električne energije


Projektom se predviđa izgradnja elektrostanice za kogeneraciju na bazi tehnologije parno-gasnog ciklusa sa  istovremenom proizvodnjom električne i toplotne energije u obliku tehnološke pare. Predmetna tehnologija je trenutno najbolja sa aspekta energetske efikasnosti i ekologije,  predstavlja ekonomski najopravdanije tehničko rešenje korišćenja prirodnog gasa kao goriva i ujedno obezbeđuje visok nivo iskorišćenja energije goriva, što označava nisku potrošnju goriva na jedinicu korisne energije.

Osnovna namena TE-TO je zadovoljavanje rastućih potreba rafinerije Pančevo za električnom energijom i tehnološkom parom. Osim toga, TE-TO će doprineti povećanju stabilnosti snabdevanja električnom energijom, zahvaljujući usmeravanju do 65% proizvedene električne energije u energetski sistem Srbije.

Termoelektranu će činiti:

01

Glavni objekat u kome će biti smeštene gasne turbine, parni kotlovi-utilizatori i parne turbine, kao i sva druga pomoćna postrojenja.

02

Pomoćni objekti, kao što su sistem za hlađenje sa rashladnim tornjevima i pumpnom stanicom, kompresorska stanica za proizvodnju prirodnog gasa potrebnog pritiska, transformatorske jedinice i visokonaponsko postrojenje za distribuciju električne energije i gasa, postrojenja srednjeg i niskog napona, upravna zgrada, kontrolna sala za upravljanje radom opreme, hemijska laboratorija za vršenje ekspres analiza i dr. objekti.

Aleksandar Varnavski

generalni direktor TE-TO Pančevo

TE-TO Pančevo je kapitalni projekat od velikog značaja ne samo za kompanije 'Gaspromenergoholding' i NIS, već i za Grad Pančevo i celu zemlju, jer će omogućiti sigurnije snabdevanje električnom energijom. Izgradnja termoelektrane-toplane u Pančevu je najveći energetski projekat u Srbiji u poslednje dve decenije. Posebno smo ponosni na to što TE-TO predstavlja odličan primer uspešnog partnerstva jedne srpske i jedne ruske kompanije i još jedna je potvrda odlične saradnje naših dveju zemalja, Srbije i Rusije.

02

O osnivačima

”GASPROM ENERGOHOLDING” d.o.o.

„Gasprom energoholding“ d.o.o. je vertikalno integrisana holding kompanija (100-procentna kćerka-firma OAD „Gasprom“), koja upravlja proizvodnim kompanijama Grupe „Gasprom“ u oblasti elektroenergetike (kontrolni paketi akcija OAD „Mosenergo“, OAD „TGK-1“, OAD „OGK-2“ i OAD „MOEK“) po jedinstvenim korporativnim standardima. Proizvodne kompanije Grupe poseduju i upravljaju preko 80 elektrocentrala ukupnog predviđenog električnog kapaciteta od oko 38 GWt (toplotnog – preko 70 hiljada Gcal/h). Između ostalog objekti Grupe obezbeđuju snabdevanje elektro i toplotnom energijom Moskve, Sankt Peterburga, kao i niza drugih ekonomski razvijenih regiona Rusije.

Saznajte više

NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi Sad je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sedište NIS Grupe je u Novom Sadu, a njeni osnovni proizvodni kapaciteti nalaze se širom Republike Srbije, koja zahvaljujući svom geografskom položaju predstavlja centar trgovine i investicija na Balkanu. U Srbiji poseduje prerađivački kompleks sa dva pogona u Pančevu i Novom Sadu, zatim pogon za proizvodnju TNG-a, kao i mrežu benzinskih stanica u Srbiji i u zemljama u regionu. U skladu sa svojom strategijom da postane lider u okruženju, NIS je poslovanje proširio i tržište regiona: Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku.

Saznajte više

NIS a.d.
Novi Sad

03

Istorija

2015

Potpisan sporazum o formiranju kompanije „Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad“ koja će realizovati projekat izgradnje TE-TO Pančevo

2017

Potpisan ugovor o izgradnji TE-TO između kompanija ”TE-TO Pančevo” i kineske kompanije "Shanghai Electric Group"

2019

Početak radova na izgradnji TE-TO Pančevo

2020

Planiran završetak izgradnje i puštanje u eksploataciju prve faze TE-TO Pančevo

04

Rukovodstvo

Aleksandar Varnavski

Aleksandar Varnavski

Rukovodilac projekta

TE-TO
Odgovorno lice za komercijalna i tehnička pitanja

Sergej Pjanov

Sergej Pjanov

Rukovodilac gradilišta

TE-TO
Odgovorno lice za pitanja izgradnje na gradilištu

Nenad V. Pavlović

Nenad V. Pavlović

Tehnički rukovodilac projekta

TE-TO
Odgovorno lice za tehnička pitanja

Boško Mirkov

Boško Mirkov

Komercijalni rukovodilac projekta

TE-TO
Odgovorno lice za komercijalna pitanja

05

HSE

TE-TO Pančevo

Posvećeni smo upravljanju odgovornom prema životnoj sredini i društvenoj zajednici, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim propisima i međunarodno priznatim standardima u oblastima zdravlja & bezbednosti, sigurnosti i uticaja na životnu sredinu i društvenu zajednicu.

Vodimo se sledećim principima:

Sprečiti zagađenje i zaštiti životnu sredinu svodeći na minimum negativne uticaje tokom životnog ciklusa projekta;

Upravljati izgradnjom i poslovanjem na odgovoran i održiv način;

Obezbediti bezbedno i zdravo radno mesto za zaposlene, izvođače i druga lica radi sprečavanja povreda ili lošeg zdravlja, uključujući definisanje uloga i odgovornosti u pogledu HSE, mera za sprečavanje povreda i lošeg zdravlja ili svođenje rizika na minimum, informisanje, podučavanje i obučavanje, te istraživanje svih nezgoda;

Kontakt

TE-TO Pančevo d.o.o Pančevo Miloša Obrenovića 8 26000 Pančevo, Srbija