Istraživanje i proizvodnja

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa, kao i proizvodnjom geotermalne energije. Većina NIS-ovih naftnih nalazišta nalazi se na teritoriji Srbije, ali je kompanija iskoračila i u region, izvodeći istražne radove u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Rumuniji.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_geoloska_istrazivanja.jpg

Geološka istraživanja

Geološka istraživanja nafte i gasa u Srbiji izvode se više od 60 godina i u tom periodu izbušeno je više od 2.240 istražnih i razradnih bušotina na naftu i gas i 75 hidrotermalnih bušotina. Otkriveno je 63 naftnih i gasnih polja u okviru kojih je definisano 271 ležište.

Geološka istraživanja izvode se na teritoriji Srbije i u zemljama regiona, u skladu sa usvojenom Strategijom geoloških istražnih radova za period 2011–2020. godine. Prema ovom dokumentu, planirano je povećanje proizvodnje nafte i gasa i rast rezervi energenata.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_proizvodnja.jpg

Proizvodnja

Proizvodnja obuhvata procese proizvodnje, sabiranja, pripreme i transporta nafte, prirodnog gasa i geotermalnih voda, preventivno i interventno održavanje sistema i prateće infrastrukture.

Godišnja proizvodnja domaće nafte i gasa iznosi 1.577 hilj. usl. tona (pokazatelj za 2015. godinu).

Kompanija nastavlja trend povećanja resursne baze u odnosu na rast proizvodnje nafte i gasa.

NIS eksploatiše 666 naftnih bušotina. Najznačajnija naftna polja: Velebit, Kikinda, Mokrin, Rusanda, Elemir, Kikinda-varoš, Turija Sever. U bušotine je ugrađena oprema svetskih proizvođača. Kod bušotina u dubinskom pumpanju primenjuje se deo opreme razvijen i proizveden u našoj kompaniji. Za praćenje i kontrolu bušotina u radu primenjuju se savremene metode i oprema.

Prirodni gas se proizvodi iz 78 bušotina. Najznačajnija gasna polja: Međa, Martonoš, Itebej, Torda plitko, Miloševo.

Proizvodni kapaciteti za prozvodnju geotermalne vode na lokacijama: Kanjiža, Junaković, Bečej, Mokrin, Palić, Melenci, Kikinda, Banatsko Veliko Selo, Kula, Temerin.

Proizvodnja tečnog naftnog gasa (TNG) obavlja se u Pogonu za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru. Instalisani kapacitet postrojenja je 63.000 tona tečnog naftnog gasa i gazolina godišnje.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/nis_onama_primena_novih_tehnologija.jpg

Primena novih tehnologija

Kako bi se povećala efikasnost u oblasti istraživanja i proizvodnje, a samim tim i porastao obim proizvodnje ugljovodonika, u NIS-u se konstantno prate svetski trendovi i primenjuju nove tehnologije.

NIS je pre nekoliko godina osnovao Naučno-tehnološki centar (NTC), orijentisan na tehnološki razvoj proizvodnje, što predstavlja prednost nad konkurentima.

Početkom 2014. godine, NIS je završio projekat automatizacije bušotina na većini proizvodnih bušotina. U pitanju je uvođenje automatskog sistema upravljanja tehnološkim procesom (ASUTP), čime se postiže efikasno vođenje procesa proizvodnje, povećanje tačnosti merenja proizvedene nafte i gasa, smanjenje troškova proizvodnje, povećanje ekološke bezbednosti, i sve to sa jednog mesta iz Centralnog inženjersko-tehničkog centra (CITC) u Bloku „Istraživanje i proizvodnja“.

Novi sistem rada omogućava upravljanje proizvodnjom iz dispečerskih centara u najvećem obimu, slivanje svih informacija iz proizvodnog procesa u jedinstvenu bazu, a samim tim i potpuno praćenje procesa i analizu podataka iz bušotine (proizvodnja, pritisak, temperatura i dr.), kao i automatizovano merenje zaliha i otpreme nafte na ključnim objektima svih pogona.

Jedna od najnovijih investicija je izgradnja Aminskog postrojenja okviru proizvodnog kompleksa Pogona za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru.

Rad Aminskog postrojenja omogućiće da se smanji količina CO₂u gasu koji NIS proizvodi, do nivoa od tri odsto, što odgovara tehničkim zahtevima za njegovo korišćenje u domaćoj gasno distributivnoj mreži Srbije. Tako će NIS dobiti mogućnost da poveća količine prirodnog gasa koji se isporučuje na srpsko tržište, a time i prihod od te vrste poslovanja. CO₂koji se izdvoji tokom tehnološkog procesa, odlagaće se u unapred pripremljene bušotine koje pripadaju Kompaniji, što će sprečiti njegovo dospevanje u atmosferu.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Prateće delatnosti

  Neprofilne aktive, ugostiteljske usluge i proizvodnja pijaće vode

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje

 •  

  Struktura poslovanja

  Pogledajte infografiku o našim delatnostima