Istraživanje i proizvodnja

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa. Aktivnosti NIS-a u ovom segmentu obuhvataju još i operativnu podršku proizvodnji, upravljanje rezervama nafte i gasa, upravljanje razradom ležišta nafte i gasa, velike projekte u oblasti istraživanja i proizvodnje.

Većina NIS-ovih naftnih nalazišta nalazi se u Srbiji, dok kompanija istražne radove izvodi i u Rumuniji i Bosni i Hercegovini. Najstarija inostrana koncesija NIS-a je u Angoli, gde je eksploatacija nafte započeta još 1985. godine.
U okviru Istraživanja i proizvodnje posluje i pogon za pripremu prirodnog gasa, proizvodnju TNG-a i gazolina i uklanjanje CO2 u Elemiru, čiji je projektovani kapacitet 65.000 tona TNG-a i gazolina godišnje. U Elemiru je smešteno i Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa u kom se primenjuje HiPACT tehnologija (High Pressure Acidgas Capture Technology).

Postrojenje u Elemiru je prvo HiPACT postrojenje u Evropi, a način prerade gasa je takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu.

NIS je u svim segmentima poslovanja opredeljen za stalni tehnološki razvoj i uvođenje inovacija u poslovanju pa je modernizacija jedan od prioriteta u segmentu istraživanja i proizvodnje. U oblasti istraživanja i proizvodnje naučno-tehnološku podršku obezbeđuje zavisno društvo NTC NIS-Naftagas d.o.o. Novi Sad.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje